Frida följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt Mars

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Camilla Bruman 130701 Kvinna 1969 Bräcke 5:10 232,4 km 19,8 km
2. Hans Persson 180201 Man 1966 Bräcke 4:54 351,0 km 13,2 km