Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Karianne Ekern
6 TIMMARS DAMER K45-49
VarvDistansTidVarvtempoTempo
42 22,21 km 2:16:18 6:08 min/km 6:08 min/km
43 22,73 km 2:20:10 7:21 min/km 6:10 min/km
44 23,26 km 2:24:18 7:51 min/km 6:12 min/km
45 23,79 km 2:27:23 5:52 min/km 6:12 min/km
46 24,31 km 2:30:20 5:37 min/km 6:11 min/km
47 24,84 km 2:34:44 8:22 min/km 6:14 min/km
48 25,36 km 2:37:51 5:56 min/km 6:13 min/km
49 25,89 km 2:40:57 5:54 min/km 6:13 min/km
50 26,42 km 2:45:48 9:13 min/km 6:17 min/km
51 26,94 km 2:48:48 5:42 min/km 6:16 min/km
52 27,47 km 2:51:49 5:44 min/km 6:15 min/km
53 27,99 km 2:54:57 5:57 min/km 6:15 min/km
54 28,52 km 2:59:56 9:28 min/km 6:19 min/km
55 29,05 km 3:03:02 5:54 min/km 6:18 min/km
56 29,57 km 3:06:08 5:54 min/km 6:18 min/km
57 30,10 km 3:09:19 6:03 min/km 6:17 min/km
58 30,62 km 3:14:33 9:57 min/km 6:21 min/km
59 31,15 km 3:17:37 5:50 min/km 6:21 min/km
60 31,68 km 3:20:43 5:54 min/km 6:20 min/km
61 32,20 km 3:23:49 5:54 min/km 6:20 min/km
62 32,73 km 3:27:08 6:18 min/km 6:20 min/km
63 33,25 km 3:31:03 7:27 min/km 6:21 min/km
64 33,78 km 3:34:03 5:42 min/km 6:20 min/km
65 34,31 km 3:37:05 5:46 min/km 6:20 min/km
66 34,83 km 3:41:46 8:54 min/km 6:22 min/km
67 35,36 km 3:45:01 6:11 min/km 6:22 min/km
68 35,88 km 3:48:01 5:42 min/km 6:21 min/km
69 36,41 km 3:51:04 5:48 min/km 6:21 min/km
70 36,94 km 3:54:50 7:10 min/km 6:21 min/km
71 37,46 km 3:57:49 5:40 min/km 6:21 min/km
72 37,99 km 4:00:52 5:48 min/km 6:20 min/km
73 38,51 km 4:03:55 5:48 min/km 6:20 min/km
74 39,04 km 4:08:41 9:04 min/km 6:22 min/km
75 39,57 km 4:11:44 5:48 min/km 6:22 min/km
76 40,09 km 4:14:46 5:46 min/km 6:21 min/km
77 40,62 km 4:17:47 5:44 min/km 6:21 min/km
78 41,14 km 4:23:03 10:01 min/km 6:24 min/km
79 41,67 km 4:26:00 5:37 min/km 6:23 min/km
80 42,20 km 4:28:47 5:17 min/km 6:22 min/km
81 42,72 km 4:34:07 10:08 min/km 6:25 min/km
82 43,25 km 4:39:24 10:03 min/km 6:28 min/km
83 43,77 km 4:44:10 9:04 min/km 6:30 min/km
84 44,30 km 4:47:13 5:48 min/km 6:29 min/km
85 44,83 km 4:50:11 5:38 min/km 6:28 min/km
86 45,35 km 4:55:13 9:34 min/km 6:31 min/km
87 45,88 km 5:03:37 15:58 min/km 6:37 min/km
88 46,40 km 5:08:29 9:15 min/km 6:39 min/km
89 46,93 km 5:14:03 10:35 min/km 6:42 min/km
90 47,46 km 5:18:01 7:32 min/km 6:42 min/km
91 47,98 km 5:21:17 6:13 min/km 6:42 min/km
92 48,51 km 5:26:14 9:25 min/km 6:44 min/km
93 49,03 km 5:30:53 8:50 min/km 6:45 min/km
94 49,56 km 5:34:00 5:56 min/km 6:44 min/km
95 50,09 km 5:37:04 5:50 min/km 6:44 min/km
96 50,61 km 5:40:17 6:07 min/km 6:43 min/km
97 51,14 km 5:43:47 6:39 min/km 6:43 min/km
98 51,66 km 5:46:53 5:54 min/km 6:43 min/km
99 52,19 km 5:50:20 6:34 min/km 6:43 min/km
100 52,72 km 5:53:14 5:31 min/km 6:42 min/km
101 53,24 km 5:56:06 5:27 min/km 6:41 min/km
102 53,77 km 5:58:51 5:14 min/km 6:40 min/km
102 54,02 km 5:58:51 0:00 min/km 6:39 min/km