Pär Hallenberg följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt April

3 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Jonatan Fahlén 170731 Man 1990 Göteborg 3:02 1926,6 km 227,5 km
2. Sture Hallenberg 200301 Man 2009 Kalmar 9:55 3,5 km 0,0 km
3. Mattias Jonson 071007 Man 1980 Göteborg 3:33 0,0 km 0,0 km