Vallaskogen parkrun

  1. Registrera dig först på www.parkrun.se/register

  2. Löpning
  3. 5 km
  4. 11 december 2021
  5. parkrun
  6. www.parkrun.se/vallaskogen
  7. 100% terräng
  8. Vallaskogen, Linköping, Östergötland, Sverige
  9. Deri Thomas, Stockholm