Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Aastad Kristin
12 TIMMARS DAMER Ksen
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,40 km 2:26 6:05 min/km 6:05 min/km
2 0,80 km 4:36 5:25 min/km 5:45 min/km
3 1,20 km 6:50 5:35 min/km 5:42 min/km
4 1,60 km 9:02 5:30 min/km 5:39 min/km
7 2,80 km 15:30 5:23 min/km 5:32 min/km
8 3,20 km 17:36 5:15 min/km 5:30 min/km
9 3,60 km 19:39 5:08 min/km 5:28 min/km
18 7,20 km 38:37 5:16 min/km 5:22 min/km
19 7,60 km 40:46 5:23 min/km 5:22 min/km
20 8,00 km 42:48 5:05 min/km 5:21 min/km
21 8,40 km 44:50 5:05 min/km 5:20 min/km
22 8,80 km 46:55 5:12 min/km 5:20 min/km
23 9,20 km 48:56 5:03 min/km 5:19 min/km
24 9,60 km 51:02 5:15 min/km 5:19 min/km
25 10,00 km 53:07 5:12 min/km 5:19 min/km
26 10,40 km 55:12 5:12 min/km 5:18 min/km
27 10,80 km 57:19 5:17 min/km 5:18 min/km
28 11,20 km 59:24 5:13 min/km 5:18 min/km
29 11,60 km 1:01:28 5:10 min/km 5:18 min/km
30 12,00 km 1:03:34 5:15 min/km 5:18 min/km
31 12,40 km 1:05:41 5:17 min/km 5:18 min/km
32 12,80 km 1:07:48 5:17 min/km 5:18 min/km
33 13,20 km 1:09:55 5:18 min/km 5:18 min/km
34 13,60 km 1:12:02 5:17 min/km 5:18 min/km
35 14,00 km 1:14:11 5:22 min/km 5:18 min/km
36 14,40 km 1:16:20 5:22 min/km 5:18 min/km
37 14,80 km 1:24:29 20:22 min/km 5:42 min/km
38 15,20 km 1:26:34 5:13 min/km 5:42 min/km
39 15,60 km 1:28:42 5:20 min/km 5:41 min/km
40 16,00 km 1:30:49 5:17 min/km 5:41 min/km
41 16,40 km 1:32:54 5:13 min/km 5:40 min/km
42 16,80 km 1:34:59 5:12 min/km 5:39 min/km
43 17,20 km 1:37:03 5:10 min/km 5:39 min/km
44 17,60 km 1:39:09 5:15 min/km 5:38 min/km
45 18,00 km 1:41:17 5:20 min/km 5:38 min/km
46 18,40 km 1:43:26 5:23 min/km 5:37 min/km
47 18,80 km 1:45:35 5:22 min/km 5:37 min/km
48 19,20 km 1:47:45 5:25 min/km 5:37 min/km
49 19,60 km 1:50:09 6:00 min/km 5:37 min/km
50 20,00 km 1:52:16 5:18 min/km 5:37 min/km
51 20,40 km 1:54:27 5:28 min/km 5:37 min/km
52 20,80 km 1:56:38 5:27 min/km 5:36 min/km
53 21,20 km 1:58:50 5:30 min/km 5:36 min/km
54 21,60 km 2:01:01 5:27 min/km 5:36 min/km
55 22,00 km 2:03:11 5:25 min/km 5:36 min/km
56 22,40 km 2:05:19 5:20 min/km 5:36 min/km
57 22,80 km 2:07:26 5:17 min/km 5:35 min/km
58 23,20 km 2:09:36 5:25 min/km 5:35 min/km
59 23,60 km 2:11:48 5:30 min/km 5:35 min/km
60 24,00 km 2:14:01 5:33 min/km 5:35 min/km
61 24,40 km 2:16:13 5:30 min/km 5:35 min/km
62 24,80 km 2:18:23 5:25 min/km 5:35 min/km
63 25,20 km 2:20:48 6:03 min/km 5:35 min/km
64 25,60 km 2:22:56 5:20 min/km 5:35 min/km
65 26,00 km 2:25:06 5:25 min/km 5:35 min/km
66 26,40 km 2:27:19 5:33 min/km 5:35 min/km
67 26,80 km 2:29:32 5:32 min/km 5:35 min/km
68 27,20 km 2:31:46 5:35 min/km 5:35 min/km
69 27,60 km 2:33:59 5:32 min/km 5:35 min/km
70 28,00 km 2:36:10 5:28 min/km 5:35 min/km
71 28,40 km 2:45:32 23:25 min/km 5:50 min/km
72 28,80 km 2:49:12 9:10 min/km 5:52 min/km
75 30,00 km 2:55:29 5:14 min/km 5:51 min/km
76 30,40 km 2:57:37 5:20 min/km 5:51 min/km
77 30,80 km 2:59:43 5:15 min/km 5:50 min/km
78 31,20 km 3:01:49 5:15 min/km 5:50 min/km
79 31,60 km 3:03:59 5:25 min/km 5:49 min/km
80 32,00 km 3:06:09 5:25 min/km 5:49 min/km
81 32,40 km 3:08:17 5:20 min/km 5:49 min/km
82 32,80 km 3:10:25 5:20 min/km 5:48 min/km
83 33,20 km 3:12:35 5:25 min/km 5:48 min/km
84 33,60 km 3:14:46 5:28 min/km 5:48 min/km
85 34,00 km 3:16:58 5:30 min/km 5:48 min/km
86 34,40 km 3:19:08 5:25 min/km 5:47 min/km
87 34,80 km 3:21:16 5:20 min/km 5:47 min/km
88 35,20 km 3:23:34 5:45 min/km 5:47 min/km
89 35,60 km 3:25:38 5:10 min/km 5:47 min/km
90 36,00 km 3:27:45 5:18 min/km 5:46 min/km
91 36,40 km 3:29:56 5:28 min/km 5:46 min/km
92 36,80 km 3:32:07 5:28 min/km 5:46 min/km
93 37,20 km 3:34:15 5:20 min/km 5:46 min/km
94 37,60 km 3:36:24 5:23 min/km 5:45 min/km
95 38,00 km 3:38:36 5:30 min/km 5:45 min/km
96 38,40 km 3:40:45 5:23 min/km 5:45 min/km
97 38,80 km 3:42:55 5:25 min/km 5:45 min/km
98 39,20 km 3:45:03 5:20 min/km 5:44 min/km
99 39,60 km 3:47:28 6:03 min/km 5:45 min/km
100 40,00 km 3:49:39 5:28 min/km 5:44 min/km
101 40,40 km 3:51:50 5:28 min/km 5:44 min/km
102 40,80 km 3:54:03 5:33 min/km 5:44 min/km
103 41,20 km 3:56:16 5:32 min/km 5:44 min/km
104 41,60 km 3:58:27 5:28 min/km 5:44 min/km
105 42,00 km 4:00:46 5:48 min/km 5:44 min/km
106 42,40 km 4:02:56 5:25 min/km 5:44 min/km
107 42,80 km 4:05:09 5:33 min/km 5:44 min/km
108 43,20 km 4:07:38 6:12 min/km 5:44 min/km
109 43,60 km 4:09:46 5:20 min/km 5:44 min/km
110 44,00 km 4:11:55 5:23 min/km 5:44 min/km
111 44,40 km 4:14:05 5:25 min/km 5:43 min/km
112 44,80 km 4:16:12 5:18 min/km 5:43 min/km
113 45,20 km 4:18:21 5:22 min/km 5:43 min/km
114 45,60 km 4:20:30 5:23 min/km 5:43 min/km
115 46,00 km 4:22:37 5:18 min/km 5:43 min/km
116 46,40 km 4:24:46 5:23 min/km 5:42 min/km
117 46,80 km 4:26:59 5:33 min/km 5:42 min/km
118 47,20 km 4:29:12 5:32 min/km 5:42 min/km
119 47,60 km 4:31:26 5:35 min/km 5:42 min/km
120 48,00 km 4:33:42 5:40 min/km 5:42 min/km
121 48,40 km 4:35:55 5:33 min/km 5:42 min/km
122 48,80 km 4:38:11 5:40 min/km 5:42 min/km
123 49,20 km 4:40:26 5:37 min/km 5:42 min/km
124 49,60 km 4:42:38 5:30 min/km 5:42 min/km
125 50,00 km 4:44:53 5:38 min/km 5:42 min/km
126 50,40 km 4:47:08 5:38 min/km 5:42 min/km
127 50,80 km 4:51:53 11:53 min/km 5:45 min/km
128 51,20 km 4:54:05 5:30 min/km 5:45 min/km
129 51,60 km 4:56:17 5:30 min/km 5:45 min/km
130 52,00 km 4:58:30 5:33 min/km 5:44 min/km
131 52,40 km 5:00:48 5:45 min/km 5:44 min/km
132 52,80 km 5:04:20 8:50 min/km 5:46 min/km
133 53,20 km 5:06:31 5:27 min/km 5:46 min/km
134 53,60 km 5:08:39 5:20 min/km 5:46 min/km
135 54,00 km 5:10:45 5:15 min/km 5:45 min/km
136 54,40 km 5:12:52 5:18 min/km 5:45 min/km
137 54,80 km 5:14:58 5:15 min/km 5:45 min/km
138 55,20 km 5:17:04 5:15 min/km 5:45 min/km
139 55,60 km 5:19:12 5:20 min/km 5:44 min/km
140 56,00 km 5:21:19 5:18 min/km 5:44 min/km
141 56,40 km 5:23:28 5:23 min/km 5:44 min/km
142 56,80 km 5:25:37 5:23 min/km 5:44 min/km
143 57,20 km 5:27:48 5:27 min/km 5:44 min/km
144 57,60 km 5:30:18 6:15 min/km 5:44 min/km
145 58,00 km 5:32:32 5:35 min/km 5:44 min/km
147 58,80 km 5:36:51 5:24 min/km 5:44 min/km
148 59,20 km 5:39:02 5:27 min/km 5:44 min/km
149 59,60 km 5:41:15 5:33 min/km 5:44 min/km
150 60,00 km 5:43:28 5:33 min/km 5:43 min/km
151 60,40 km 5:45:48 5:50 min/km 5:44 min/km
152 60,80 km 5:48:02 5:35 min/km 5:43 min/km
153 61,20 km 5:50:17 5:37 min/km 5:43 min/km
154 61,60 km 5:52:33 5:40 min/km 5:43 min/km
155 62,00 km 5:54:51 5:45 min/km 5:43 min/km
156 62,40 km 5:57:53 7:35 min/km 5:44 min/km
157 62,80 km 6:00:08 5:38 min/km 5:44 min/km
158 63,20 km 6:02:26 5:45 min/km 5:44 min/km
160 64,00 km 6:07:01 5:44 min/km 5:44 min/km
161 64,40 km 6:09:22 5:52 min/km 5:44 min/km
162 64,80 km 6:11:38 5:40 min/km 5:44 min/km
163 65,20 km 6:13:56 5:45 min/km 5:44 min/km
164 65,60 km 6:16:17 5:53 min/km 5:44 min/km
165 66,00 km 6:18:38 5:52 min/km 5:44 min/km
166 66,40 km 6:20:59 5:52 min/km 5:44 min/km
167 66,80 km 6:23:22 5:58 min/km 5:44 min/km
168 67,20 km 6:25:42 5:50 min/km 5:44 min/km
169 67,60 km 6:28:03 5:53 min/km 5:44 min/km
170 68,00 km 6:30:23 5:50 min/km 5:44 min/km
171 68,40 km 6:33:17 7:15 min/km 5:45 min/km
172 68,80 km 6:35:34 5:43 min/km 5:45 min/km
173 69,20 km 6:37:53 5:47 min/km 5:45 min/km
174 69,60 km 6:40:15 5:55 min/km 5:45 min/km
175 70,00 km 6:42:39 6:00 min/km 5:45 min/km
176 70,40 km 6:45:02 5:57 min/km 5:45 min/km
177 70,80 km 6:47:26 6:00 min/km 5:45 min/km
178 71,20 km 6:52:52 13:35 min/km 5:48 min/km
179 71,60 km 6:55:11 5:48 min/km 5:48 min/km
180 72,00 km 6:57:32 5:52 min/km 5:48 min/km
181 72,40 km 6:59:55 5:57 min/km 5:48 min/km
182 72,80 km 7:02:18 5:58 min/km 5:48 min/km
183 73,20 km 7:04:32 5:35 min/km 5:48 min/km
184 73,60 km 7:06:43 5:28 min/km 5:48 min/km
185 74,00 km 7:08:54 5:27 min/km 5:48 min/km
186 74,40 km 7:11:13 5:47 min/km 5:48 min/km
187 74,80 km 7:13:27 5:35 min/km 5:48 min/km
188 75,20 km 7:15:38 5:27 min/km 5:48 min/km
189 75,60 km 7:17:50 5:30 min/km 5:47 min/km
190 76,00 km 7:20:03 5:32 min/km 5:47 min/km
191 76,40 km 7:22:18 5:37 min/km 5:47 min/km
192 76,80 km 7:25:00 6:45 min/km 5:48 min/km
193 77,20 km 7:27:12 5:30 min/km 5:48 min/km
194 77,60 km 7:29:29 5:43 min/km 5:48 min/km
195 78,00 km 7:31:47 5:45 min/km 5:48 min/km
196 78,40 km 7:35:00 8:02 min/km 5:48 min/km
197 78,80 km 7:37:16 5:40 min/km 5:48 min/km
198 79,20 km 7:39:31 5:37 min/km 5:48 min/km
199 79,60 km 7:41:53 5:55 min/km 5:48 min/km
200 80,00 km 7:44:14 5:52 min/km 5:48 min/km
201 80,40 km 7:46:41 6:07 min/km 5:48 min/km
202 80,80 km 7:49:07 6:05 min/km 5:48 min/km
203 81,20 km 7:51:34 6:07 min/km 5:48 min/km
204 81,60 km 7:53:58 6:00 min/km 5:49 min/km
205 82,00 km 7:56:49 7:07 min/km 5:49 min/km
206 82,40 km 7:59:16 6:07 min/km 5:49 min/km
207 82,80 km 8:01:46 6:15 min/km 5:49 min/km
208 83,20 km 8:04:17 6:17 min/km 5:49 min/km
209 83,60 km 8:07:14 7:23 min/km 5:50 min/km
210 84,00 km 8:09:45 6:17 min/km 5:50 min/km
211 84,40 km 8:12:14 6:12 min/km 5:50 min/km
212 84,80 km 8:14:43 6:13 min/km 5:50 min/km
213 85,20 km 8:17:16 6:22 min/km 5:50 min/km
215 86,00 km 8:25:31 10:19 min/km 5:53 min/km
216 86,40 km 8:28:01 6:15 min/km 5:53 min/km
217 86,80 km 8:30:32 6:18 min/km 5:53 min/km
218 87,20 km 8:33:03 6:17 min/km 5:53 min/km
219 87,60 km 8:36:01 7:25 min/km 5:53 min/km
220 88,00 km 8:38:22 5:52 min/km 5:53 min/km
221 88,40 km 8:40:30 5:20 min/km 5:53 min/km
222 88,80 km 8:42:32 5:05 min/km 5:53 min/km
223 89,20 km 8:44:37 5:12 min/km 5:53 min/km
224 89,60 km 8:46:45 5:20 min/km 5:53 min/km
225 90,00 km 8:48:57 5:30 min/km 5:53 min/km
226 90,40 km 8:51:05 5:20 min/km 5:52 min/km
227 90,80 km 8:53:18 5:33 min/km 5:52 min/km
228 91,20 km 8:55:30 5:30 min/km 5:52 min/km
229 91,60 km 8:57:44 5:35 min/km 5:52 min/km
230 92,00 km 9:00:05 5:52 min/km 5:52 min/km
231 92,40 km 9:04:44 11:37 min/km 5:54 min/km
232 92,80 km 9:07:04 5:50 min/km 5:54 min/km
233 93,20 km 9:09:23 5:47 min/km 5:54 min/km
234 93,60 km 9:11:43 5:50 min/km 5:54 min/km
235 94,00 km 9:14:02 5:47 min/km 5:54 min/km
236 94,40 km 9:16:20 5:45 min/km 5:54 min/km
237 94,80 km 9:18:39 5:48 min/km 5:54 min/km
238 95,20 km 9:20:54 5:37 min/km 5:54 min/km
239 95,60 km 9:23:20 6:05 min/km 5:54 min/km
240 96,00 km 9:26:04 6:50 min/km 5:54 min/km
241 96,40 km 9:28:25 5:52 min/km 5:54 min/km
242 96,80 km 9:30:46 5:53 min/km 5:54 min/km
243 97,20 km 9:33:01 5:37 min/km 5:54 min/km
244 97,60 km 9:35:10 5:23 min/km 5:54 min/km
245 98,00 km 9:37:24 5:35 min/km 5:54 min/km
246 98,40 km 9:39:41 5:42 min/km 5:53 min/km
247 98,80 km 9:42:11 6:15 min/km 5:54 min/km
248 99,20 km 9:44:28 5:42 min/km 5:54 min/km
249 99,60 km 9:47:03 6:28 min/km 5:54 min/km
251 100,40 km 9:51:43 5:50 min/km 5:54 min/km
253 101,20 km 9:56:26 5:54 min/km 5:54 min/km
254 101,60 km 9:59:08 6:45 min/km 5:54 min/km
255 102,00 km 10:01:32 6:00 min/km 5:54 min/km
256 102,40 km 10:05:26 9:45 min/km 5:55 min/km
257 102,80 km 10:07:53 6:08 min/km 5:55 min/km
259 103,60 km 10:13:19 6:48 min/km 5:55 min/km
260 104,00 km 10:15:42 5:57 min/km 5:55 min/km
261 104,40 km 10:18:09 6:07 min/km 5:55 min/km
262 104,80 km 10:20:35 6:05 min/km 5:55 min/km
263 105,20 km 10:23:03 6:10 min/km 5:55 min/km
265 106,00 km 10:28:14 6:29 min/km 5:56 min/km
266 106,40 km 10:30:42 6:10 min/km 5:56 min/km
267 106,80 km 10:33:00 5:45 min/km 5:56 min/km
269 107,60 km 10:37:40 5:50 min/km 5:56 min/km
270 108,00 km 10:40:03 5:57 min/km 5:56 min/km
271 108,40 km 10:42:28 6:02 min/km 5:56 min/km
272 108,80 km 10:45:06 6:35 min/km 5:56 min/km
274 109,60 km 10:49:23 5:21 min/km 5:56 min/km
275 110,00 km 10:51:31 5:20 min/km 5:55 min/km
277 110,80 km 10:55:56 5:31 min/km 5:55 min/km
278 111,20 km 10:58:11 5:37 min/km 5:55 min/km
279 111,60 km 11:00:35 6:00 min/km 5:55 min/km
281 112,40 km 11:04:41 5:07 min/km 5:55 min/km
282 112,80 km 11:06:43 5:05 min/km 5:55 min/km
284 113,60 km 11:10:42 4:59 min/km 5:54 min/km
285 114,00 km 11:12:40 4:55 min/km 5:54 min/km
287 114,80 km 11:16:45 5:06 min/km 5:54 min/km
288 115,20 km 11:18:48 5:07 min/km 5:54 min/km
289 115,60 km 11:20:52 5:10 min/km 5:53 min/km
291 116,40 km 11:25:29 5:46 min/km 5:53 min/km
292 116,80 km 11:27:34 5:13 min/km 5:53 min/km
294 117,60 km 11:31:55 5:26 min/km 5:53 min/km
295 118,00 km 11:36:21 11:05 min/km 5:54 min/km
297 118,80 km 11:41:09 6:00 min/km 5:54 min/km
298 119,20 km 11:43:33 6:00 min/km 5:54 min/km
299 119,60 km 11:45:58 6:03 min/km 5:54 min/km
300 120,00 km 11:48:22 6:00 min/km 5:54 min/km
301 120,40 km 11:50:47 6:02 min/km 5:54 min/km
303 121,20 km 11:55:31 5:55 min/km 5:54 min/km
304 121,60 km 11:57:51 5:50 min/km 5:54 min/km
304 121,94 km 11:57:51 0:00 min/km 5:53 min/km