ReservRallarn

  1. 27,27 km
  2. 90% grus
  3. 10% terräng
  4. Bottnaryd
  5. Christian Wigren
  6. Så här går ReservRallarn 2018