Anton Mällroth följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2024  Totalt Februari

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Anton Mällroth 120321 Man 1995 Mölndal 6:27 28,1 km 9,6 km
2. Elias Björnson 091102 Man 1988 Göteborg 3:13 0,0 km 0,0 km