Göteborgsvarvets premiärbana

  1. Löpning
  2. 22,00 km
  3. 18 april 2020
  4. Jag
  5. 100% asfalt
  6. Göteborg, Göteborg, Västra Götaland, Sverige
  7. Camilla Boqvist Henriksson,
  8. Totalt har 7 medlemmar Göteborgsvarvets premiärbana under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2020  April
1. Magnus Thunberg 5:00 214,6 km 20,6 km
2. Camilla Lundberg 5:08 214,6 km 16,8 km
3. Robin Granqvist 4:30 538,9 km 8,0 km
4. Stefan Höög 5:57 439,8 km 0,0 km
5. Camilla Boqvist Henriksson - 0,0 km 0,0 km