Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Gottberg Mikael
24 TIMMARS HERRAR M35
VarvDistansTidVarvtempoTempo
11 4,54 km 25:26 5:36 min/km 5:36 min/km
12 4,94 km 27:47 5:53 min/km 5:38 min/km
13 5,34 km 30:09 5:55 min/km 5:39 min/km
14 5,74 km 32:25 5:40 min/km 5:39 min/km
15 6,14 km 34:35 5:25 min/km 5:38 min/km
16 6,54 km 36:44 5:22 min/km 5:37 min/km
17 6,94 km 38:52 5:20 min/km 5:36 min/km
18 7,34 km 41:01 5:22 min/km 5:36 min/km
19 7,74 km 43:14 5:32 min/km 5:35 min/km
20 8,14 km 45:23 5:23 min/km 5:35 min/km
21 8,54 km 47:33 5:25 min/km 5:34 min/km
22 8,94 km 49:45 5:30 min/km 5:34 min/km
23 9,34 km 51:55 5:25 min/km 5:34 min/km
24 9,74 km 54:07 5:30 min/km 5:34 min/km
25 10,14 km 56:20 5:32 min/km 5:33 min/km
26 10,54 km 58:32 5:30 min/km 5:33 min/km
27 10,94 km 1:00:43 5:27 min/km 5:33 min/km
28 11,34 km 1:02:59 5:40 min/km 5:33 min/km
29 11,74 km 1:05:13 5:35 min/km 5:33 min/km
30 12,14 km 1:07:26 5:32 min/km 5:33 min/km
31 12,54 km 1:09:39 5:32 min/km 5:33 min/km
32 12,94 km 1:11:50 5:27 min/km 5:33 min/km
33 13,34 km 1:14:03 5:32 min/km 5:33 min/km
34 13,74 km 1:16:19 5:40 min/km 5:33 min/km
35 14,14 km 1:18:31 5:30 min/km 5:33 min/km
36 14,54 km 1:20:44 5:32 min/km 5:33 min/km
37 14,94 km 1:22:55 5:27 min/km 5:33 min/km
38 15,34 km 1:25:09 5:35 min/km 5:33 min/km
39 15,74 km 1:27:21 5:30 min/km 5:33 min/km
40 16,14 km 1:29:34 5:32 min/km 5:33 min/km
41 16,54 km 1:31:48 5:35 min/km 5:33 min/km
42 16,94 km 1:34:06 5:45 min/km 5:33 min/km
43 17,34 km 1:36:19 5:32 min/km 5:33 min/km
44 17,74 km 1:38:34 5:38 min/km 5:33 min/km
46 18,54 km 1:43:00 5:32 min/km 5:33 min/km
47 18,94 km 1:45:13 5:33 min/km 5:33 min/km
48 19,34 km 1:47:51 6:35 min/km 5:35 min/km
49 19,74 km 1:50:02 5:28 min/km 5:35 min/km
50 20,14 km 1:52:11 5:22 min/km 5:34 min/km
51 20,54 km 1:54:21 5:25 min/km 5:34 min/km
52 20,94 km 1:56:29 5:20 min/km 5:34 min/km
53 21,34 km 1:58:38 5:22 min/km 5:34 min/km
54 21,74 km 2:00:45 5:18 min/km 5:33 min/km
55 22,14 km 2:02:54 5:22 min/km 5:33 min/km
56 22,54 km 2:05:08 5:35 min/km 5:33 min/km
57 22,94 km 2:07:23 5:38 min/km 5:33 min/km
58 23,34 km 2:09:37 5:35 min/km 5:33 min/km
59 23,74 km 2:11:50 5:33 min/km 5:33 min/km
60 24,14 km 2:14:04 5:35 min/km 5:33 min/km
61 24,54 km 2:16:17 5:33 min/km 5:33 min/km
62 24,94 km 2:18:31 5:35 min/km 5:33 min/km
63 25,34 km 2:20:46 5:37 min/km 5:33 min/km
64 25,74 km 2:22:58 5:30 min/km 5:33 min/km
65 26,14 km 2:25:08 5:25 min/km 5:33 min/km
66 26,54 km 2:27:22 5:35 min/km 5:33 min/km
67 26,94 km 2:29:34 5:30 min/km 5:33 min/km
68 27,34 km 2:31:51 5:42 min/km 5:33 min/km
69 27,74 km 2:34:06 5:38 min/km 5:33 min/km
70 28,14 km 2:36:21 5:37 min/km 5:33 min/km
71 28,54 km 2:38:38 5:43 min/km 5:34 min/km
72 28,94 km 2:40:51 5:33 min/km 5:34 min/km
73 29,34 km 2:43:07 5:40 min/km 5:34 min/km
74 29,74 km 2:45:19 5:30 min/km 5:34 min/km
75 30,14 km 2:47:26 5:17 min/km 5:33 min/km
76 30,54 km 2:49:40 5:35 min/km 5:33 min/km
77 30,94 km 2:51:53 5:33 min/km 5:33 min/km
78 31,34 km 2:54:05 5:30 min/km 5:33 min/km
79 31,74 km 2:56:19 5:35 min/km 5:33 min/km
80 32,14 km 2:58:33 5:35 min/km 5:33 min/km
81 32,54 km 3:00:48 5:38 min/km 5:33 min/km
82 32,94 km 3:03:03 5:37 min/km 5:33 min/km
83 33,34 km 3:05:17 5:35 min/km 5:33 min/km
84 33,74 km 3:07:33 5:40 min/km 5:34 min/km
85 34,14 km 3:09:49 5:40 min/km 5:34 min/km
86 34,54 km 3:12:00 5:28 min/km 5:34 min/km
87 34,94 km 3:14:11 5:27 min/km 5:34 min/km
88 35,34 km 3:16:26 5:38 min/km 5:34 min/km
89 35,74 km 3:18:45 5:48 min/km 5:34 min/km
90 36,14 km 3:20:55 5:25 min/km 5:34 min/km
91 36,54 km 3:23:06 5:28 min/km 5:34 min/km
92 36,94 km 3:25:18 5:30 min/km 5:34 min/km
93 37,34 km 3:27:29 5:28 min/km 5:33 min/km
94 37,74 km 3:29:40 5:28 min/km 5:33 min/km
95 38,14 km 3:31:55 5:38 min/km 5:33 min/km
96 38,54 km 3:34:10 5:38 min/km 5:33 min/km
97 38,94 km 3:36:24 5:35 min/km 5:33 min/km
98 39,34 km 3:38:38 5:35 min/km 5:33 min/km
99 39,74 km 3:40:54 5:40 min/km 5:34 min/km
100 40,14 km 3:43:05 5:28 min/km 5:33 min/km
101 40,54 km 3:45:21 5:40 min/km 5:34 min/km
102 40,94 km 3:47:35 5:35 min/km 5:34 min/km
103 41,34 km 3:49:50 5:38 min/km 5:34 min/km
104 41,74 km 3:52:04 5:35 min/km 5:34 min/km
105 42,14 km 3:54:16 5:30 min/km 5:34 min/km
106 42,54 km 3:56:27 5:28 min/km 5:34 min/km
107 42,94 km 3:58:38 5:27 min/km 5:33 min/km
108 43,34 km 4:00:51 5:33 min/km 5:33 min/km
109 43,74 km 4:03:05 5:35 min/km 5:33 min/km
110 44,14 km 4:05:20 5:38 min/km 5:34 min/km
111 44,54 km 4:07:34 5:35 min/km 5:34 min/km
112 44,94 km 4:09:46 5:30 min/km 5:34 min/km
113 45,34 km 4:11:59 5:33 min/km 5:33 min/km
114 45,74 km 4:14:13 5:35 min/km 5:34 min/km
115 46,14 km 4:16:25 5:30 min/km 5:33 min/km
116 46,54 km 4:18:39 5:35 min/km 5:33 min/km
117 46,94 km 4:20:54 5:37 min/km 5:34 min/km
118 47,34 km 4:23:11 5:43 min/km 5:34 min/km
119 47,74 km 4:25:27 5:40 min/km 5:34 min/km
120 48,14 km 4:27:41 5:35 min/km 5:34 min/km
121 48,54 km 4:30:44 7:38 min/km 5:35 min/km
122 48,94 km 4:32:53 5:22 min/km 5:35 min/km
123 49,34 km 4:35:10 5:43 min/km 5:35 min/km
124 49,74 km 4:37:24 5:35 min/km 5:35 min/km
125 50,14 km 4:39:41 5:43 min/km 5:35 min/km
126 50,54 km 4:41:58 5:43 min/km 5:35 min/km
127 50,94 km 4:44:16 5:45 min/km 5:35 min/km
128 51,34 km 4:47:17 7:33 min/km 5:36 min/km
129 51,74 km 4:51:14 9:53 min/km 5:38 min/km
130 52,14 km 4:53:37 5:58 min/km 5:38 min/km
131 52,54 km 4:56:00 5:58 min/km 5:38 min/km
132 52,94 km 4:58:24 6:00 min/km 5:38 min/km
133 53,34 km 5:00:45 5:53 min/km 5:38 min/km
134 53,74 km 5:03:12 6:08 min/km 5:39 min/km
135 54,14 km 5:05:41 6:13 min/km 5:39 min/km
136 54,54 km 5:08:07 6:05 min/km 5:39 min/km
137 54,94 km 5:10:29 5:55 min/km 5:39 min/km
138 55,34 km 5:12:50 5:53 min/km 5:39 min/km
139 55,74 km 5:15:12 5:55 min/km 5:39 min/km
140 56,14 km 5:17:38 6:05 min/km 5:40 min/km
141 56,54 km 5:20:19 6:43 min/km 5:40 min/km
142 56,94 km 5:22:49 6:15 min/km 5:40 min/km
143 57,34 km 5:25:17 6:10 min/km 5:40 min/km
144 57,74 km 5:27:43 6:05 min/km 5:41 min/km
145 58,14 km 5:30:09 6:05 min/km 5:41 min/km
146 58,54 km 5:32:39 6:15 min/km 5:41 min/km
147 58,94 km 5:36:35 9:50 min/km 5:43 min/km
148 59,34 km 5:40:19 9:20 min/km 5:44 min/km
149 59,74 km 5:42:49 6:15 min/km 5:44 min/km
150 60,14 km 5:45:17 6:10 min/km 5:45 min/km
151 60,54 km 5:47:44 6:08 min/km 5:45 min/km
152 60,94 km 5:50:12 6:10 min/km 5:45 min/km
154 61,74 km 5:55:03 6:04 min/km 5:45 min/km
155 62,14 km 5:57:28 6:03 min/km 5:45 min/km
156 62,54 km 5:59:54 6:05 min/km 5:45 min/km
157 62,94 km 6:02:22 6:10 min/km 5:45 min/km
158 63,34 km 6:04:51 6:13 min/km 5:46 min/km
159 63,74 km 6:07:17 6:05 min/km 5:46 min/km
160 64,14 km 6:09:41 6:00 min/km 5:46 min/km
165 66,14 km 6:22:00 6:10 min/km 5:47 min/km
166 66,54 km 6:24:26 6:05 min/km 5:47 min/km
169 67,74 km 6:31:46 6:07 min/km 5:47 min/km
170 68,14 km 6:36:01 10:37 min/km 5:49 min/km
172 68,94 km 6:45:37 12:00 min/km 5:53 min/km
177 70,94 km 7:08:26 11:24 min/km 6:02 min/km
178 71,34 km 7:13:04 11:35 min/km 6:04 min/km
179 71,74 km 7:17:31 11:07 min/km 6:06 min/km
180 72,14 km 7:21:59 11:10 min/km 6:08 min/km
181 72,54 km 7:26:34 11:28 min/km 6:09 min/km
182 72,94 km 7:32:33 14:57 min/km 6:12 min/km
183 73,34 km 7:36:37 10:10 min/km 6:14 min/km
184 73,74 km 7:41:27 12:05 min/km 6:15 min/km
185 74,14 km 7:46:07 11:40 min/km 6:17 min/km
186 74,54 km 7:50:53 11:55 min/km 6:19 min/km
187 74,94 km 7:55:35 11:45 min/km 6:21 min/km
188 75,34 km 8:01:06 13:48 min/km 6:23 min/km
189 75,74 km 8:03:48 6:45 min/km 6:23 min/km
190 76,14 km 8:06:08 5:50 min/km 6:23 min/km
191 76,54 km 8:08:24 5:40 min/km 6:23 min/km
192 76,94 km 8:10:37 5:32 min/km 6:23 min/km
193 77,34 km 8:12:54 5:43 min/km 6:22 min/km
194 77,74 km 8:15:12 5:45 min/km 6:22 min/km
195 78,14 km 8:17:29 5:42 min/km 6:22 min/km
196 78,54 km 8:19:50 5:53 min/km 6:22 min/km
197 78,94 km 8:22:10 5:50 min/km 6:22 min/km
198 79,34 km 8:24:29 5:48 min/km 6:22 min/km
199 79,74 km 8:26:46 5:42 min/km 6:21 min/km
200 80,14 km 8:29:03 5:42 min/km 6:21 min/km
201 80,54 km 8:31:26 5:58 min/km 6:21 min/km
202 80,94 km 8:33:45 5:47 min/km 6:21 min/km
203 81,34 km 8:36:04 5:48 min/km 6:21 min/km
204 81,74 km 8:38:23 5:47 min/km 6:21 min/km
205 82,14 km 8:40:45 5:55 min/km 6:20 min/km
206 82,54 km 8:43:07 5:55 min/km 6:20 min/km
207 82,94 km 8:45:46 6:37 min/km 6:20 min/km
208 83,34 km 8:48:09 5:58 min/km 6:20 min/km
209 83,74 km 8:50:31 5:55 min/km 6:20 min/km
210 84,14 km 8:52:50 5:47 min/km 6:20 min/km
211 84,54 km 8:55:11 5:53 min/km 6:20 min/km
212 84,94 km 8:57:30 5:47 min/km 6:20 min/km
213 85,34 km 8:59:52 5:55 min/km 6:20 min/km
214 85,74 km 9:02:14 5:55 min/km 6:19 min/km
215 86,14 km 9:04:39 6:02 min/km 6:19 min/km
216 86,54 km 9:07:06 6:08 min/km 6:19 min/km
217 86,94 km 9:09:33 6:07 min/km 6:19 min/km
218 87,34 km 9:12:01 6:10 min/km 6:19 min/km
219 87,74 km 9:14:23 5:55 min/km 6:19 min/km
220 88,14 km 9:16:47 6:00 min/km 6:19 min/km
221 88,54 km 9:19:11 6:00 min/km 6:19 min/km
223 89,34 km 9:24:01 6:03 min/km 6:19 min/km
224 89,74 km 9:26:25 6:00 min/km 6:19 min/km
225 90,14 km 9:28:49 6:00 min/km 6:19 min/km
226 90,54 km 9:31:18 6:13 min/km 6:19 min/km
227 90,94 km 9:33:46 6:10 min/km 6:19 min/km
228 91,34 km 9:36:10 6:00 min/km 6:18 min/km
229 91,74 km 9:38:34 6:00 min/km 6:18 min/km
230 92,14 km 9:41:01 6:07 min/km 6:18 min/km
231 92,54 km 9:43:48 6:58 min/km 6:19 min/km
232 92,94 km 9:46:13 6:02 min/km 6:18 min/km
233 93,34 km 9:48:40 6:08 min/km 6:18 min/km
234 93,74 km 9:51:05 6:02 min/km 6:18 min/km
235 94,14 km 9:53:33 6:10 min/km 6:18 min/km
236 94,54 km 9:55:59 6:05 min/km 6:18 min/km
237 94,94 km 9:58:25 6:05 min/km 6:18 min/km
238 95,34 km 10:00:53 6:10 min/km 6:18 min/km
239 95,74 km 10:03:25 6:20 min/km 6:18 min/km
240 96,14 km 10:08:17 12:10 min/km 6:20 min/km
241 96,54 km 10:12:40 10:58 min/km 6:21 min/km
242 96,94 km 10:19:53 18:02 min/km 6:24 min/km
243 97,34 km 10:26:38 16:53 min/km 6:26 min/km
244 97,74 km 10:33:01 15:57 min/km 6:29 min/km
245 98,14 km 10:37:46 11:52 min/km 6:30 min/km
246 98,54 km 10:42:39 12:13 min/km 6:31 min/km
247 98,94 km 10:47:38 12:27 min/km 6:33 min/km
248 99,34 km 10:53:11 13:53 min/km 6:35 min/km
249 99,74 km 10:58:42 13:47 min/km 6:36 min/km
250 100,14 km 11:14:30 39:30 min/km 6:44 min/km