Janne Thor följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt Juli

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Andreas Gustavsson 081117 Man 1979 Åkers styckebruk 5:12 0,0 km 0,0 km
2. Björn Larsson 131124 Man 1980 Strängnäs 4:52 0,0 km 0,0 km