Sigrid Andersson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2022  Totalt Januari

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Krister Strömqvist 060315 Man 1976 Göteborg 5:34 10,9 km 10,9 km