Spring för 17!

TävlingDe ideella krafternas arbete kring lopp har blivit tydligt. Hur viktigt deras arbete är både för att lopp ens skall bli avoch för folkhälsan i stort. En sån kraft är Stockholms FN-förening som för att uppmärksamma FNs 17 mål för hållbar utveckling nu drar igång Spring för 17. Och eftersom de målen är en slags dagordning för hur dessa mål skall jobbas på fram till år 2030 tänker man anordna loppet tio år framåt. .

Premiären av Spring för 17 är planerat till den 20 september. Platsen blir i Norra Djurgårdsområdet. En sträcka är 1 kilometer på berett underlag som fungerar för både barn eller personer med behov av rullatorer eller andra hjälpmedel. Den längre sträckan är 5 kilometer och går mestadels i skogen med lätt preparerade stigar och gångvägar. Det är kuperad härlig terräng. Lite rötter i vacker blandskog, lite ängar och lite vatten. Och så en å annan utmanande backe.

Såhär säger Gertrud som är en av arrangörerna
"Det är svårt att bidra till något man inte känner till, knappt har hört talas om. Agenda 2030 är för många obekant men intresset och  engagemanget brukar snabbt slå rot när man blir delaktig. Vi drivs av att alla kan bidra till att hitta fiffiga lösningar på olika problem. Vi har en obruten tilltro till människor förmåga och fantasi. Ett lopp är bästa sättet att få utlopp för både kämpaglöd och generositet, tycker vi.

Spring för 17! har vi fokus på mål 3 som handlar om hälsa och välmående, det vill vi att alla ska känna till. Vi har gjort en utbildning för funktionärer och andra intresserade som handlar om Agenda 2030 och särskilt mål 3. Utbildningar finns tillgängliga för alla intresserade. 
"

Nora fyller i
"Ska vara enkelt att delta i och tillgängligt för alla. Det handlar inte om prestige, utan om en folkrörelse som tillsammans går ihop för att skapa en bättre värld! "
 
Så. I år är det alltså planerat att de första av 10 lopp fram tll 2030 skall starta. Men med tanke på läget så har man redan nu dragit igång ett virtuellt lopp i sociala medier under #springför17! i början av september ger man lutgiltigt besked om det fysiska loppet. Utbildningar och info hittar du redan här 

 
Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.