Skövde Ultrafestival 2024

Återigen är det dags för Skövde Ultrafestival, i år för sista gången på Södermalms IP.
Under helgen avgörs lopp över 6, 12, 24 och 48 timmar samt 100 km.

Visar mellantider för Drakfors Annika
12 TIMMARS DAMER K40
VarvDistansTidVarvtempoTempo
12 4,98 km 34:15 6:53 min/km 6:53 min/km
13 5,38 km 36:56 6:37 min/km 6:52 min/km
14 5,79 km 39:35 6:32 min/km 6:50 min/km
15 6,19 km 42:18 6:41 min/km 6:50 min/km
16 6,60 km 44:55 6:27 min/km 6:48 min/km
17 7,01 km 47:34 6:31 min/km 6:47 min/km
19 7,82 km 52:56 6:37 min/km 6:46 min/km
20 8,22 km 55:40 6:44 min/km 6:46 min/km
21 8,63 km 58:39 7:21 min/km 6:48 min/km
22 9,04 km 1:01:33 7:09 min/km 6:49 min/km
23 9,44 km 1:04:20 6:51 min/km 6:49 min/km
24 9,85 km 1:07:01 6:37 min/km 6:48 min/km
25 10,25 km 1:09:45 6:44 min/km 6:48 min/km
26 10,66 km 1:12:31 6:49 min/km 6:48 min/km
27 11,07 km 1:15:17 6:49 min/km 6:48 min/km
28 11,47 km 1:18:00 6:40 min/km 6:48 min/km
29 11,88 km 1:21:07 7:41 min/km 6:50 min/km
30 12,29 km 1:23:47 6:34 min/km 6:49 min/km
34 13,91 km 1:34:27 6:34 min/km 6:47 min/km
35 14,32 km 1:37:13 6:49 min/km 6:47 min/km
37 15,13 km 1:42:35 6:37 min/km 6:47 min/km
41 16,75 km 1:53:35 6:46 min/km 6:47 min/km
43 17,56 km 1:59:06 6:48 min/km 6:47 min/km
44 17,97 km 2:01:56 6:59 min/km 6:47 min/km
45 18,38 km 2:04:41 6:46 min/km 6:47 min/km
46 18,78 km 2:07:27 6:49 min/km 6:47 min/km
47 19,19 km 2:10:11 6:44 min/km 6:47 min/km
48 19,59 km 2:12:55 6:44 min/km 6:47 min/km
49 20,00 km 2:15:50 7:11 min/km 6:48 min/km
51 20,81 km 2:23:06 8:56 min/km 6:53 min/km
52 21,22 km 2:25:46 6:34 min/km 6:52 min/km
53 21,63 km 2:28:34 6:54 min/km 6:52 min/km
54 22,03 km 2:31:23 6:56 min/km 6:52 min/km
55 22,44 km 2:34:10 6:51 min/km 6:52 min/km
56 22,84 km 2:36:57 6:51 min/km 6:52 min/km
57 23,25 km 2:39:45 6:54 min/km 6:52 min/km
58 23,66 km 2:42:33 6:54 min/km 6:52 min/km
59 24,06 km 2:45:22 6:56 min/km 6:52 min/km
60 24,47 km 2:48:08 6:49 min/km 6:52 min/km
61 24,87 km 2:50:56 6:54 min/km 6:52 min/km
62 25,28 km 2:53:43 6:50 min/km 6:52 min/km
63 25,69 km 2:57:21 8:57 min/km 6:54 min/km
64 26,09 km 3:00:13 7:04 min/km 6:54 min/km
65 26,50 km 3:03:02 6:56 min/km 6:54 min/km
66 26,90 km 3:05:53 7:01 min/km 6:55 min/km
67 27,31 km 3:08:44 7:01 min/km 6:55 min/km
68 27,72 km 3:11:41 7:16 min/km 6:55 min/km
69 28,12 km 3:14:37 7:13 min/km 6:55 min/km
70 28,53 km 3:17:28 7:01 min/km 6:55 min/km
71 28,93 km 3:20:18 6:59 min/km 6:55 min/km
72 29,34 km 3:23:18 7:23 min/km 6:56 min/km
73 29,75 km 3:26:29 7:49 min/km 6:56 min/km
74 30,15 km 3:29:25 7:13 min/km 6:57 min/km
76 30,97 km 3:35:16 7:12 min/km 6:57 min/km
77 31,37 km 3:38:08 7:04 min/km 6:57 min/km
79 32,18 km 3:43:59 7:12 min/km 6:58 min/km
80 32,59 km 3:46:57 7:18 min/km 6:58 min/km
81 33,00 km 3:49:54 7:16 min/km 6:58 min/km
82 33,40 km 3:52:55 7:26 min/km 6:58 min/km
83 33,81 km 3:55:55 7:23 min/km 6:59 min/km
84 34,21 km 3:58:54 7:20 min/km 6:59 min/km
85 34,62 km 4:01:50 7:13 min/km 6:59 min/km
86 35,03 km 4:05:11 8:15 min/km 7:00 min/km
87 35,43 km 4:08:06 7:11 min/km 7:00 min/km
88 35,84 km 4:11:04 7:18 min/km 7:00 min/km
89 36,24 km 4:14:05 7:26 min/km 7:01 min/km
90 36,65 km 4:17:04 7:21 min/km 7:01 min/km
91 37,06 km 4:20:04 7:23 min/km 7:01 min/km
92 37,46 km 4:23:03 7:21 min/km 7:01 min/km
93 37,87 km 4:26:04 7:26 min/km 7:02 min/km
94 38,27 km 4:29:23 8:10 min/km 7:02 min/km
95 38,68 km 4:32:39 8:02 min/km 7:03 min/km
96 39,09 km 4:35:37 7:18 min/km 7:03 min/km
97 39,49 km 4:38:43 7:38 min/km 7:03 min/km
98 39,90 km 4:41:47 7:33 min/km 7:04 min/km
99 40,31 km 4:44:46 7:21 min/km 7:04 min/km
100 40,71 km 4:47:47 7:26 min/km 7:04 min/km
101 41,12 km 4:50:45 7:18 min/km 7:04 min/km
102 41,52 km 4:53:42 7:16 min/km 7:04 min/km
103 41,93 km 4:56:39 7:16 min/km 7:05 min/km
104 42,34 km 4:59:42 7:31 min/km 7:05 min/km
105 42,74 km 5:02:40 7:18 min/km 7:05 min/km
106 43,15 km 5:05:40 7:22 min/km 7:05 min/km
107 43,55 km 5:08:44 7:33 min/km 7:05 min/km
108 43,96 km 5:11:47 7:31 min/km 7:06 min/km
109 44,37 km 5:14:53 7:38 min/km 7:06 min/km
110 44,77 km 5:18:38 9:14 min/km 7:07 min/km
111 45,18 km 5:21:35 7:16 min/km 7:07 min/km
112 45,58 km 5:24:46 7:50 min/km 7:07 min/km
113 45,99 km 5:28:00 7:58 min/km 7:08 min/km
114 46,40 km 5:31:06 7:38 min/km 7:08 min/km
115 46,80 km 5:34:07 7:26 min/km 7:08 min/km
116 47,21 km 5:39:24 13:01 min/km 7:11 min/km
117 47,62 km 5:42:29 7:35 min/km 7:12 min/km
118 48,02 km 5:45:32 7:31 min/km 7:12 min/km
119 48,43 km 5:48:36 7:33 min/km 7:12 min/km
120 48,83 km 5:51:48 7:53 min/km 7:12 min/km
121 49,24 km 5:54:50 7:28 min/km 7:12 min/km
122 49,65 km 5:57:50 7:23 min/km 7:12 min/km
123 50,05 km 6:00:48 7:18 min/km 7:13 min/km
124 50,46 km 6:03:53 7:36 min/km 7:13 min/km
125 50,86 km 6:06:51 7:18 min/km 7:13 min/km
126 51,27 km 6:09:37 6:49 min/km 7:13 min/km
127 51,68 km 6:12:34 7:16 min/km 7:13 min/km
128 52,08 km 6:15:32 7:17 min/km 7:13 min/km
129 52,49 km 6:18:26 7:09 min/km 7:13 min/km
130 52,89 km 6:21:24 7:18 min/km 7:13 min/km
131 53,30 km 6:24:24 7:23 min/km 7:13 min/km
132 53,71 km 6:27:29 7:36 min/km 7:13 min/km
133 54,11 km 6:30:48 8:10 min/km 7:13 min/km
134 54,52 km 6:33:56 7:43 min/km 7:14 min/km
135 54,92 km 6:36:49 7:06 min/km 7:13 min/km
136 55,33 km 6:39:43 7:09 min/km 7:13 min/km
137 55,74 km 6:42:46 7:31 min/km 7:14 min/km
138 56,14 km 6:45:53 7:41 min/km 7:14 min/km
139 56,55 km 6:48:53 7:22 min/km 7:14 min/km
140 56,96 km 6:52:05 7:53 min/km 7:14 min/km
141 57,36 km 6:55:13 7:43 min/km 7:14 min/km
142 57,77 km 6:58:17 7:33 min/km 7:14 min/km
143 58,17 km 7:01:27 7:48 min/km 7:15 min/km
144 58,58 km 7:04:35 7:43 min/km 7:15 min/km
145 58,99 km 7:08:16 9:04 min/km 7:16 min/km
146 59,39 km 7:11:22 7:38 min/km 7:16 min/km
147 59,80 km 7:14:30 7:43 min/km 7:16 min/km
148 60,20 km 7:17:45 8:00 min/km 7:16 min/km
149 60,61 km 7:21:02 8:05 min/km 7:17 min/km
150 61,02 km 7:24:11 7:46 min/km 7:17 min/km
151 61,42 km 7:27:23 7:52 min/km 7:17 min/km
152 61,83 km 7:30:27 7:33 min/km 7:17 min/km
153 62,23 km 7:33:39 7:53 min/km 7:17 min/km
154 62,64 km 7:36:50 7:50 min/km 7:18 min/km
155 63,05 km 7:40:06 8:03 min/km 7:18 min/km
156 63,45 km 7:43:06 7:23 min/km 7:18 min/km
157 63,86 km 7:46:14 7:43 min/km 7:18 min/km
158 64,26 km 7:49:13 7:21 min/km 7:18 min/km
159 64,67 km 7:52:18 7:36 min/km 7:18 min/km
160 65,08 km 7:55:32 7:58 min/km 7:18 min/km
161 65,48 km 7:58:53 8:15 min/km 7:19 min/km
162 65,89 km 8:02:01 7:42 min/km 7:19 min/km
163 66,30 km 8:05:16 8:00 min/km 7:19 min/km
164 66,70 km 8:08:54 8:57 min/km 7:20 min/km
167 67,92 km 8:18:23 7:47 min/km 7:20 min/km
168 68,33 km 8:21:31 7:43 min/km 7:20 min/km
169 68,73 km 8:25:04 8:45 min/km 7:21 min/km
170 69,14 km 8:28:17 7:55 min/km 7:21 min/km
171 69,54 km 8:31:28 7:50 min/km 7:21 min/km
172 69,95 km 8:34:36 7:43 min/km 7:21 min/km
173 70,36 km 8:37:45 7:44 min/km 7:22 min/km
174 70,76 km 8:40:53 7:43 min/km 7:22 min/km
175 71,17 km 8:44:05 7:53 min/km 7:22 min/km
176 71,57 km 8:47:23 8:08 min/km 7:22 min/km
177 71,98 km 8:50:33 7:48 min/km 7:22 min/km
178 72,39 km 8:53:49 8:03 min/km 7:22 min/km
179 72,79 km 8:57:17 8:32 min/km 7:23 min/km
180 73,20 km 9:02:14 12:12 min/km 7:24 min/km
181 73,60 km 9:05:30 8:03 min/km 7:25 min/km
182 74,01 km 9:08:44 7:58 min/km 7:25 min/km
183 74,42 km 9:11:56 7:53 min/km 7:25 min/km
184 74,82 km 9:15:11 7:59 min/km 7:25 min/km
185 75,23 km 9:18:24 7:55 min/km 7:25 min/km
186 75,64 km 9:21:37 7:55 min/km 7:26 min/km
187 76,04 km 9:24:56 8:10 min/km 7:26 min/km
188 76,45 km 9:28:16 8:13 min/km 7:26 min/km
189 76,85 km 9:31:44 8:32 min/km 7:26 min/km
190 77,26 km 9:35:04 8:13 min/km 7:27 min/km
191 77,67 km 9:38:21 8:05 min/km 7:27 min/km
192 78,07 km 9:41:30 7:46 min/km 7:27 min/km
193 78,48 km 9:44:39 7:46 min/km 7:27 min/km
194 78,88 km 9:47:53 7:58 min/km 7:27 min/km
195 79,29 km 9:50:59 7:37 min/km 7:27 min/km
196 79,70 km 9:54:07 7:43 min/km 7:27 min/km
197 80,10 km 9:57:17 7:48 min/km 7:27 min/km
198 80,51 km 10:00:33 8:03 min/km 7:28 min/km
199 80,91 km 10:03:52 8:10 min/km 7:28 min/km
200 81,32 km 10:07:10 8:08 min/km 7:28 min/km
201 81,73 km 10:10:17 7:41 min/km 7:28 min/km
202 82,13 km 10:13:28 7:50 min/km 7:28 min/km
203 82,54 km 10:16:43 8:00 min/km 7:28 min/km
204 82,94 km 10:20:25 9:07 min/km 7:29 min/km
205 83,35 km 10:23:47 8:18 min/km 7:29 min/km
206 83,76 km 10:27:06 8:09 min/km 7:29 min/km
207 84,16 km 10:30:25 8:10 min/km 7:29 min/km
208 84,57 km 10:33:44 8:10 min/km 7:30 min/km
209 84,98 km 10:37:02 8:08 min/km 7:30 min/km
210 85,38 km 10:40:23 8:15 min/km 7:30 min/km
211 85,79 km 10:44:33 10:16 min/km 7:31 min/km
212 86,19 km 10:47:39 7:38 min/km 7:31 min/km
213 86,60 km 10:50:47 7:43 min/km 7:31 min/km
214 87,01 km 10:53:50 7:31 min/km 7:31 min/km
215 87,41 km 10:57:00 7:48 min/km 7:31 min/km
216 87,82 km 11:00:12 7:53 min/km 7:31 min/km
217 88,22 km 11:03:10 7:17 min/km 7:31 min/km
218 88,63 km 11:05:56 6:49 min/km 7:31 min/km
219 89,04 km 11:08:54 7:18 min/km 7:31 min/km
220 89,44 km 11:11:30 6:24 min/km 7:30 min/km
221 89,85 km 11:14:13 6:41 min/km 7:30 min/km
222 90,25 km 11:17:05 7:04 min/km 7:30 min/km
223 90,66 km 11:19:56 7:01 min/km 7:30 min/km
224 91,07 km 11:22:57 7:26 min/km 7:30 min/km
225 91,47 km 11:25:48 7:01 min/km 7:30 min/km
226 91,88 km 11:28:28 6:34 min/km 7:30 min/km
227 92,28 km 11:30:58 6:09 min/km 7:29 min/km
228 92,69 km 11:33:43 6:45 min/km 7:29 min/km
230 93,50 km 11:39:19 6:54 min/km 7:29 min/km
231 93,91 km 11:42:02 6:41 min/km 7:29 min/km
232 94,32 km 11:44:46 6:44 min/km 7:28 min/km
233 94,72 km 11:47:30 6:44 min/km 7:28 min/km
234 95,13 km 11:50:20 6:59 min/km 7:28 min/km
235 95,53 km 11:53:05 6:46 min/km 7:28 min/km
236 95,94 km 11:55:52 6:51 min/km 7:28 min/km
237 96,35 km 11:58:35 6:41 min/km 7:28 min/km
237 96,50 km 11:58:35 0:00 min/km 7:27 min/km