1974 • Karlstad

EM: Vader, ljumskar, framsida, baksida o gluteus

Styrketräning - Ben
Ljumske ut 3x12 (40)
Ljumske in 3x12 (50)
Tåbalans 3x60 (hv)
Excentrisk tåhäv 3x12 (55)
Utfall sida
Hamstring curl 3 x 12 (40) (hv)
Gluteus curl 3 x 12 (60) (hv)
Benpress 3 x 12 (160)
Benspark 3 x 12 (60)

Tisdag 14 januari 2020 17:15

1:00:00
Tid