Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Tom-Rune Bertelsen
6 TIMMARS HERRAR M50-54
VarvDistansTidVarvtempoTempo
38 20,10 km 2:17:49 6:51 min/km 6:51 min/km
39 20,63 km 2:22:06 8:09 min/km 6:53 min/km
40 21,16 km 2:25:28 6:24 min/km 6:53 min/km
41 21,68 km 2:29:37 7:53 min/km 6:54 min/km
42 22,21 km 2:33:59 8:18 min/km 6:56 min/km
43 22,73 km 2:37:16 6:15 min/km 6:55 min/km
44 23,26 km 2:40:40 6:28 min/km 6:54 min/km
45 23,79 km 2:43:54 6:09 min/km 6:53 min/km
46 24,31 km 2:47:13 6:18 min/km 6:53 min/km
47 24,84 km 2:51:28 8:05 min/km 6:54 min/km
48 25,36 km 2:54:44 6:13 min/km 6:53 min/km
49 25,89 km 2:57:52 5:57 min/km 6:52 min/km
50 26,42 km 3:01:06 6:09 min/km 6:51 min/km
51 26,94 km 3:04:41 6:49 min/km 6:51 min/km
52 27,47 km 3:09:02 8:16 min/km 6:53 min/km
53 27,99 km 3:12:47 7:08 min/km 6:53 min/km
54 28,52 km 3:16:11 6:28 min/km 6:53 min/km
55 29,05 km 3:19:38 6:34 min/km 6:52 min/km
56 29,57 km 3:23:58 8:14 min/km 6:54 min/km
57 30,10 km 3:27:42 7:06 min/km 6:54 min/km
58 30,62 km 3:31:00 6:16 min/km 6:53 min/km
59 31,15 km 3:34:21 6:22 min/km 6:53 min/km
60 31,68 km 3:37:54 6:45 min/km 6:53 min/km
61 32,20 km 3:42:06 7:59 min/km 6:54 min/km
62 32,73 km 3:45:32 6:32 min/km 6:53 min/km
63 33,25 km 3:50:52 10:08 min/km 6:57 min/km
64 33,78 km 3:54:42 7:17 min/km 6:57 min/km
65 34,31 km 3:58:11 6:37 min/km 6:57 min/km
66 34,83 km 4:01:39 6:35 min/km 6:56 min/km
67 35,36 km 4:05:39 7:36 min/km 6:57 min/km
68 35,88 km 4:09:13 6:47 min/km 6:57 min/km
69 36,41 km 4:12:36 6:26 min/km 6:56 min/km
70 36,94 km 4:17:34 9:27 min/km 6:58 min/km
71 37,46 km 4:21:12 6:54 min/km 6:58 min/km
72 37,99 km 4:24:40 6:35 min/km 6:58 min/km
73 38,51 km 4:28:04 6:28 min/km 6:58 min/km
74 39,04 km 4:31:43 6:56 min/km 6:58 min/km
75 39,57 km 4:35:08 6:30 min/km 6:57 min/km
76 40,09 km 4:38:30 6:24 min/km 6:57 min/km
77 40,62 km 4:41:52 6:24 min/km 6:56 min/km
78 41,14 km 4:45:18 6:32 min/km 6:56 min/km
79 41,67 km 4:48:49 6:41 min/km 6:56 min/km
80 42,20 km 4:52:13 6:28 min/km 6:56 min/km
81 42,72 km 4:56:36 8:20 min/km 6:57 min/km
82 43,25 km 4:59:58 6:24 min/km 6:56 min/km
83 43,77 km 5:03:29 6:41 min/km 6:56 min/km
84 44,30 km 5:06:50 6:22 min/km 6:56 min/km
85 44,83 km 5:10:10 6:20 min/km 6:55 min/km
86 45,35 km 5:13:35 6:30 min/km 6:55 min/km
87 45,88 km 5:17:38 7:42 min/km 6:55 min/km
88 46,40 km 5:20:59 6:22 min/km 6:55 min/km
89 46,93 km 5:24:16 6:15 min/km 6:55 min/km
90 47,46 km 5:27:49 6:45 min/km 6:54 min/km
91 47,98 km 5:31:01 6:05 min/km 6:54 min/km
92 48,51 km 5:34:18 6:15 min/km 6:54 min/km
93 49,03 km 5:37:37 6:18 min/km 6:53 min/km
94 49,56 km 5:40:53 6:13 min/km 6:53 min/km
95 50,09 km 5:44:09 6:13 min/km 6:52 min/km
96 50,61 km 5:47:26 6:15 min/km 6:52 min/km
97 51,14 km 5:50:44 6:16 min/km 6:52 min/km
98 51,66 km 5:53:47 5:48 min/km 6:51 min/km
99 52,19 km 5:56:43 5:35 min/km 6:50 min/km
100 52,72 km 5:59:32 5:21 min/km 6:49 min/km
100 52,81 km 5:59:32 0:00 min/km 6:48 min/km