Kompisar Jonas Krokvik

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2022  Totalt Januari

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Ingmar Juselius 100902 Man 1959 Jakobstad, Finland 4:22 234,0 km 234,0 km