TRÆNATHLON 2017

  1. 7,00 km
  2. 80% asfalt
  3. 20% ospecificerat
  4. Træna
  5. Mao
  6. www.tenktraena.no/traenathlon