Tomas Lindh följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt Maj

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Patrik Johansson 070515 Man 1972 Floda 4:31 567,4 km 117,3 km