Ingvar Jonasson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2023  Totalt Oktober

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Andreas Dalman 170708 Man 1971 ENSKEDEDALEN 5:06 2035,9 km 18,2 km