Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Falk Therese
24 TIMMARS DAMER K45
VarvDistansTidVarvtempoTempo
11 4,54 km 26:01 5:44 min/km 5:44 min/km
12 4,94 km 28:18 5:43 min/km 5:44 min/km
13 5,34 km 30:34 5:40 min/km 5:44 min/km
14 5,74 km 32:49 5:37 min/km 5:43 min/km
15 6,14 km 35:04 5:38 min/km 5:43 min/km
16 6,54 km 37:20 5:40 min/km 5:43 min/km
17 6,94 km 39:35 5:38 min/km 5:42 min/km
18 7,34 km 41:50 5:37 min/km 5:42 min/km
19 7,74 km 44:05 5:37 min/km 5:42 min/km
20 8,14 km 46:21 5:40 min/km 5:42 min/km
21 8,54 km 48:41 5:50 min/km 5:42 min/km
22 8,94 km 51:02 5:52 min/km 5:43 min/km
23 9,34 km 53:19 5:42 min/km 5:43 min/km
24 9,74 km 55:42 5:58 min/km 5:43 min/km
25 10,14 km 58:02 5:50 min/km 5:44 min/km
26 10,54 km 1:00:18 5:40 min/km 5:43 min/km
27 10,94 km 1:02:35 5:42 min/km 5:43 min/km
28 11,34 km 1:04:49 5:35 min/km 5:43 min/km
29 11,74 km 1:07:03 5:35 min/km 5:43 min/km
30 12,14 km 1:09:17 5:35 min/km 5:43 min/km
31 12,54 km 1:11:33 5:40 min/km 5:42 min/km
32 12,94 km 1:13:49 5:40 min/km 5:42 min/km
33 13,34 km 1:16:06 5:42 min/km 5:42 min/km
34 13,74 km 1:18:22 5:40 min/km 5:42 min/km
35 14,14 km 1:20:40 5:45 min/km 5:42 min/km
36 14,54 km 1:22:58 5:45 min/km 5:42 min/km
37 14,94 km 1:25:12 5:35 min/km 5:42 min/km
38 15,34 km 1:27:32 5:50 min/km 5:42 min/km
39 15,74 km 1:29:49 5:43 min/km 5:42 min/km
40 16,14 km 1:32:03 5:35 min/km 5:42 min/km
41 16,54 km 1:34:20 5:43 min/km 5:42 min/km
42 16,94 km 1:36:40 5:50 min/km 5:42 min/km
43 17,34 km 1:38:59 5:47 min/km 5:43 min/km
44 17,74 km 1:41:17 5:45 min/km 5:43 min/km
45 18,14 km 1:43:35 5:45 min/km 5:43 min/km
46 18,54 km 1:45:53 5:45 min/km 5:43 min/km
47 18,94 km 1:48:09 5:40 min/km 5:43 min/km
48 19,34 km 1:50:24 5:37 min/km 5:43 min/km
49 19,74 km 1:52:39 5:38 min/km 5:42 min/km
50 20,14 km 1:54:55 5:40 min/km 5:42 min/km
51 20,54 km 1:57:13 5:45 min/km 5:42 min/km
52 20,94 km 1:59:30 5:43 min/km 5:42 min/km
53 21,34 km 2:01:49 5:47 min/km 5:43 min/km
54 21,74 km 2:04:06 5:43 min/km 5:43 min/km
55 22,14 km 2:06:25 5:47 min/km 5:43 min/km
56 22,54 km 2:08:40 5:38 min/km 5:43 min/km
57 22,94 km 2:10:56 5:40 min/km 5:43 min/km
58 23,34 km 2:13:12 5:40 min/km 5:42 min/km
59 23,74 km 2:15:29 5:43 min/km 5:42 min/km
60 24,14 km 2:17:46 5:42 min/km 5:42 min/km
61 24,54 km 2:20:03 5:43 min/km 5:42 min/km
62 24,94 km 2:22:18 5:38 min/km 5:42 min/km
63 25,34 km 2:24:33 5:37 min/km 5:42 min/km
64 25,74 km 2:26:48 5:38 min/km 5:42 min/km
65 26,14 km 2:29:05 5:42 min/km 5:42 min/km
66 26,54 km 2:31:20 5:38 min/km 5:42 min/km
67 26,94 km 2:33:37 5:43 min/km 5:42 min/km
68 27,34 km 2:35:53 5:40 min/km 5:42 min/km
69 27,74 km 2:38:08 5:38 min/km 5:42 min/km
70 28,14 km 2:40:24 5:40 min/km 5:42 min/km
71 28,54 km 2:42:40 5:40 min/km 5:42 min/km
72 28,94 km 2:44:57 5:43 min/km 5:42 min/km
73 29,34 km 2:47:14 5:42 min/km 5:42 min/km
74 29,74 km 2:49:31 5:43 min/km 5:42 min/km
75 30,14 km 2:51:50 5:47 min/km 5:42 min/km
76 30,54 km 2:54:07 5:43 min/km 5:42 min/km
77 30,94 km 2:56:21 5:35 min/km 5:42 min/km
78 31,34 km 2:58:39 5:45 min/km 5:42 min/km
79 31,74 km 3:00:59 5:50 min/km 5:42 min/km
80 32,14 km 3:03:17 5:45 min/km 5:42 min/km
81 32,54 km 3:05:31 5:35 min/km 5:42 min/km
82 32,94 km 3:07:51 5:50 min/km 5:42 min/km
83 33,34 km 3:10:09 5:45 min/km 5:42 min/km
84 33,74 km 3:12:28 5:48 min/km 5:42 min/km
85 34,14 km 3:14:48 5:50 min/km 5:42 min/km
86 34,54 km 3:17:13 6:03 min/km 5:43 min/km
87 34,94 km 3:19:26 5:32 min/km 5:43 min/km
88 35,34 km 3:21:42 5:40 min/km 5:42 min/km
89 35,74 km 3:23:57 5:38 min/km 5:42 min/km
90 36,14 km 3:26:17 5:50 min/km 5:43 min/km
91 36,54 km 3:28:40 5:58 min/km 5:43 min/km
92 36,94 km 3:31:00 5:50 min/km 5:43 min/km
93 37,34 km 3:33:23 5:58 min/km 5:43 min/km
94 37,74 km 3:35:45 5:55 min/km 5:43 min/km
95 38,14 km 3:38:09 6:00 min/km 5:43 min/km
96 38,54 km 3:40:32 5:58 min/km 5:43 min/km
97 38,94 km 3:42:55 5:57 min/km 5:44 min/km
98 39,34 km 3:45:18 5:58 min/km 5:44 min/km
99 39,74 km 3:47:38 5:50 min/km 5:44 min/km
100 40,14 km 3:50:00 5:55 min/km 5:44 min/km
101 40,54 km 3:52:22 5:55 min/km 5:44 min/km
102 40,94 km 3:54:46 6:00 min/km 5:44 min/km
103 41,34 km 3:57:05 5:48 min/km 5:44 min/km
104 41,74 km 3:59:27 5:55 min/km 5:44 min/km
105 42,14 km 4:01:50 5:58 min/km 5:44 min/km
106 42,54 km 4:04:13 5:58 min/km 5:44 min/km
107 42,94 km 4:06:33 5:50 min/km 5:45 min/km
108 43,34 km 4:08:58 6:03 min/km 5:45 min/km
109 43,74 km 4:11:24 6:05 min/km 5:45 min/km
110 44,14 km 4:13:43 5:48 min/km 5:45 min/km
111 44,54 km 4:15:58 5:38 min/km 5:45 min/km
112 44,94 km 4:18:10 5:30 min/km 5:45 min/km
113 45,34 km 4:20:22 5:30 min/km 5:45 min/km
114 45,74 km 4:22:35 5:33 min/km 5:44 min/km
115 46,14 km 4:24:47 5:30 min/km 5:44 min/km
116 46,54 km 4:27:01 5:35 min/km 5:44 min/km
117 46,94 km 4:29:27 6:05 min/km 5:44 min/km
118 47,34 km 4:31:57 6:15 min/km 5:45 min/km
119 47,74 km 4:34:16 5:48 min/km 5:45 min/km
120 48,14 km 4:36:35 5:48 min/km 5:45 min/km
121 48,54 km 4:38:49 5:35 min/km 5:45 min/km
122 48,94 km 4:41:04 5:37 min/km 5:45 min/km
123 49,34 km 4:43:14 5:25 min/km 5:44 min/km
124 49,74 km 4:45:29 5:38 min/km 5:44 min/km
125 50,14 km 4:47:42 5:33 min/km 5:44 min/km
126 50,54 km 4:49:54 5:30 min/km 5:44 min/km
127 50,94 km 4:52:05 5:27 min/km 5:44 min/km
128 51,34 km 4:54:15 5:25 min/km 5:44 min/km
129 51,74 km 4:56:29 5:35 min/km 5:44 min/km
130 52,14 km 4:58:46 5:43 min/km 5:44 min/km
131 52,54 km 5:01:01 5:38 min/km 5:44 min/km
132 52,94 km 5:03:14 5:32 min/km 5:44 min/km
133 53,34 km 5:05:36 5:55 min/km 5:44 min/km
134 53,74 km 5:07:48 5:30 min/km 5:44 min/km
135 54,14 km 5:10:01 5:33 min/km 5:44 min/km
136 54,54 km 5:12:12 5:28 min/km 5:43 min/km
137 54,94 km 5:14:25 5:32 min/km 5:43 min/km
138 55,34 km 5:16:38 5:33 min/km 5:43 min/km
139 55,74 km 5:18:51 5:33 min/km 5:43 min/km
140 56,14 km 5:21:02 5:28 min/km 5:43 min/km
141 56,54 km 5:23:12 5:25 min/km 5:43 min/km
142 56,94 km 5:25:25 5:32 min/km 5:43 min/km
143 57,34 km 5:27:36 5:28 min/km 5:43 min/km
144 57,74 km 5:29:47 5:28 min/km 5:43 min/km
145 58,14 km 5:32:01 5:35 min/km 5:43 min/km
146 58,54 km 5:34:19 5:45 min/km 5:43 min/km
147 58,94 km 5:36:31 5:30 min/km 5:43 min/km
148 59,34 km 5:38:46 5:38 min/km 5:43 min/km
149 59,74 km 5:41:05 5:48 min/km 5:43 min/km
150 60,14 km 5:43:20 5:38 min/km 5:43 min/km
151 60,54 km 5:45:33 5:33 min/km 5:42 min/km
152 60,94 km 5:47:42 5:22 min/km 5:42 min/km
153 61,34 km 5:49:56 5:35 min/km 5:42 min/km
154 61,74 km 5:52:09 5:33 min/km 5:42 min/km
155 62,14 km 5:54:24 5:38 min/km 5:42 min/km
156 62,54 km 5:56:37 5:33 min/km 5:42 min/km
157 62,94 km 5:58:51 5:35 min/km 5:42 min/km
158 63,34 km 6:01:12 5:53 min/km 5:42 min/km
159 63,74 km 6:03:31 5:48 min/km 5:42 min/km
160 64,14 km 6:05:47 5:40 min/km 5:42 min/km
161 64,54 km 6:08:03 5:40 min/km 5:42 min/km
162 64,94 km 6:10:19 5:40 min/km 5:42 min/km
167 66,94 km 6:21:36 5:38 min/km 5:42 min/km
168 67,34 km 6:23:49 5:33 min/km 5:42 min/km
169 67,74 km 6:26:02 5:32 min/km 5:42 min/km
172 68,94 km 6:32:37 5:29 min/km 5:42 min/km
173 69,34 km 6:34:46 5:23 min/km 5:42 min/km
174 69,74 km 6:36:55 5:22 min/km 5:42 min/km
175 70,14 km 6:39:04 5:22 min/km 5:41 min/km
178 71,34 km 6:45:37 5:28 min/km 5:41 min/km
179 71,74 km 6:47:46 5:22 min/km 5:41 min/km
189 75,74 km 7:09:20 5:24 min/km 5:40 min/km
190 76,14 km 7:11:29 5:22 min/km 5:40 min/km
191 76,54 km 7:13:36 5:18 min/km 5:40 min/km
192 76,94 km 7:15:47 5:27 min/km 5:40 min/km
193 77,34 km 7:17:55 5:20 min/km 5:40 min/km
194 77,74 km 7:20:01 5:15 min/km 5:40 min/km
195 78,14 km 7:22:07 5:15 min/km 5:40 min/km
196 78,54 km 7:24:12 5:13 min/km 5:39 min/km
197 78,94 km 7:26:16 5:10 min/km 5:39 min/km
198 79,34 km 7:28:21 5:13 min/km 5:39 min/km
199 79,74 km 7:30:28 5:17 min/km 5:39 min/km
200 80,14 km 7:32:35 5:17 min/km 5:39 min/km
201 80,54 km 7:34:45 5:25 min/km 5:39 min/km
202 80,94 km 7:36:51 5:15 min/km 5:39 min/km
203 81,34 km 7:38:57 5:15 min/km 5:39 min/km
204 81,74 km 7:41:03 5:15 min/km 5:38 min/km
205 82,14 km 7:43:11 5:20 min/km 5:38 min/km
206 82,54 km 7:45:20 5:23 min/km 5:38 min/km
207 82,94 km 7:47:27 5:17 min/km 5:38 min/km
208 83,34 km 7:49:37 5:25 min/km 5:38 min/km
209 83,74 km 7:51:44 5:17 min/km 5:38 min/km
210 84,14 km 7:53:52 5:20 min/km 5:38 min/km
211 84,54 km 7:55:58 5:15 min/km 5:38 min/km
212 84,94 km 7:58:03 5:12 min/km 5:38 min/km
213 85,34 km 8:00:12 5:23 min/km 5:38 min/km
214 85,74 km 8:02:17 5:12 min/km 5:38 min/km
215 86,14 km 8:04:22 5:12 min/km 5:37 min/km
216 86,54 km 8:06:26 5:10 min/km 5:37 min/km
217 86,94 km 8:08:32 5:15 min/km 5:37 min/km
218 87,34 km 8:10:36 5:10 min/km 5:37 min/km
219 87,74 km 8:12:50 5:35 min/km 5:37 min/km
220 88,14 km 8:14:54 5:10 min/km 5:37 min/km
221 88,54 km 8:16:59 5:13 min/km 5:37 min/km
222 88,94 km 8:19:03 5:10 min/km 5:37 min/km
223 89,34 km 8:21:11 5:20 min/km 5:37 min/km
224 89,74 km 8:23:18 5:17 min/km 5:37 min/km
225 90,14 km 8:25:29 5:27 min/km 5:36 min/km
226 90,54 km 8:27:37 5:20 min/km 5:36 min/km
227 90,94 km 8:29:46 5:22 min/km 5:36 min/km
228 91,34 km 8:31:56 5:25 min/km 5:36 min/km
229 91,74 km 8:34:05 5:22 min/km 5:36 min/km
230 92,14 km 8:36:12 5:17 min/km 5:36 min/km
231 92,54 km 8:38:19 5:18 min/km 5:36 min/km
232 92,94 km 8:42:31 10:30 min/km 5:37 min/km
233 93,34 km 8:44:52 5:53 min/km 5:37 min/km
234 93,74 km 8:46:59 5:17 min/km 5:37 min/km
235 94,14 km 8:49:07 5:20 min/km 5:37 min/km
236 94,54 km 8:51:16 5:23 min/km 5:37 min/km
237 94,94 km 8:53:24 5:20 min/km 5:37 min/km
238 95,34 km 8:55:34 5:25 min/km 5:37 min/km
239 95,74 km 8:57:41 5:17 min/km 5:37 min/km
240 96,14 km 8:59:49 5:20 min/km 5:37 min/km
241 96,54 km 9:01:54 5:13 min/km 5:37 min/km
242 96,94 km 9:03:59 5:12 min/km 5:37 min/km
243 97,34 km 9:06:02 5:08 min/km 5:37 min/km
244 97,74 km 9:08:06 5:10 min/km 5:36 min/km
245 98,14 km 9:10:11 5:12 min/km 5:36 min/km
246 98,54 km 9:12:19 5:20 min/km 5:36 min/km
247 98,94 km 9:14:29 5:25 min/km 5:36 min/km
248 99,34 km 9:16:45 5:40 min/km 5:36 min/km
249 99,74 km 9:18:56 5:27 min/km 5:36 min/km
252 100,94 km 9:25:24 5:23 min/km 5:36 min/km
253 101,34 km 9:27:37 5:33 min/km 5:36 min/km
254 101,74 km 9:29:41 5:10 min/km 5:36 min/km
255 102,14 km 9:31:43 5:05 min/km 5:36 min/km
256 102,54 km 9:33:46 5:08 min/km 5:36 min/km
257 102,94 km 9:35:55 5:22 min/km 5:36 min/km
258 103,34 km 9:38:04 5:23 min/km 5:36 min/km
259 103,74 km 9:40:15 5:27 min/km 5:36 min/km
260 104,14 km 9:42:24 5:22 min/km 5:36 min/km
261 104,54 km 9:44:36 5:30 min/km 5:36 min/km
262 104,94 km 9:46:47 5:27 min/km 5:36 min/km
263 105,34 km 9:48:59 5:30 min/km 5:35 min/km
264 105,74 km 9:51:46 6:57 min/km 5:36 min/km
265 106,14 km 9:54:11 6:02 min/km 5:36 min/km
266 106,54 km 9:56:29 5:45 min/km 5:36 min/km
267 106,94 km 9:58:45 5:40 min/km 5:36 min/km
268 107,34 km 10:01:03 5:45 min/km 5:36 min/km
269 107,74 km 10:03:15 5:30 min/km 5:36 min/km
270 108,14 km 10:05:26 5:27 min/km 5:36 min/km
271 108,54 km 10:07:41 5:38 min/km 5:36 min/km
272 108,94 km 10:09:55 5:35 min/km 5:36 min/km
273 109,34 km 10:12:11 5:40 min/km 5:36 min/km
274 109,74 km 10:14:24 5:32 min/km 5:36 min/km
275 110,14 km 10:16:38 5:35 min/km 5:36 min/km
276 110,54 km 10:18:52 5:35 min/km 5:36 min/km
277 110,94 km 10:21:09 5:42 min/km 5:36 min/km
278 111,34 km 10:23:24 5:38 min/km 5:36 min/km
279 111,74 km 10:25:36 5:30 min/km 5:36 min/km
280 112,14 km 10:27:50 5:35 min/km 5:36 min/km
281 112,54 km 10:30:05 5:38 min/km 5:36 min/km
282 112,94 km 10:32:21 5:40 min/km 5:36 min/km
283 113,34 km 10:34:33 5:30 min/km 5:36 min/km
284 113,74 km 10:36:50 5:42 min/km 5:36 min/km
285 114,14 km 10:39:05 5:37 min/km 5:36 min/km
286 114,54 km 10:41:18 5:33 min/km 5:36 min/km
287 114,94 km 10:43:34 5:40 min/km 5:36 min/km
288 115,34 km 10:45:51 5:43 min/km 5:36 min/km
289 115,74 km 10:48:04 5:32 min/km 5:36 min/km
290 116,14 km 10:50:19 5:37 min/km 5:36 min/km
291 116,54 km 10:52:33 5:35 min/km 5:36 min/km
292 116,94 km 10:54:47 5:35 min/km 5:36 min/km
293 117,34 km 10:57:02 5:38 min/km 5:36 min/km
294 117,74 km 10:59:16 5:35 min/km 5:36 min/km
295 118,14 km 11:01:29 5:32 min/km 5:36 min/km
296 118,54 km 11:03:42 5:33 min/km 5:36 min/km
297 118,94 km 11:05:52 5:25 min/km 5:36 min/km
298 119,34 km 11:08:04 5:30 min/km 5:36 min/km
299 119,74 km 11:10:18 5:35 min/km 5:36 min/km
300 120,14 km 11:12:46 6:10 min/km 5:36 min/km
301 120,54 km 11:15:03 5:43 min/km 5:36 min/km
302 120,94 km 11:17:22 5:47 min/km 5:36 min/km
303 121,34 km 11:19:39 5:43 min/km 5:36 min/km
304 121,74 km 11:21:56 5:42 min/km 5:36 min/km
305 122,14 km 11:24:12 5:40 min/km 5:36 min/km
306 122,54 km 11:26:28 5:40 min/km 5:36 min/km
307 122,94 km 11:28:51 5:57 min/km 5:36 min/km
309 123,74 km 11:33:23 5:40 min/km 5:36 min/km
310 124,14 km 11:35:41 5:45 min/km 5:36 min/km
311 124,54 km 11:37:55 5:35 min/km 5:36 min/km
312 124,94 km 11:40:10 5:37 min/km 5:36 min/km
313 125,34 km 11:42:25 5:38 min/km 5:36 min/km
314 125,74 km 11:44:41 5:40 min/km 5:36 min/km
315 126,14 km 11:46:55 5:35 min/km 5:36 min/km
316 126,54 km 11:49:11 5:40 min/km 5:36 min/km
317 126,94 km 11:51:26 5:37 min/km 5:36 min/km
318 127,34 km 11:53:42 5:40 min/km 5:36 min/km
319 127,74 km 11:56:00 5:45 min/km 5:36 min/km
320 128,14 km 11:58:19 5:48 min/km 5:36 min/km
321 128,54 km 12:00:39 5:50 min/km 5:36 min/km
322 128,94 km 12:03:02 5:57 min/km 5:36 min/km
323 129,34 km 12:05:26 6:00 min/km 5:37 min/km
324 129,74 km 12:07:44 5:45 min/km 5:37 min/km
325 130,14 km 12:10:04 5:50 min/km 5:37 min/km
326 130,54 km 12:12:29 6:02 min/km 5:37 min/km
327 130,94 km 12:14:50 5:52 min/km 5:37 min/km
328 131,34 km 12:17:06 5:40 min/km 5:37 min/km
329 131,74 km 12:19:23 5:42 min/km 5:37 min/km
330 132,14 km 12:21:41 5:45 min/km 5:37 min/km
331 132,54 km 12:24:03 5:55 min/km 5:37 min/km
332 132,94 km 12:26:24 5:52 min/km 5:37 min/km
333 133,34 km 12:28:48 6:00 min/km 5:37 min/km
334 133,74 km 12:31:11 5:57 min/km 5:37 min/km
337 134,94 km 12:38:20 5:58 min/km 5:37 min/km
338 135,34 km 12:40:38 5:45 min/km 5:37 min/km
339 135,74 km 12:43:00 5:55 min/km 5:37 min/km
340 136,14 km 12:45:29 6:13 min/km 5:37 min/km
341 136,54 km 12:47:51 5:55 min/km 5:37 min/km
343 137,34 km 12:52:35 5:55 min/km 5:38 min/km
344 137,74 km 12:54:57 5:55 min/km 5:38 min/km
345 138,14 km 12:57:19 5:55 min/km 5:38 min/km
346 138,54 km 12:59:41 5:55 min/km 5:38 min/km
347 138,94 km 13:02:07 6:05 min/km 5:38 min/km
348 139,34 km 13:04:33 6:05 min/km 5:38 min/km
349 139,74 km 13:06:55 5:55 min/km 5:38 min/km
350 140,14 km 13:09:19 6:00 min/km 5:38 min/km
351 140,54 km 13:11:43 6:00 min/km 5:38 min/km
352 140,94 km 13:14:11 6:10 min/km 5:38 min/km
353 141,34 km 13:16:35 6:00 min/km 5:38 min/km
354 141,74 km 13:19:01 6:05 min/km 5:38 min/km
355 142,14 km 13:21:26 6:03 min/km 5:38 min/km
356 142,54 km 13:23:50 6:00 min/km 5:38 min/km
357 142,94 km 13:26:15 6:02 min/km 5:38 min/km
358 143,34 km 13:28:41 6:05 min/km 5:39 min/km
359 143,74 km 13:31:07 6:05 min/km 5:39 min/km
360 144,14 km 13:33:31 6:00 min/km 5:39 min/km
361 144,54 km 13:35:57 6:05 min/km 5:39 min/km
362 144,94 km 13:38:24 6:07 min/km 5:39 min/km
363 145,34 km 13:40:50 6:05 min/km 5:39 min/km
364 145,74 km 13:43:21 6:17 min/km 5:39 min/km
365 146,14 km 13:45:51 6:15 min/km 5:39 min/km
366 146,54 km 13:48:16 6:02 min/km 5:39 min/km
367 146,94 km 13:50:43 6:07 min/km 5:39 min/km
368 147,34 km 13:53:14 6:17 min/km 5:39 min/km
369 147,74 km 13:55:41 6:07 min/km 5:39 min/km
370 148,14 km 13:58:12 6:18 min/km 5:40 min/km
371 148,54 km 14:00:41 6:12 min/km 5:40 min/km
372 148,94 km 14:03:11 6:15 min/km 5:40 min/km
373 149,34 km 14:05:43 6:20 min/km 5:40 min/km
374 149,74 km 14:08:08 6:02 min/km 5:40 min/km
375 150,14 km 14:10:28 5:50 min/km 5:40 min/km
376 150,54 km 14:12:42 5:35 min/km 5:40 min/km
377 150,94 km 14:14:55 5:32 min/km 5:40 min/km
378 151,34 km 14:17:11 5:40 min/km 5:40 min/km
379 151,74 km 14:19:25 5:35 min/km 5:40 min/km
380 152,14 km 14:21:42 5:43 min/km 5:40 min/km
381 152,54 km 14:23:51 5:22 min/km 5:40 min/km
382 152,94 km 14:26:01 5:25 min/km 5:40 min/km
383 153,34 km 14:28:13 5:30 min/km 5:40 min/km
384 153,74 km 14:30:25 5:30 min/km 5:40 min/km
385 154,14 km 14:32:39 5:35 min/km 5:40 min/km
386 154,54 km 14:34:54 5:37 min/km 5:40 min/km
387 154,94 km 14:37:07 5:32 min/km 5:40 min/km
388 155,34 km 14:39:23 5:40 min/km 5:40 min/km
389 155,74 km 14:41:34 5:27 min/km 5:40 min/km
390 156,14 km 14:43:47 5:33 min/km 5:40 min/km
391 156,54 km 14:46:03 5:40 min/km 5:40 min/km
392 156,94 km 14:48:14 5:27 min/km 5:40 min/km
393 157,34 km 14:50:28 5:35 min/km 5:40 min/km
394 157,74 km 14:52:39 5:27 min/km 5:40 min/km
395 158,14 km 14:54:52 5:33 min/km 5:40 min/km
396 158,54 km 14:57:05 5:32 min/km 5:40 min/km
397 158,94 km 14:59:19 5:35 min/km 5:40 min/km
398 159,34 km 15:01:34 5:37 min/km 5:39 min/km
399 159,74 km 15:03:48 5:35 min/km 5:39 min/km
400 160,14 km 15:06:03 5:38 min/km 5:39 min/km
401 160,54 km 15:08:17 5:35 min/km 5:39 min/km
402 160,94 km 15:10:30 5:32 min/km 5:39 min/km
403 161,34 km 15:12:45 5:37 min/km 5:39 min/km
404 161,74 km 15:15:00 5:37 min/km 5:39 min/km
405 162,14 km 15:17:17 5:43 min/km 5:39 min/km
406 162,54 km 15:19:36 5:47 min/km 5:39 min/km
407 162,94 km 15:21:53 5:42 min/km 5:39 min/km
408 163,34 km 15:24:13 5:50 min/km 5:40 min/km
409 163,74 km 15:26:32 5:47 min/km 5:40 min/km
410 164,14 km 15:28:47 5:38 min/km 5:40 min/km
411 164,54 km 15:31:09 5:55 min/km 5:40 min/km
412 164,94 km 15:33:29 5:50 min/km 5:40 min/km
413 165,34 km 15:35:49 5:50 min/km 5:40 min/km
414 165,74 km 15:38:12 5:57 min/km 5:40 min/km
415 166,14 km 15:40:35 5:58 min/km 5:40 min/km
416 166,54 km 15:45:39 12:40 min/km 5:41 min/km
417 166,94 km 15:48:08 6:12 min/km 5:41 min/km
418 167,34 km 15:50:34 6:05 min/km 5:41 min/km
419 167,74 km 15:52:59 6:02 min/km 5:41 min/km
420 168,14 km 15:55:23 6:00 min/km 5:41 min/km
421 168,54 km 15:57:51 6:10 min/km 5:41 min/km
422 168,94 km 16:00:15 6:00 min/km 5:41 min/km
423 169,34 km 16:02:39 6:00 min/km 5:41 min/km
424 169,74 km 16:05:04 6:02 min/km 5:41 min/km
425 170,14 km 16:07:30 6:05 min/km 5:41 min/km
426 170,54 km 16:09:54 6:00 min/km 5:41 min/km
427 170,94 km 16:12:18 6:00 min/km 5:41 min/km
428 171,34 km 16:14:44 6:05 min/km 5:41 min/km
429 171,74 km 16:17:08 6:00 min/km 5:41 min/km
431 172,54 km 16:22:00 6:05 min/km 5:41 min/km
432 172,94 km 16:24:31 6:17 min/km 5:42 min/km
434 173,74 km 16:29:20 6:01 min/km 5:42 min/km
436 174,54 km 16:34:18 6:13 min/km 5:42 min/km
437 174,94 km 16:36:46 6:10 min/km 5:42 min/km
438 175,34 km 16:39:12 6:05 min/km 5:42 min/km
439 175,74 km 16:41:40 6:10 min/km 5:42 min/km
441 176,54 km 16:46:34 6:08 min/km 5:42 min/km
442 176,94 km 16:49:02 6:10 min/km 5:42 min/km
443 177,34 km 16:51:34 6:20 min/km 5:42 min/km
444 177,74 km 16:54:03 6:12 min/km 5:42 min/km
445 178,14 km 16:56:32 6:13 min/km 5:42 min/km
447 178,94 km 17:01:30 6:12 min/km 5:43 min/km
448 179,34 km 17:04:00 6:15 min/km 5:43 min/km
449 179,74 km 17:06:30 6:15 min/km 5:43 min/km
450 180,14 km 17:12:28 14:55 min/km 5:44 min/km
451 180,54 km 17:14:59 6:17 min/km 5:44 min/km
453 181,34 km 17:19:58 6:14 min/km 5:44 min/km
454 181,74 km 17:22:25 6:07 min/km 5:44 min/km
455 182,14 km 17:24:53 6:10 min/km 5:44 min/km
456 182,54 km 17:27:18 6:02 min/km 5:44 min/km
457 182,94 km 17:29:46 6:10 min/km 5:44 min/km
459 183,74 km 17:34:42 6:10 min/km 5:44 min/km
460 184,14 km 17:37:07 6:03 min/km 5:44 min/km
461 184,54 km 17:39:31 6:00 min/km 5:44 min/km
462 184,94 km 17:41:57 6:05 min/km 5:45 min/km
464 185,74 km 17:46:54 6:11 min/km 5:45 min/km
465 186,14 km 17:49:22 6:10 min/km 5:45 min/km
466 186,54 km 17:51:48 6:05 min/km 5:45 min/km
467 186,94 km 17:54:13 6:02 min/km 5:45 min/km
469 187,74 km 17:59:07 6:07 min/km 5:45 min/km
470 188,14 km 18:01:42 6:28 min/km 5:45 min/km
471 188,54 km 18:04:16 6:25 min/km 5:45 min/km
472 188,94 km 18:06:45 6:12 min/km 5:45 min/km
474 189,74 km 18:11:31 5:57 min/km 5:45 min/km
475 190,14 km 18:13:57 6:05 min/km 5:45 min/km
476 190,54 km 18:16:24 6:07 min/km 5:45 min/km
477 190,94 km 18:22:16 14:40 min/km 5:46 min/km
478 191,34 km 18:25:01 6:52 min/km 5:47 min/km
479 191,74 km 18:27:35 6:25 min/km 5:47 min/km
480 192,14 km 18:30:04 6:13 min/km 5:47 min/km
481 192,54 km 18:32:34 6:15 min/km 5:47 min/km
483 193,34 km 18:37:28 6:07 min/km 5:47 min/km
485 194,14 km 18:42:24 6:10 min/km 5:47 min/km
486 194,54 km 18:44:50 6:05 min/km 5:47 min/km
498 199,34 km 19:14:45 6:14 min/km 5:48 min/km
500 200,14 km 19:19:44 6:14 min/km 5:48 min/km
501 200,54 km 19:22:13 6:12 min/km 5:48 min/km
502 200,94 km 19:24:36 5:57 min/km 5:48 min/km
503 201,34 km 19:27:04 6:10 min/km 5:48 min/km
505 202,14 km 19:32:00 6:10 min/km 5:48 min/km
506 202,54 km 19:34:27 6:07 min/km 5:48 min/km
507 202,94 km 19:36:58 6:17 min/km 5:48 min/km
508 203,34 km 19:39:32 6:25 min/km 5:48 min/km
509 203,74 km 19:42:06 6:25 min/km 5:48 min/km
511 204,54 km 19:47:12 6:23 min/km 5:48 min/km
512 204,94 km 19:49:42 6:15 min/km 5:48 min/km
513 205,34 km 19:52:18 6:30 min/km 5:48 min/km
514 205,74 km 19:54:50 6:20 min/km 5:48 min/km
515 206,14 km 19:57:23 6:23 min/km 5:49 min/km
516 206,54 km 20:02:01 11:35 min/km 5:49 min/km
517 206,94 km 20:05:03 7:35 min/km 5:49 min/km
518 207,34 km 20:07:43 6:40 min/km 5:49 min/km
519 207,74 km 20:10:18 6:27 min/km 5:50 min/km
520 208,14 km 20:12:47 6:13 min/km 5:50 min/km
521 208,54 km 20:15:14 6:07 min/km 5:50 min/km
523 209,34 km 20:20:15 6:16 min/km 5:50 min/km
524 209,74 km 20:22:51 6:30 min/km 5:50 min/km
525 210,14 km 20:25:20 6:13 min/km 5:50 min/km
526 210,54 km 20:27:49 6:12 min/km 5:50 min/km
527 210,94 km 20:30:21 6:20 min/km 5:50 min/km
529 211,74 km 20:35:18 6:11 min/km 5:50 min/km
530 212,14 km 20:37:43 6:03 min/km 5:50 min/km
531 212,54 km 20:40:28 6:52 min/km 5:50 min/km
532 212,94 km 20:45:13 11:52 min/km 5:51 min/km
534 213,74 km 20:50:26 6:31 min/km 5:51 min/km
542 216,94 km 21:10:41 6:20 min/km 5:51 min/km
543 217,34 km 21:13:15 6:25 min/km 5:52 min/km
544 217,74 km 21:15:47 6:20 min/km 5:52 min/km
545 218,14 km 21:18:21 6:25 min/km 5:52 min/km
546 218,54 km 21:20:51 6:15 min/km 5:52 min/km
547 218,94 km 21:23:24 6:22 min/km 5:52 min/km
548 219,34 km 21:25:59 6:27 min/km 5:52 min/km
549 219,74 km 21:29:17 8:15 min/km 5:52 min/km
551 220,54 km 21:34:31 6:33 min/km 5:52 min/km
552 220,94 km 21:37:05 6:25 min/km 5:52 min/km
553 221,34 km 21:39:36 6:17 min/km 5:52 min/km
554 221,74 km 21:42:10 6:25 min/km 5:52 min/km
556 222,54 km 21:47:13 6:19 min/km 5:52 min/km
557 222,94 km 21:50:59 9:25 min/km 5:53 min/km
558 223,34 km 21:55:00 10:02 min/km 5:53 min/km
559 223,74 km 21:57:35 6:27 min/km 5:53 min/km
560 224,14 km 22:00:07 6:20 min/km 5:53 min/km
562 224,94 km 22:05:14 6:24 min/km 5:53 min/km
563 225,34 km 22:07:49 6:27 min/km 5:54 min/km
564 225,74 km 22:10:22 6:22 min/km 5:54 min/km
565 226,14 km 22:12:45 5:58 min/km 5:54 min/km
567 226,94 km 22:17:49 6:20 min/km 5:54 min/km
568 227,34 km 22:20:21 6:20 min/km 5:54 min/km
571 228,54 km 22:27:59 6:22 min/km 5:54 min/km
572 228,94 km 22:30:25 6:05 min/km 5:54 min/km
574 229,74 km 22:35:30 6:21 min/km 5:54 min/km
575 230,14 km 22:37:57 6:08 min/km 5:54 min/km
576 230,54 km 22:40:26 6:12 min/km 5:54 min/km
577 230,94 km 22:42:59 6:22 min/km 5:54 min/km
578 231,34 km 22:45:27 6:10 min/km 5:54 min/km
579 231,74 km 22:47:57 6:15 min/km 5:54 min/km
580 232,14 km 22:50:29 6:20 min/km 5:54 min/km
582 232,94 km 22:55:35 6:22 min/km 5:54 min/km
583 233,34 km 22:58:08 6:22 min/km 5:54 min/km
584 233,74 km 23:00:39 6:17 min/km 5:54 min/km
585 234,14 km 23:03:09 6:15 min/km 5:54 min/km
586 234,54 km 23:05:42 6:22 min/km 5:54 min/km
588 235,34 km 23:10:41 6:14 min/km 5:55 min/km
589 235,74 km 23:13:12 6:17 min/km 5:55 min/km
590 236,14 km 23:15:48 6:30 min/km 5:55 min/km
591 236,54 km 23:18:21 6:22 min/km 5:55 min/km
592 236,94 km 23:20:53 6:20 min/km 5:55 min/km
594 237,74 km 23:25:50 6:11 min/km 5:55 min/km
595 238,14 km 23:28:24 6:25 min/km 5:55 min/km
596 238,54 km 23:30:58 6:25 min/km 5:55 min/km
597 238,94 km 23:33:33 6:27 min/km 5:55 min/km
598 239,34 km 23:36:05 6:20 min/km 5:55 min/km
599 239,74 km 23:38:57 7:10 min/km 5:55 min/km
600 240,14 km 23:43:15 10:45 min/km 5:56 min/km
601 240,54 km 23:45:54 6:37 min/km 5:56 min/km
602 240,94 km 23:48:25 6:17 min/km 5:56 min/km
603 241,34 km 23:51:02 6:32 min/km 5:56 min/km
605 242,14 km 23:56:13 6:29 min/km 5:56 min/km
606 242,54 km 23:58:31 5:45 min/km 5:56 min/km
606 242,81 km 23:58:31 0:00 min/km 5:55 min/km