Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Strid Karin
24 TIMMARS DAMER K60
VarvDistansTidVarvtempoTempo
10 4,14 km 26:11 6:20 min/km 6:20 min/km
11 4,54 km 28:47 6:30 min/km 6:21 min/km
12 4,94 km 31:23 6:30 min/km 6:22 min/km
13 5,34 km 34:04 6:42 min/km 6:23 min/km
14 5,74 km 36:36 6:20 min/km 6:23 min/km
15 6,14 km 39:14 6:35 min/km 6:24 min/km
16 6,54 km 41:46 6:20 min/km 6:23 min/km
17 6,94 km 44:28 6:45 min/km 6:25 min/km
18 7,34 km 47:17 7:02 min/km 6:27 min/km
19 7,74 km 49:50 6:22 min/km 6:27 min/km
20 8,14 km 52:28 6:35 min/km 6:27 min/km
21 8,54 km 55:00 6:20 min/km 6:27 min/km
22 8,94 km 57:41 6:42 min/km 6:27 min/km
23 9,34 km 1:00:36 7:17 min/km 6:30 min/km
24 9,74 km 1:03:22 6:55 min/km 6:31 min/km
25 10,14 km 1:06:02 6:40 min/km 6:31 min/km
26 10,54 km 1:08:38 6:30 min/km 6:31 min/km
27 10,94 km 1:11:25 6:57 min/km 6:32 min/km
28 11,34 km 1:14:00 6:27 min/km 6:32 min/km
29 11,74 km 1:16:49 7:03 min/km 6:33 min/km
30 12,14 km 1:19:35 6:55 min/km 6:33 min/km
31 12,54 km 1:22:14 6:37 min/km 6:34 min/km
32 12,94 km 1:25:02 7:00 min/km 6:34 min/km
33 13,34 km 1:27:46 6:50 min/km 6:35 min/km
34 13,74 km 1:30:26 6:40 min/km 6:35 min/km
35 14,14 km 1:33:08 6:45 min/km 6:35 min/km
36 14,54 km 1:35:54 6:55 min/km 6:36 min/km
37 14,94 km 1:38:33 6:37 min/km 6:36 min/km
38 15,34 km 1:41:17 6:50 min/km 6:36 min/km
39 15,74 km 1:44:05 7:00 min/km 6:37 min/km
40 16,14 km 1:46:53 7:00 min/km 6:37 min/km
41 16,54 km 1:49:36 6:48 min/km 6:38 min/km
42 16,94 km 1:52:24 7:00 min/km 6:38 min/km
43 17,34 km 1:55:03 6:37 min/km 6:38 min/km
44 17,74 km 1:57:44 6:43 min/km 6:38 min/km
45 18,14 km 2:00:34 7:05 min/km 6:39 min/km
46 18,54 km 2:05:09 11:28 min/km 6:45 min/km
47 18,94 km 2:08:12 7:38 min/km 6:46 min/km
48 19,34 km 2:11:13 7:32 min/km 6:47 min/km
49 19,74 km 2:14:15 7:35 min/km 6:48 min/km
50 20,14 km 2:17:22 7:47 min/km 6:49 min/km
51 20,54 km 2:20:11 7:03 min/km 6:50 min/km
52 20,94 km 2:23:44 8:53 min/km 6:52 min/km
53 21,34 km 2:26:36 7:10 min/km 6:52 min/km
54 21,74 km 2:29:45 7:53 min/km 6:53 min/km
55 22,14 km 2:33:08 8:27 min/km 6:55 min/km
56 22,54 km 2:36:17 7:53 min/km 6:56 min/km
57 22,94 km 2:39:10 7:13 min/km 6:56 min/km
58 23,34 km 2:42:20 7:55 min/km 6:57 min/km
59 23,74 km 2:45:49 8:43 min/km 6:59 min/km
60 24,14 km 2:48:54 7:42 min/km 7:00 min/km
61 24,54 km 2:52:00 7:45 min/km 7:01 min/km
62 24,94 km 2:55:17 8:13 min/km 7:02 min/km
63 25,34 km 2:58:20 7:37 min/km 7:02 min/km
64 25,74 km 3:01:18 7:25 min/km 7:03 min/km
65 26,14 km 3:04:57 9:07 min/km 7:05 min/km
66 26,54 km 3:08:53 9:50 min/km 7:07 min/km
67 26,94 km 3:12:17 8:30 min/km 7:08 min/km
68 27,34 km 3:15:24 7:47 min/km 7:09 min/km
69 27,74 km 3:18:48 8:30 min/km 7:10 min/km
70 28,14 km 3:23:27 11:37 min/km 7:14 min/km
71 28,54 km 3:27:08 9:13 min/km 7:16 min/km
72 28,94 km 3:31:04 9:50 min/km 7:18 min/km
73 29,34 km 3:34:54 9:35 min/km 7:20 min/km
74 29,74 km 3:39:06 10:30 min/km 7:22 min/km
75 30,14 km 3:42:46 9:10 min/km 7:24 min/km
76 30,54 km 3:46:58 10:30 min/km 7:26 min/km
77 30,94 km 3:51:26 11:10 min/km 7:29 min/km
78 31,34 km 3:55:01 8:57 min/km 7:30 min/km
79 31,74 km 3:58:40 9:08 min/km 7:31 min/km
80 32,14 km 4:02:45 10:13 min/km 7:33 min/km
81 32,54 km 4:06:39 9:45 min/km 7:35 min/km
82 32,94 km 4:11:35 12:20 min/km 7:38 min/km
83 33,34 km 4:15:24 9:33 min/km 7:40 min/km
84 33,74 km 4:19:41 10:43 min/km 7:42 min/km
85 34,14 km 4:23:29 9:30 min/km 7:43 min/km
86 34,54 km 4:28:15 11:55 min/km 7:46 min/km
87 34,94 km 4:32:11 9:50 min/km 7:47 min/km
88 35,34 km 4:35:58 9:28 min/km 7:49 min/km
89 35,74 km 4:39:46 9:30 min/km 7:50 min/km
90 36,14 km 4:43:37 9:38 min/km 7:51 min/km
91 36,54 km 4:47:43 10:15 min/km 7:53 min/km
92 36,94 km 4:51:40 9:52 min/km 7:54 min/km
93 37,34 km 4:55:38 9:55 min/km 7:55 min/km
94 37,74 km 4:59:45 10:18 min/km 7:57 min/km
95 38,14 km 5:03:49 10:10 min/km 7:58 min/km
96 38,54 km 5:07:49 10:00 min/km 7:59 min/km
97 38,94 km 5:12:38 12:02 min/km 8:02 min/km
98 39,34 km 5:16:46 10:20 min/km 8:03 min/km
99 39,74 km 5:20:27 9:13 min/km 8:04 min/km
100 40,14 km 5:24:01 8:55 min/km 8:04 min/km
101 40,54 km 5:27:54 9:43 min/km 8:05 min/km
102 40,94 km 5:31:42 9:30 min/km 8:06 min/km
103 41,34 km 5:35:31 9:33 min/km 8:07 min/km
104 41,74 km 5:39:36 10:13 min/km 8:08 min/km
105 42,14 km 5:43:35 9:58 min/km 8:09 min/km
106 42,54 km 5:47:25 9:35 min/km 8:10 min/km
107 42,94 km 5:51:33 10:20 min/km 8:11 min/km
108 43,34 km 5:55:35 10:05 min/km 8:12 min/km
109 43,74 km 5:59:28 9:43 min/km 8:13 min/km
110 44,14 km 6:03:11 9:18 min/km 8:14 min/km
111 44,54 km 6:10:01 17:05 min/km 8:19 min/km
114 45,74 km 6:22:28 10:22 min/km 8:22 min/km
116 46,54 km 6:30:16 9:45 min/km 8:23 min/km
117 46,94 km 6:34:05 9:32 min/km 8:24 min/km
118 47,34 km 6:38:13 10:20 min/km 8:25 min/km
120 48,14 km 6:46:34 10:26 min/km 8:27 min/km
125 50,14 km 7:07:57 10:42 min/km 8:32 min/km
126 50,54 km 7:11:50 9:43 min/km 8:33 min/km
127 50,94 km 7:15:43 9:42 min/km 8:33 min/km
128 51,34 km 7:19:36 9:43 min/km 8:34 min/km
129 51,74 km 7:23:50 10:35 min/km 8:35 min/km
130 52,14 km 7:27:48 9:55 min/km 8:35 min/km
131 52,54 km 7:31:39 9:38 min/km 8:36 min/km
132 52,94 km 7:35:37 9:55 min/km 8:36 min/km
133 53,34 km 7:41:07 13:45 min/km 8:39 min/km
134 53,74 km 7:45:08 10:03 min/km 8:39 min/km
135 54,14 km 7:49:24 10:40 min/km 8:40 min/km
136 54,54 km 7:53:27 10:08 min/km 8:41 min/km
137 54,94 km 7:57:16 9:32 min/km 8:41 min/km
138 55,34 km 8:01:09 9:43 min/km 8:42 min/km
139 55,74 km 8:05:07 9:55 min/km 8:42 min/km
140 56,14 km 8:08:48 9:13 min/km 8:42 min/km
141 56,54 km 8:12:36 9:30 min/km 8:43 min/km
142 56,94 km 8:16:29 9:42 min/km 8:43 min/km
143 57,34 km 8:20:11 9:15 min/km 8:43 min/km
144 57,74 km 8:23:58 9:28 min/km 8:44 min/km
145 58,14 km 8:27:55 9:53 min/km 8:44 min/km
146 58,54 km 8:31:37 9:15 min/km 8:44 min/km
147 58,94 km 8:35:44 10:17 min/km 8:45 min/km
148 59,34 km 8:39:42 9:55 min/km 8:46 min/km
149 59,74 km 8:43:39 9:53 min/km 8:46 min/km
150 60,14 km 8:47:33 9:45 min/km 8:46 min/km
151 60,54 km 8:51:23 9:35 min/km 8:47 min/km
152 60,94 km 8:55:17 9:45 min/km 8:47 min/km
153 61,34 km 8:59:14 9:53 min/km 8:47 min/km
154 61,74 km 9:04:45 13:48 min/km 8:49 min/km
155 62,14 km 9:08:44 9:58 min/km 8:50 min/km
156 62,54 km 9:12:55 10:28 min/km 8:51 min/km
157 62,94 km 9:22:00 22:42 min/km 8:56 min/km
158 63,34 km 9:25:56 9:50 min/km 8:56 min/km
159 63,74 km 9:29:26 8:45 min/km 8:56 min/km
160 64,14 km 9:32:52 8:35 min/km 8:56 min/km
161 64,54 km 9:36:53 10:03 min/km 8:56 min/km
162 64,94 km 9:41:02 10:22 min/km 8:57 min/km
163 65,34 km 9:45:27 11:03 min/km 8:58 min/km
164 65,74 km 9:49:27 10:00 min/km 8:58 min/km
165 66,14 km 9:53:22 9:47 min/km 8:58 min/km
166 66,54 km 9:57:11 9:33 min/km 8:59 min/km
167 66,94 km 10:01:12 10:02 min/km 8:59 min/km
168 67,34 km 10:05:39 11:08 min/km 9:00 min/km
169 67,74 km 10:09:35 9:50 min/km 9:00 min/km
170 68,14 km 10:14:44 12:52 min/km 9:01 min/km
171 68,54 km 10:18:40 9:50 min/km 9:02 min/km
172 68,94 km 10:22:36 9:50 min/km 9:02 min/km
173 69,34 km 10:26:51 10:38 min/km 9:02 min/km
174 69,74 km 10:31:00 10:22 min/km 9:03 min/km
175 70,14 km 10:35:09 10:22 min/km 9:03 min/km
176 70,54 km 10:39:07 9:55 min/km 9:04 min/km
177 70,94 km 10:43:46 11:37 min/km 9:05 min/km
178 71,34 km 10:47:40 9:45 min/km 9:05 min/km
179 71,74 km 10:51:34 9:45 min/km 9:05 min/km
180 72,14 km 10:55:46 10:30 min/km 9:05 min/km
181 72,54 km 11:00:08 10:55 min/km 9:06 min/km
182 72,94 km 11:04:16 10:20 min/km 9:06 min/km
183 73,34 km 11:10:13 14:53 min/km 9:08 min/km
184 73,74 km 11:14:20 10:17 min/km 9:09 min/km
185 74,14 km 11:18:57 11:32 min/km 9:09 min/km
186 74,54 km 11:23:04 10:18 min/km 9:10 min/km
187 74,94 km 11:27:17 10:32 min/km 9:10 min/km
188 75,34 km 11:31:37 10:50 min/km 9:11 min/km
189 75,74 km 11:36:13 11:30 min/km 9:12 min/km
190 76,14 km 11:40:48 11:27 min/km 9:12 min/km
191 76,54 km 11:45:15 11:08 min/km 9:13 min/km
192 76,94 km 11:49:36 10:52 min/km 9:13 min/km
193 77,34 km 11:53:52 10:40 min/km 9:14 min/km
194 77,74 km 11:58:03 10:27 min/km 9:14 min/km
195 78,14 km 12:02:12 10:22 min/km 9:15 min/km
196 78,54 km 12:12:42 26:15 min/km 9:20 min/km
197 78,94 km 12:16:37 9:47 min/km 9:20 min/km
198 79,34 km 12:20:50 10:33 min/km 9:20 min/km
199 79,74 km 12:25:13 10:57 min/km 9:21 min/km
200 80,14 km 12:29:30 10:42 min/km 9:21 min/km
202 80,94 km 12:37:51 10:26 min/km 9:22 min/km
203 81,34 km 12:42:09 10:45 min/km 9:22 min/km
204 81,74 km 12:46:26 10:42 min/km 9:23 min/km
205 82,14 km 12:50:43 10:42 min/km 9:23 min/km
206 82,54 km 12:55:24 11:43 min/km 9:24 min/km
207 82,94 km 13:00:08 11:50 min/km 9:24 min/km
208 83,34 km 13:04:42 11:25 min/km 9:25 min/km
209 83,74 km 13:09:07 11:02 min/km 9:25 min/km
210 84,14 km 13:14:03 12:20 min/km 9:26 min/km
211 84,54 km 13:20:25 15:55 min/km 9:28 min/km
212 84,94 km 13:24:48 10:57 min/km 9:29 min/km
213 85,34 km 13:28:57 10:23 min/km 9:29 min/km
214 85,74 km 13:33:08 10:27 min/km 9:29 min/km
215 86,14 km 13:37:06 9:55 min/km 9:29 min/km
216 86,54 km 13:41:54 12:00 min/km 9:30 min/km
217 86,94 km 13:46:08 10:35 min/km 9:30 min/km
218 87,34 km 13:50:41 11:23 min/km 9:31 min/km
219 87,74 km 13:54:57 10:40 min/km 9:31 min/km
220 88,14 km 13:59:42 11:52 min/km 9:32 min/km
221 88,54 km 14:03:55 10:33 min/km 9:32 min/km
222 88,94 km 14:08:18 10:57 min/km 9:32 min/km
223 89,34 km 14:12:46 11:10 min/km 9:33 min/km
224 89,74 km 14:17:13 11:07 min/km 9:33 min/km
225 90,14 km 14:21:43 11:15 min/km 9:34 min/km
226 90,54 km 14:26:33 12:05 min/km 9:34 min/km
227 90,94 km 14:31:10 11:32 min/km 9:35 min/km
228 91,34 km 14:35:34 11:00 min/km 9:35 min/km
229 91,74 km 14:40:05 11:17 min/km 9:36 min/km
230 92,14 km 14:47:53 19:30 min/km 9:38 min/km
231 92,54 km 14:52:28 11:28 min/km 9:39 min/km
232 92,94 km 14:57:20 12:10 min/km 9:39 min/km
233 93,34 km 15:01:48 11:10 min/km 9:40 min/km
234 93,74 km 15:06:23 11:27 min/km 9:40 min/km
235 94,14 km 15:11:31 12:50 min/km 9:41 min/km
236 94,54 km 15:16:53 13:25 min/km 9:42 min/km
237 94,94 km 15:22:01 12:50 min/km 9:43 min/km
238 95,34 km 15:26:48 11:58 min/km 9:43 min/km
239 95,74 km 15:31:51 12:37 min/km 9:44 min/km
240 96,14 km 15:36:44 12:12 min/km 9:45 min/km
241 96,54 km 15:41:27 11:48 min/km 9:45 min/km
242 96,94 km 15:46:50 13:27 min/km 9:46 min/km
243 97,34 km 15:51:44 12:15 min/km 9:47 min/km
244 97,74 km 15:56:40 12:20 min/km 9:47 min/km
245 98,14 km 16:01:44 12:40 min/km 9:48 min/km
246 98,54 km 17:08:07 165:58 min/km 10:26 min/km
247 98,94 km 17:12:33 11:05 min/km 10:26 min/km
248 99,34 km 17:17:31 12:25 min/km 10:27 min/km
249 99,74 km 17:22:51 13:20 min/km 10:27 min/km
250 100,14 km 17:27:00 10:22 min/km 10:27 min/km
251 100,54 km 17:31:13 10:33 min/km 10:27 min/km
252 100,94 km 17:35:23 10:25 min/km 10:27 min/km
253 101,34 km 17:39:33 10:25 min/km 10:27 min/km
254 101,74 km 17:43:43 10:25 min/km 10:27 min/km
255 102,14 km 17:48:01 10:45 min/km 10:27 min/km
256 102,54 km 17:52:16 10:38 min/km 10:27 min/km
257 102,94 km 17:56:27 10:27 min/km 10:27 min/km
258 103,34 km 18:00:54 11:08 min/km 10:28 min/km
259 103,74 km 18:05:52 12:25 min/km 10:28 min/km
260 104,14 km 18:10:23 11:17 min/km 10:28 min/km
261 104,54 km 18:14:50 11:08 min/km 10:28 min/km
262 104,94 km 18:37:51 57:32 min/km 10:39 min/km
263 105,34 km 18:42:38 11:58 min/km 10:39 min/km
270 108,14 km 19:14:12 11:16 min/km 10:40 min/km
271 108,54 km 19:18:33 10:53 min/km 10:40 min/km
272 108,94 km 19:23:08 11:27 min/km 10:41 min/km
273 109,34 km 19:27:26 10:45 min/km 10:41 min/km
274 109,74 km 19:31:47 10:52 min/km 10:41 min/km
275 110,14 km 19:36:23 11:30 min/km 10:41 min/km
276 110,54 km 19:40:53 11:15 min/km 10:41 min/km
277 110,94 km 19:45:32 11:37 min/km 10:41 min/km
278 111,34 km 19:50:11 11:38 min/km 10:41 min/km
279 111,74 km 19:55:04 12:12 min/km 10:42 min/km
280 112,14 km 19:59:48 11:50 min/km 10:42 min/km
281 112,54 km 20:04:27 11:38 min/km 10:42 min/km
282 112,94 km 20:11:06 16:37 min/km 10:43 min/km
283 113,34 km 20:15:58 12:10 min/km 10:44 min/km
284 113,74 km 20:20:46 12:00 min/km 10:44 min/km
285 114,14 km 20:26:58 15:30 min/km 10:45 min/km
286 114,54 km 20:31:29 11:18 min/km 10:45 min/km
287 114,94 km 20:36:08 11:37 min/km 10:45 min/km
288 115,34 km 20:40:45 11:33 min/km 10:45 min/km
289 115,74 km 20:45:35 12:05 min/km 10:46 min/km
290 116,14 km 20:50:35 12:30 min/km 10:46 min/km
294 117,74 km 21:10:29 12:26 min/km 10:47 min/km
295 118,14 km 21:15:03 11:25 min/km 10:48 min/km
296 118,54 km 21:19:33 11:15 min/km 10:48 min/km
297 118,94 km 21:24:12 11:37 min/km 10:48 min/km
298 119,34 km 21:28:34 10:55 min/km 10:48 min/km
299 119,74 km 21:33:22 12:00 min/km 10:48 min/km
300 120,14 km 21:37:57 11:27 min/km 10:48 min/km
301 120,54 km 21:42:41 11:50 min/km 10:48 min/km
302 120,94 km 21:49:29 17:00 min/km 10:50 min/km
303 121,34 km 21:54:56 13:38 min/km 10:50 min/km
304 121,74 km 21:59:55 12:27 min/km 10:51 min/km
305 122,14 km 22:07:48 19:42 min/km 10:52 min/km
306 122,54 km 22:12:43 12:18 min/km 10:53 min/km
307 122,94 km 22:17:29 11:55 min/km 10:53 min/km
309 123,74 km 22:27:15 12:13 min/km 10:53 min/km
310 124,14 km 22:32:01 11:55 min/km 10:53 min/km
311 124,54 km 22:36:53 12:10 min/km 10:54 min/km
312 124,94 km 22:41:54 12:32 min/km 10:54 min/km
313 125,34 km 22:49:00 17:45 min/km 10:55 min/km
314 125,74 km 22:54:02 12:35 min/km 10:56 min/km
315 126,14 km 22:59:21 13:17 min/km 10:56 min/km
316 126,54 km 23:04:29 12:50 min/km 10:56 min/km
317 126,94 km 23:09:29 12:30 min/km 10:57 min/km
318 127,34 km 23:14:09 11:40 min/km 10:57 min/km
319 127,74 km 23:19:07 12:25 min/km 10:57 min/km
320 128,14 km 23:24:15 12:50 min/km 10:58 min/km
321 128,54 km 23:29:03 12:00 min/km 10:58 min/km
322 128,94 km 23:33:55 12:10 min/km 10:58 min/km
323 129,34 km 23:38:49 12:15 min/km 10:58 min/km
324 129,74 km 23:43:40 12:07 min/km 10:58 min/km
325 130,14 km 23:48:20 11:40 min/km 10:59 min/km
326 130,54 km 23:53:10 12:05 min/km 10:59 min/km
327 130,94 km 23:58:14 12:40 min/km 10:59 min/km
327 131,09 km 23:58:14 0:00 min/km 10:58 min/km