Maria Dahlberg följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2023  Totalt Oktober

4 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Johan Södersten 130506 Man 1969 Järfälla 0:36 0,0 km 0,0 km
2. Johan Stern 140811 Man 1970 Nacka - 0,0 km 0,0 km
3. Jimmy L.A. Müller 150701 Man 1969 Vendelsö - 0,0 km 0,0 km
4. Douglas perez 180619 0 - 0,0 km 0,0 km