Lena Karlsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2022  Totalt Januari

4 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Mats Boman 100225 Man 1967 Halmstad 4:13 114,9 km 114,9 km
2. Krister Johansson 120802 Man 1967 Halmstad 4:09 99,8 km 99,8 km
3. Anna Ahlvin 190214 Kvinna 1980 Linköping 4:44 62,7 km 62,7 km
4. Moah Karlsson 190309 Man 1993 Halmstad 6:10 0,0 km 0,0 km