Per Rabe följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt December

6 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Per Eriksson 090320 Man 1968 Halmstad 4:36 1576,7 km 30,7 km
2. Per Rabe 090816 Man 1962 Laholm 4:43 5265,6 km 22,8 km
3. Anna Ahlvin 190214 Kvinna 1980 Linköping 4:44 520,6 km 13,7 km
4. Jesper Ejresund 091011 Man 1970 Halmstad 4:15 1146,5 km 0,0 km
5. Marie Larsson 110102 Kvinna 1968 Laholm 5:30 0,0 km 0,0 km
6. Jonas Larsson 090606 Man 1966 Halmstad 4:57 0,0 km 0,0 km