Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Jonsson Mikael
24 TIMMARS HERRAR M55
VarvDistansTidVarvtempoTempo
11 4,54 km 26:13 5:47 min/km 5:47 min/km
12 4,94 km 28:27 5:35 min/km 5:46 min/km
13 5,34 km 30:42 5:37 min/km 5:45 min/km
14 5,74 km 32:59 5:42 min/km 5:45 min/km
15 6,14 km 35:11 5:30 min/km 5:44 min/km
16 6,54 km 37:26 5:37 min/km 5:44 min/km
17 6,94 km 39:40 5:35 min/km 5:43 min/km
18 7,34 km 41:57 5:42 min/km 5:43 min/km
19 7,74 km 44:13 5:40 min/km 5:43 min/km
20 8,14 km 46:23 5:25 min/km 5:42 min/km
21 8,54 km 48:36 5:32 min/km 5:42 min/km
22 8,94 km 50:49 5:32 min/km 5:41 min/km
23 9,34 km 53:01 5:30 min/km 5:41 min/km
24 9,74 km 55:10 5:23 min/km 5:40 min/km
25 10,14 km 57:18 5:20 min/km 5:39 min/km
26 10,54 km 59:26 5:20 min/km 5:38 min/km
27 10,94 km 1:01:37 5:27 min/km 5:38 min/km
28 11,34 km 1:04:01 6:00 min/km 5:39 min/km
29 11,74 km 1:06:11 5:25 min/km 5:38 min/km
30 12,14 km 1:08:21 5:25 min/km 5:38 min/km
31 12,54 km 1:10:35 5:35 min/km 5:38 min/km
32 12,94 km 1:12:49 5:35 min/km 5:38 min/km
33 13,34 km 1:15:01 5:30 min/km 5:38 min/km
34 13,74 km 1:17:12 5:28 min/km 5:37 min/km
35 14,14 km 1:19:22 5:25 min/km 5:37 min/km
36 14,54 km 1:21:33 5:27 min/km 5:37 min/km
37 14,94 km 1:23:49 5:40 min/km 5:37 min/km
38 15,34 km 1:25:59 5:25 min/km 5:36 min/km
39 15,74 km 1:28:13 5:35 min/km 5:36 min/km
40 16,14 km 1:30:26 5:32 min/km 5:36 min/km
41 16,54 km 1:32:56 6:15 min/km 5:37 min/km
42 16,94 km 1:35:07 5:28 min/km 5:37 min/km
43 17,34 km 1:37:17 5:25 min/km 5:37 min/km
44 17,74 km 1:39:30 5:33 min/km 5:37 min/km
45 18,14 km 1:41:44 5:35 min/km 5:37 min/km
46 18,54 km 1:43:55 5:28 min/km 5:36 min/km
47 18,94 km 1:46:06 5:28 min/km 5:36 min/km
48 19,34 km 1:48:27 5:52 min/km 5:37 min/km
49 19,74 km 1:50:41 5:35 min/km 5:37 min/km
50 20,14 km 1:52:52 5:27 min/km 5:36 min/km
51 20,54 km 1:55:05 5:33 min/km 5:36 min/km
52 20,94 km 1:57:21 5:40 min/km 5:36 min/km
53 21,34 km 1:59:31 5:25 min/km 5:36 min/km
54 21,74 km 2:01:44 5:33 min/km 5:36 min/km
55 22,14 km 2:04:01 5:42 min/km 5:36 min/km
56 22,54 km 2:06:15 5:35 min/km 5:36 min/km
57 22,94 km 2:08:29 5:35 min/km 5:36 min/km
58 23,34 km 2:10:44 5:37 min/km 5:36 min/km
59 23,74 km 2:12:58 5:35 min/km 5:36 min/km
60 24,14 km 2:15:10 5:30 min/km 5:36 min/km
61 24,54 km 2:17:23 5:33 min/km 5:36 min/km
62 24,94 km 2:19:41 5:45 min/km 5:36 min/km
63 25,34 km 2:22:00 5:47 min/km 5:36 min/km
64 25,74 km 2:24:17 5:43 min/km 5:36 min/km
65 26,14 km 2:26:30 5:32 min/km 5:36 min/km
66 26,54 km 2:28:46 5:40 min/km 5:36 min/km
67 26,94 km 2:31:07 5:53 min/km 5:37 min/km
68 27,34 km 2:33:26 5:47 min/km 5:37 min/km
69 27,74 km 2:35:38 5:30 min/km 5:37 min/km
70 28,14 km 2:37:51 5:32 min/km 5:37 min/km
71 28,54 km 2:40:04 5:33 min/km 5:37 min/km
72 28,94 km 2:42:17 5:33 min/km 5:37 min/km
73 29,34 km 2:44:29 5:30 min/km 5:36 min/km
74 29,74 km 2:46:42 5:33 min/km 5:36 min/km
75 30,14 km 2:49:07 6:02 min/km 5:37 min/km
76 30,54 km 2:51:19 5:30 min/km 5:37 min/km
77 30,94 km 2:53:32 5:33 min/km 5:37 min/km
78 31,34 km 2:55:44 5:30 min/km 5:36 min/km
79 31,74 km 2:57:58 5:35 min/km 5:36 min/km
80 32,14 km 3:00:12 5:35 min/km 5:36 min/km
81 32,54 km 3:02:30 5:45 min/km 5:37 min/km
82 32,94 km 3:04:41 5:27 min/km 5:36 min/km
83 33,34 km 3:06:52 5:28 min/km 5:36 min/km
84 33,74 km 3:09:05 5:33 min/km 5:36 min/km
85 34,14 km 3:11:18 5:33 min/km 5:36 min/km
86 34,54 km 3:13:34 5:40 min/km 5:36 min/km
87 34,94 km 3:15:47 5:32 min/km 5:36 min/km
88 35,34 km 3:17:57 5:25 min/km 5:36 min/km
89 35,74 km 3:20:10 5:33 min/km 5:36 min/km
90 36,14 km 3:22:25 5:38 min/km 5:36 min/km
91 36,54 km 3:24:47 5:55 min/km 5:36 min/km
92 36,94 km 3:27:04 5:42 min/km 5:36 min/km
93 37,34 km 3:29:22 5:45 min/km 5:36 min/km
94 37,74 km 3:31:33 5:28 min/km 5:36 min/km
95 38,14 km 3:33:50 5:43 min/km 5:36 min/km
96 38,54 km 3:36:04 5:35 min/km 5:36 min/km
97 38,94 km 3:38:19 5:37 min/km 5:36 min/km
98 39,34 km 3:40:33 5:35 min/km 5:36 min/km
99 39,74 km 3:43:12 6:38 min/km 5:37 min/km
100 40,14 km 3:45:25 5:33 min/km 5:37 min/km
101 40,54 km 3:47:39 5:35 min/km 5:37 min/km
102 40,94 km 3:49:51 5:30 min/km 5:37 min/km
103 41,34 km 3:52:07 5:40 min/km 5:37 min/km
104 41,74 km 3:54:25 5:45 min/km 5:37 min/km
105 42,14 km 3:57:20 7:18 min/km 5:38 min/km
106 42,54 km 3:59:41 5:53 min/km 5:38 min/km
107 42,94 km 4:02:02 5:52 min/km 5:38 min/km
108 43,34 km 4:04:21 5:48 min/km 5:38 min/km
109 43,74 km 4:06:43 5:55 min/km 5:38 min/km
110 44,14 km 4:09:00 5:43 min/km 5:39 min/km
111 44,54 km 4:11:19 5:48 min/km 5:39 min/km
112 44,94 km 4:13:39 5:50 min/km 5:39 min/km
113 45,34 km 4:16:02 5:58 min/km 5:39 min/km
114 45,74 km 4:18:51 7:03 min/km 5:40 min/km
115 46,14 km 4:21:14 5:58 min/km 5:40 min/km
116 46,54 km 4:23:38 6:00 min/km 5:40 min/km
117 46,94 km 4:26:02 6:00 min/km 5:40 min/km
118 47,34 km 4:28:27 6:03 min/km 5:40 min/km
119 47,74 km 4:30:48 5:53 min/km 5:40 min/km
120 48,14 km 4:33:21 6:23 min/km 5:41 min/km
121 48,54 km 4:35:44 5:58 min/km 5:41 min/km
122 48,94 km 4:38:07 5:57 min/km 5:41 min/km
123 49,34 km 4:40:33 6:05 min/km 5:41 min/km
124 49,74 km 4:44:40 10:18 min/km 5:43 min/km
125 50,14 km 4:49:03 10:58 min/km 5:46 min/km
126 50,54 km 4:51:35 6:20 min/km 5:46 min/km
127 50,94 km 4:54:19 6:50 min/km 5:47 min/km
128 51,34 km 4:56:50 6:18 min/km 5:47 min/km
129 51,74 km 4:59:37 6:58 min/km 5:47 min/km
130 52,14 km 5:04:11 11:25 min/km 5:50 min/km
131 52,54 km 5:07:50 9:08 min/km 5:52 min/km
132 52,94 km 5:10:36 6:55 min/km 5:52 min/km
133 53,34 km 5:13:30 7:15 min/km 5:53 min/km
134 53,74 km 5:20:59 18:43 min/km 5:58 min/km
135 54,14 km 5:23:25 6:05 min/km 5:58 min/km
136 54,54 km 5:26:18 7:13 min/km 5:59 min/km
137 54,94 km 5:28:55 6:32 min/km 5:59 min/km
138 55,34 km 5:31:27 6:20 min/km 5:59 min/km
139 55,74 km 5:34:13 6:55 min/km 6:00 min/km
140 56,14 km 5:36:45 6:20 min/km 6:00 min/km
141 56,54 km 5:40:05 8:20 min/km 6:01 min/km
142 56,94 km 5:42:50 6:52 min/km 6:01 min/km
143 57,34 km 5:45:22 6:20 min/km 6:01 min/km
144 57,74 km 5:48:46 8:30 min/km 6:02 min/km
145 58,14 km 5:52:32 9:25 min/km 6:04 min/km
146 58,54 km 5:55:42 7:55 min/km 6:05 min/km
147 58,94 km 6:09:02 33:20 min/km 6:16 min/km
148 59,34 km 6:20:59 29:53 min/km 6:25 min/km
150 60,14 km 6:33:02 15:04 min/km 6:32 min/km
151 60,54 km 6:44:34 28:50 min/km 6:41 min/km
152 60,94 km 6:48:34 10:00 min/km 6:42 min/km
158 63,34 km 7:07:01 7:41 min/km 6:45 min/km
159 63,74 km 7:10:39 9:05 min/km 6:45 min/km
160 64,14 km 7:13:10 6:17 min/km 6:45 min/km
161 64,54 km 7:16:28 8:15 min/km 6:46 min/km
162 64,94 km 7:19:09 6:42 min/km 6:46 min/km
163 65,34 km 7:21:36 6:08 min/km 6:46 min/km
164 65,74 km 7:25:35 9:57 min/km 6:47 min/km
165 66,14 km 7:29:26 9:37 min/km 6:48 min/km
166 66,54 km 7:32:29 7:38 min/km 6:48 min/km
167 66,94 km 7:35:05 6:30 min/km 6:48 min/km
168 67,34 km 7:37:35 6:15 min/km 6:48 min/km
169 67,74 km 7:40:12 6:32 min/km 6:48 min/km
170 68,14 km 7:42:42 6:15 min/km 6:47 min/km
171 68,54 km 7:45:13 6:18 min/km 6:47 min/km
172 68,94 km 7:48:34 8:22 min/km 6:48 min/km
173 69,34 km 7:51:05 6:18 min/km 6:48 min/km
174 69,74 km 7:53:32 6:07 min/km 6:47 min/km
175 70,14 km 7:56:00 6:10 min/km 6:47 min/km
176 70,54 km 7:58:28 6:10 min/km 6:47 min/km
177 70,94 km 8:02:12 9:20 min/km 6:48 min/km
178 71,34 km 8:08:03 14:38 min/km 6:50 min/km
179 71,74 km 8:12:08 10:12 min/km 6:52 min/km
180 72,14 km 8:15:06 7:25 min/km 6:52 min/km
181 72,54 km 8:17:44 6:35 min/km 6:52 min/km
182 72,94 km 8:20:15 6:17 min/km 6:52 min/km
183 73,34 km 8:23:23 7:50 min/km 6:52 min/km
184 73,74 km 8:25:57 6:25 min/km 6:52 min/km
185 74,14 km 8:28:28 6:17 min/km 6:52 min/km
186 74,54 km 8:30:59 6:18 min/km 6:51 min/km
187 74,94 km 8:34:15 8:10 min/km 6:52 min/km
188 75,34 km 8:36:46 6:18 min/km 6:52 min/km
189 75,74 km 8:39:12 6:05 min/km 6:51 min/km
190 76,14 km 8:41:44 6:20 min/km 6:51 min/km
191 76,54 km 8:44:45 7:33 min/km 6:51 min/km
192 76,94 km 8:47:20 6:27 min/km 6:51 min/km
193 77,34 km 8:49:44 6:00 min/km 6:51 min/km
194 77,74 km 8:52:09 6:02 min/km 6:51 min/km
195 78,14 km 8:54:37 6:10 min/km 6:51 min/km
196 78,54 km 8:57:05 6:10 min/km 6:50 min/km
197 78,94 km 9:01:00 9:47 min/km 6:51 min/km
198 79,34 km 9:05:06 10:15 min/km 6:52 min/km
199 79,74 km 9:07:46 6:40 min/km 6:52 min/km
200 80,14 km 9:10:27 6:42 min/km 6:52 min/km
201 80,54 km 9:13:00 6:23 min/km 6:52 min/km
202 80,94 km 9:15:51 7:07 min/km 6:52 min/km
203 81,34 km 9:19:10 8:18 min/km 6:52 min/km
205 82,14 km 9:24:18 6:25 min/km 6:52 min/km
206 82,54 km 9:26:52 6:25 min/km 6:52 min/km
207 82,94 km 9:29:46 7:15 min/km 6:52 min/km
208 83,34 km 9:32:14 6:10 min/km 6:52 min/km
209 83,74 km 9:34:42 6:10 min/km 6:52 min/km
210 84,14 km 9:37:33 7:07 min/km 6:52 min/km
211 84,54 km 9:41:46 10:33 min/km 6:53 min/km
212 84,94 km 9:44:24 6:35 min/km 6:53 min/km
213 85,34 km 9:47:32 7:50 min/km 6:53 min/km
214 85,74 km 9:50:09 6:32 min/km 6:53 min/km
215 86,14 km 9:52:46 6:32 min/km 6:53 min/km
216 86,54 km 9:55:15 6:13 min/km 6:53 min/km
217 86,94 km 9:57:43 6:10 min/km 6:53 min/km
218 87,34 km 10:00:08 6:03 min/km 6:52 min/km
219 87,74 km 10:03:18 7:55 min/km 6:53 min/km
220 88,14 km 10:06:26 7:50 min/km 6:53 min/km
221 88,54 km 10:08:57 6:18 min/km 6:53 min/km
222 88,94 km 10:11:29 6:20 min/km 6:53 min/km
223 89,34 km 10:13:58 6:13 min/km 6:52 min/km
224 89,74 km 10:17:52 9:45 min/km 6:53 min/km
225 90,14 km 10:20:52 7:30 min/km 6:53 min/km
226 90,54 km 10:23:34 6:45 min/km 6:53 min/km
227 90,94 km 10:26:06 6:20 min/km 6:53 min/km
228 91,34 km 10:28:48 6:45 min/km 6:53 min/km
229 91,74 km 10:31:24 6:30 min/km 6:53 min/km
230 92,14 km 10:33:53 6:12 min/km 6:53 min/km
231 92,54 km 10:36:24 6:18 min/km 6:53 min/km
232 92,94 km 10:38:50 6:05 min/km 6:52 min/km
233 93,34 km 10:41:47 7:23 min/km 6:53 min/km
234 93,74 km 10:44:31 6:50 min/km 6:53 min/km
235 94,14 km 10:46:58 6:07 min/km 6:52 min/km
236 94,54 km 10:49:25 6:08 min/km 6:52 min/km
237 94,94 km 10:53:01 9:00 min/km 6:53 min/km
238 95,34 km 10:55:59 7:25 min/km 6:53 min/km
239 95,74 km 10:58:38 6:37 min/km 6:53 min/km
240 96,14 km 11:03:26 12:00 min/km 6:54 min/km
241 96,54 km 11:07:33 10:18 min/km 6:55 min/km
242 96,94 km 11:11:23 9:35 min/km 6:56 min/km
243 97,34 km 11:15:05 9:15 min/km 6:56 min/km
244 97,74 km 11:18:01 7:20 min/km 6:56 min/km
245 98,14 km 11:20:35 6:25 min/km 6:56 min/km
246 98,54 km 11:23:30 7:18 min/km 6:56 min/km
247 98,94 km 11:26:04 6:25 min/km 6:56 min/km
248 99,34 km 11:28:45 6:43 min/km 6:56 min/km
249 99,74 km 11:32:44 9:57 min/km 6:57 min/km
250 100,14 km 11:35:39 7:17 min/km 6:57 min/km
251 100,54 km 11:38:24 6:53 min/km 6:57 min/km
252 100,94 km 11:41:10 6:55 min/km 6:57 min/km
253 101,34 km 11:43:53 6:48 min/km 6:57 min/km
254 101,74 km 11:46:32 6:37 min/km 6:57 min/km
255 102,14 km 11:49:16 6:50 min/km 6:57 min/km
256 102,54 km 11:51:56 6:40 min/km 6:57 min/km
257 102,94 km 11:54:39 6:47 min/km 6:57 min/km
258 103,34 km 12:00:18 14:08 min/km 6:58 min/km
259 103,74 km 12:07:29 17:57 min/km 7:01 min/km
260 104,14 km 12:10:27 7:25 min/km 7:01 min/km
261 104,54 km 12:13:20 7:13 min/km 7:01 min/km
262 104,94 km 12:17:29 10:22 min/km 7:02 min/km
263 105,34 km 12:20:03 6:25 min/km 7:02 min/km
264 105,74 km 12:22:28 6:02 min/km 7:01 min/km
265 106,14 km 12:24:47 5:47 min/km 7:01 min/km
266 106,54 km 12:27:08 5:53 min/km 7:01 min/km
267 106,94 km 12:29:27 5:47 min/km 7:01 min/km
268 107,34 km 12:31:45 5:45 min/km 7:00 min/km
270 108,14 km 12:36:19 5:42 min/km 7:00 min/km
271 108,54 km 12:38:36 5:43 min/km 6:59 min/km
272 108,94 km 12:41:04 6:10 min/km 6:59 min/km
273 109,34 km 12:45:26 10:55 min/km 7:00 min/km
274 109,74 km 12:48:09 6:47 min/km 7:00 min/km
275 110,14 km 12:50:43 6:25 min/km 7:00 min/km
276 110,54 km 12:53:18 6:28 min/km 7:00 min/km
277 110,94 km 12:55:56 6:35 min/km 7:00 min/km
278 111,34 km 12:59:54 9:55 min/km 7:00 min/km
279 111,74 km 13:02:34 6:40 min/km 7:00 min/km
280 112,14 km 13:05:10 6:30 min/km 7:00 min/km
281 112,54 km 13:07:41 6:18 min/km 7:00 min/km
282 112,94 km 13:10:05 6:00 min/km 7:00 min/km
283 113,34 km 13:12:21 5:40 min/km 6:59 min/km
284 113,74 km 13:14:39 5:45 min/km 6:59 min/km
285 114,14 km 13:16:54 5:37 min/km 6:59 min/km
286 114,54 km 13:19:05 5:28 min/km 6:59 min/km
287 114,94 km 13:21:22 5:42 min/km 6:58 min/km
288 115,34 km 13:25:06 9:20 min/km 6:59 min/km
289 115,74 km 13:27:49 6:47 min/km 6:59 min/km
290 116,14 km 13:30:26 6:32 min/km 6:59 min/km
291 116,54 km 13:32:52 6:05 min/km 6:59 min/km
292 116,94 km 13:35:14 5:55 min/km 6:58 min/km
293 117,34 km 13:37:30 5:40 min/km 6:58 min/km
294 117,74 km 13:39:50 5:50 min/km 6:58 min/km
295 118,14 km 13:42:05 5:37 min/km 6:58 min/km
296 118,54 km 13:44:21 5:40 min/km 6:57 min/km
297 118,94 km 13:46:42 5:52 min/km 6:57 min/km
298 119,34 km 13:50:26 9:20 min/km 6:58 min/km
299 119,74 km 13:53:09 6:47 min/km 6:57 min/km
300 120,14 km 13:57:09 10:00 min/km 6:58 min/km
301 120,54 km 13:59:59 7:05 min/km 6:58 min/km
302 120,94 km 14:03:14 8:07 min/km 6:58 min/km
303 121,34 km 14:06:50 9:00 min/km 6:59 min/km
304 121,74 km 14:11:42 12:10 min/km 7:00 min/km
305 122,14 km 14:14:29 6:57 min/km 7:00 min/km
306 122,54 km 14:17:13 6:50 min/km 7:00 min/km
307 122,94 km 14:20:02 7:02 min/km 7:00 min/km
308 123,34 km 14:22:49 6:58 min/km 7:00 min/km
309 123,74 km 14:25:34 6:52 min/km 7:00 min/km
310 124,14 km 14:28:07 6:22 min/km 7:00 min/km
311 124,54 km 14:30:33 6:05 min/km 6:59 min/km
312 124,94 km 14:33:03 6:15 min/km 6:59 min/km
313 125,34 km 14:35:29 6:05 min/km 6:59 min/km
314 125,74 km 14:37:50 5:52 min/km 6:59 min/km
315 126,14 km 14:40:10 5:50 min/km 6:59 min/km
316 126,54 km 14:42:28 5:45 min/km 6:58 min/km
317 126,94 km 14:44:44 5:40 min/km 6:58 min/km
318 127,34 km 14:46:58 5:35 min/km 6:58 min/km
319 127,74 km 14:49:34 6:30 min/km 6:58 min/km
321 128,54 km 14:55:26 7:20 min/km 6:58 min/km
322 128,94 km 14:58:25 7:27 min/km 6:58 min/km
323 129,34 km 15:01:34 7:52 min/km 6:58 min/km
324 129,74 km 15:05:24 9:35 min/km 6:59 min/km
325 130,14 km 15:08:12 7:00 min/km 6:59 min/km
326 130,54 km 15:10:53 6:42 min/km 6:59 min/km
327 130,94 km 15:13:24 6:17 min/km 6:59 min/km
328 131,34 km 15:15:53 6:12 min/km 6:58 min/km
329 131,74 km 15:18:10 5:42 min/km 6:58 min/km
330 132,14 km 15:20:32 5:55 min/km 6:58 min/km
331 132,54 km 15:22:58 6:05 min/km 6:58 min/km
332 132,94 km 15:25:18 5:50 min/km 6:58 min/km
333 133,34 km 15:28:05 6:57 min/km 6:58 min/km
334 133,74 km 15:32:18 10:32 min/km 6:58 min/km
335 134,14 km 15:35:12 7:15 min/km 6:58 min/km
336 134,54 km 15:37:55 6:47 min/km 6:58 min/km
337 134,94 km 15:40:29 6:25 min/km 6:58 min/km
338 135,34 km 15:42:56 6:07 min/km 6:58 min/km
339 135,74 km 15:45:27 6:17 min/km 6:58 min/km
340 136,14 km 15:47:55 6:10 min/km 6:58 min/km
341 136,54 km 15:50:26 6:17 min/km 6:58 min/km
342 136,94 km 15:52:56 6:15 min/km 6:58 min/km
343 137,34 km 15:55:53 7:22 min/km 6:58 min/km
344 137,74 km 15:58:28 6:27 min/km 6:58 min/km
345 138,14 km 16:03:06 11:35 min/km 6:58 min/km
346 138,54 km 16:06:10 7:40 min/km 6:58 min/km
347 138,94 km 16:09:02 7:10 min/km 6:58 min/km
348 139,34 km 16:11:42 6:40 min/km 6:58 min/km
349 139,74 km 16:14:20 6:35 min/km 6:58 min/km
350 140,14 km 16:16:52 6:20 min/km 6:58 min/km
351 140,54 km 16:21:52 12:30 min/km 6:59 min/km
352 140,94 km 16:25:57 10:12 min/km 7:00 min/km
353 141,34 km 16:28:57 7:30 min/km 7:00 min/km
355 142,14 km 16:34:32 6:59 min/km 7:00 min/km
356 142,54 km 16:37:19 6:57 min/km 7:00 min/km
357 142,94 km 16:40:04 6:52 min/km 7:00 min/km
358 143,34 km 16:42:51 6:57 min/km 7:00 min/km
359 143,74 km 16:47:09 10:45 min/km 7:00 min/km
360 144,14 km 16:50:09 7:30 min/km 7:01 min/km
361 144,54 km 16:52:55 6:55 min/km 7:00 min/km
362 144,94 km 16:56:56 10:02 min/km 7:01 min/km
363 145,34 km 17:02:09 13:02 min/km 7:02 min/km
364 145,74 km 17:05:29 8:20 min/km 7:02 min/km
365 146,14 km 17:08:53 8:30 min/km 7:02 min/km
366 146,54 km 17:11:41 7:00 min/km 7:02 min/km
367 146,94 km 17:14:26 6:52 min/km 7:02 min/km
369 147,74 km 17:19:51 6:46 min/km 7:02 min/km
370 148,14 km 17:22:30 6:38 min/km 7:02 min/km
371 148,54 km 17:25:16 6:55 min/km 7:02 min/km
372 148,94 km 17:28:07 7:07 min/km 7:02 min/km
373 149,34 km 17:31:08 7:32 min/km 7:02 min/km
374 149,74 km 17:36:23 13:07 min/km 7:03 min/km
375 150,14 km 17:41:14 12:08 min/km 7:04 min/km
376 150,54 km 17:44:43 8:42 min/km 7:04 min/km
377 150,94 km 17:47:42 7:27 min/km 7:04 min/km
378 151,34 km 17:50:33 7:07 min/km 7:04 min/km
380 152,14 km 17:56:18 7:11 min/km 7:04 min/km
381 152,54 km 17:59:09 7:07 min/km 7:04 min/km
382 152,94 km 18:02:03 7:15 min/km 7:05 min/km
383 153,34 km 18:06:41 11:35 min/km 7:05 min/km
384 153,74 km 18:11:31 12:05 min/km 7:06 min/km
385 154,14 km 18:15:19 9:30 min/km 7:06 min/km
386 154,54 km 18:18:25 7:45 min/km 7:06 min/km
387 154,94 km 18:21:24 7:27 min/km 7:07 min/km
388 155,34 km 18:24:14 7:05 min/km 7:07 min/km
389 155,74 km 18:27:03 7:02 min/km 7:07 min/km
390 156,14 km 18:29:50 6:58 min/km 7:06 min/km
391 156,54 km 18:32:40 7:05 min/km 7:06 min/km
392 156,94 km 18:35:18 6:35 min/km 7:06 min/km
393 157,34 km 18:38:45 8:37 min/km 7:07 min/km
395 158,14 km 18:44:02 6:36 min/km 7:06 min/km
404 161,74 km 19:16:56 9:08 min/km 7:09 min/km
405 162,14 km 19:19:59 7:38 min/km 7:09 min/km
406 162,54 km 19:22:47 7:00 min/km 7:09 min/km
407 162,94 km 19:25:35 7:00 min/km 7:09 min/km
408 163,34 km 19:28:22 6:57 min/km 7:09 min/km
409 163,74 km 19:31:05 6:47 min/km 7:09 min/km
410 164,14 km 19:33:43 6:35 min/km 7:09 min/km
411 164,54 km 19:36:21 6:35 min/km 7:09 min/km
412 164,94 km 19:38:53 6:20 min/km 7:09 min/km
414 165,74 km 19:44:05 6:30 min/km 7:09 min/km
415 166,14 km 19:47:04 7:28 min/km 7:09 min/km
416 166,54 km 19:50:52 9:30 min/km 7:09 min/km
417 166,94 km 19:55:34 11:45 min/km 7:10 min/km
418 167,34 km 20:00:15 11:42 min/km 7:10 min/km
419 167,74 km 20:03:23 7:50 min/km 7:10 min/km
420 168,14 km 20:06:26 7:38 min/km 7:11 min/km
421 168,54 km 20:10:05 9:07 min/km 7:11 min/km
422 168,94 km 20:13:05 7:30 min/km 7:11 min/km
423 169,34 km 20:15:57 7:10 min/km 7:11 min/km
424 169,74 km 20:20:20 10:57 min/km 7:11 min/km
425 170,14 km 20:24:13 9:43 min/km 7:12 min/km
426 170,54 km 20:28:57 11:50 min/km 7:12 min/km
427 170,94 km 20:32:23 8:35 min/km 7:13 min/km
428 171,34 km 20:35:31 7:50 min/km 7:13 min/km
429 171,74 km 20:39:18 9:27 min/km 7:13 min/km
430 172,14 km 20:44:06 12:00 min/km 7:14 min/km
431 172,54 km 20:49:11 12:42 min/km 7:14 min/km
438 175,34 km 21:11:10 7:51 min/km 7:15 min/km
439 175,74 km 21:14:42 8:50 min/km 7:15 min/km
440 176,14 km 21:18:20 9:05 min/km 7:15 min/km
441 176,54 km 21:21:43 8:27 min/km 7:16 min/km
442 176,94 km 21:26:46 12:37 min/km 7:16 min/km
443 177,34 km 21:29:53 7:47 min/km 7:16 min/km
444 177,74 km 21:32:51 7:25 min/km 7:16 min/km
445 178,14 km 21:37:20 11:13 min/km 7:17 min/km
446 178,54 km 21:41:43 10:57 min/km 7:17 min/km
447 178,94 km 21:45:41 9:55 min/km 7:18 min/km
448 179,34 km 21:48:42 7:32 min/km 7:18 min/km
449 179,74 km 21:52:09 8:37 min/km 7:18 min/km
450 180,14 km 21:56:41 11:20 min/km 7:19 min/km
451 180,54 km 22:02:05 13:30 min/km 7:19 min/km
452 180,94 km 22:06:36 11:17 min/km 7:20 min/km
453 181,34 km 22:11:44 12:50 min/km 7:21 min/km
454 181,74 km 22:16:54 12:55 min/km 7:21 min/km
455 182,14 km 22:20:06 8:00 min/km 7:21 min/km
458 183,34 km 22:28:43 7:11 min/km 7:21 min/km
459 183,74 km 22:31:34 7:07 min/km 7:21 min/km
460 184,14 km 22:34:25 7:08 min/km 7:21 min/km
461 184,54 km 22:37:54 8:42 min/km 7:22 min/km
462 184,94 km 22:44:48 17:15 min/km 7:23 min/km
463 185,34 km 22:49:12 11:00 min/km 7:23 min/km
464 185,74 km 22:54:50 14:05 min/km 7:24 min/km
465 186,14 km 22:58:35 9:23 min/km 7:24 min/km
466 186,54 km 23:03:36 12:32 min/km 7:25 min/km
467 186,94 km 23:06:52 8:10 min/km 7:25 min/km
468 187,34 km 23:10:11 8:17 min/km 7:25 min/km
469 187,74 km 23:13:11 7:30 min/km 7:25 min/km
470 188,14 km 23:16:01 7:05 min/km 7:25 min/km
471 188,54 km 23:18:56 7:17 min/km 7:25 min/km
472 188,94 km 23:23:24 11:10 min/km 7:26 min/km
473 189,34 km 23:26:24 7:30 min/km 7:26 min/km
474 189,74 km 23:29:53 8:42 min/km 7:26 min/km
475 190,14 km 23:33:17 8:30 min/km 7:26 min/km
476 190,54 km 23:36:02 6:52 min/km 7:26 min/km
477 190,94 km 23:40:56 12:15 min/km 7:27 min/km
478 191,34 km 23:43:21 6:02 min/km 7:26 min/km
479 191,74 km 23:45:38 5:42 min/km 7:26 min/km
481 192,54 km 23:50:11 5:41 min/km 7:26 min/km
482 192,94 km 23:52:32 5:52 min/km 7:25 min/km
483 193,34 km 23:55:09 6:32 min/km 7:25 min/km
484 193,74 km 23:59:25 10:40 min/km 7:26 min/km
484 193,74 km 23:59:25 0:00 min/km 7:26 min/km