Jonas Olsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt Mars

3 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Niklas Karlsson 060315 Man 1972 Sjövik 4:42 0,0 km 0,0 km
2. David Håkansson 070326 Man 1983 Halmstad 4:43 0,0 km 0,0 km
3. Mattias Svensson 070327 Man 1982 Bräkne-Hoby 4:11 0,0 km 0,0 km