Kolmården Vertical

  1. Här koras traktens bästa bergslöpare, kvinna respektive man. 300 höjdmeter på 6 km. Området är det mest dramatiska i Kolmården i förlängningen av Bråvikens förkastningsbrant samt i Ågelsjöns närhet. Kolmårdens topp på 171 m.ö.h passeras två gånger.

  2. Löpning
  3. 6 km
  4. 21 april 2021
  5. Kolmårdens Friluftsservice
  6. kolmardstrailen.se
  7. 100% terräng
  8. Norrköping, Östergötland, Sverige
  9. Hans Persson, Norrköping
  10. Totalt har 1 medlemmar Kolmården Vertical under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2021  April
1. Erik Svensson-Rova 4:49 0,0 km 0,0 km