Lena Karlsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Oktober

4 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Mats Boman 100225 Man 1967 Halmstad 3:48 1732,0 km 145,6 km
2. Anna Ahlvin 190214 Kvinna 1980 Linköping 4:16 2113,5 km 110,9 km
3. Krister Johansson 120802 Man 1967 Halmstad 4:21 1137,5 km 100,5 km
4. Moah Karlsson 190309 Man 1993 Halmstad 6:10 10,0 km 0,0 km