Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Pokorny Sebastian
24 TIMMARS HERRAR M35
VarvDistansTidVarvtempoTempo
12 4,94 km 26:03 5:17 min/km 5:17 min/km
13 5,34 km 28:13 5:25 min/km 5:17 min/km
14 5,74 km 30:20 5:17 min/km 5:17 min/km
15 6,14 km 32:25 5:13 min/km 5:17 min/km
16 6,54 km 34:33 5:20 min/km 5:17 min/km
17 6,94 km 36:40 5:18 min/km 5:17 min/km
18 7,34 km 38:46 5:15 min/km 5:17 min/km
19 7,74 km 40:52 5:15 min/km 5:17 min/km
20 8,14 km 42:59 5:18 min/km 5:17 min/km
21 8,54 km 45:05 5:15 min/km 5:17 min/km
22 8,94 km 47:11 5:15 min/km 5:17 min/km
23 9,34 km 49:19 5:20 min/km 5:17 min/km
24 9,74 km 51:25 5:15 min/km 5:17 min/km
25 10,14 km 53:32 5:17 min/km 5:17 min/km
26 10,54 km 55:36 5:10 min/km 5:17 min/km
27 10,94 km 57:42 5:15 min/km 5:17 min/km
28 11,34 km 59:49 5:17 min/km 5:17 min/km
29 11,74 km 1:01:54 5:13 min/km 5:16 min/km
30 12,14 km 1:03:59 5:12 min/km 5:16 min/km
31 12,54 km 1:06:04 5:12 min/km 5:16 min/km
32 12,94 km 1:08:10 5:15 min/km 5:16 min/km
33 13,34 km 1:10:16 5:15 min/km 5:16 min/km
34 13,74 km 1:12:23 5:18 min/km 5:16 min/km
35 14,14 km 1:14:29 5:15 min/km 5:16 min/km
36 14,54 km 1:16:34 5:12 min/km 5:16 min/km
37 14,94 km 1:18:43 5:22 min/km 5:16 min/km
38 15,34 km 1:20:46 5:07 min/km 5:16 min/km
39 15,74 km 1:22:51 5:13 min/km 5:16 min/km
40 16,14 km 1:24:52 5:02 min/km 5:16 min/km
41 16,54 km 1:26:55 5:08 min/km 5:15 min/km
42 16,94 km 1:29:01 5:15 min/km 5:15 min/km
43 17,34 km 1:31:06 5:12 min/km 5:15 min/km
44 17,74 km 1:33:10 5:10 min/km 5:15 min/km
45 18,14 km 1:35:13 5:07 min/km 5:15 min/km
46 18,54 km 1:37:17 5:10 min/km 5:15 min/km
47 18,94 km 1:39:22 5:13 min/km 5:15 min/km
48 19,34 km 1:41:26 5:10 min/km 5:15 min/km
49 19,74 km 1:43:32 5:15 min/km 5:15 min/km
50 20,14 km 1:45:34 5:05 min/km 5:15 min/km
51 20,54 km 1:47:39 5:13 min/km 5:15 min/km
52 20,94 km 1:49:46 5:18 min/km 5:15 min/km
53 21,34 km 1:51:53 5:17 min/km 5:15 min/km
54 21,74 km 1:53:58 5:13 min/km 5:15 min/km
55 22,14 km 1:56:04 5:15 min/km 5:15 min/km
56 22,54 km 1:58:06 5:05 min/km 5:14 min/km
57 22,94 km 2:00:09 5:08 min/km 5:14 min/km
58 23,34 km 2:02:11 5:05 min/km 5:14 min/km
59 23,74 km 2:04:18 5:18 min/km 5:14 min/km
60 24,14 km 2:06:24 5:15 min/km 5:14 min/km
61 24,54 km 2:08:29 5:13 min/km 5:14 min/km
62 24,94 km 2:10:36 5:18 min/km 5:14 min/km
63 25,34 km 2:12:42 5:15 min/km 5:14 min/km
64 25,74 km 2:14:47 5:13 min/km 5:14 min/km
65 26,14 km 2:16:51 5:10 min/km 5:14 min/km
66 26,54 km 2:18:54 5:08 min/km 5:14 min/km
67 26,94 km 2:20:57 5:08 min/km 5:14 min/km
68 27,34 km 2:23:00 5:07 min/km 5:14 min/km
69 27,74 km 2:25:03 5:08 min/km 5:14 min/km
70 28,14 km 2:27:06 5:07 min/km 5:14 min/km
71 28,54 km 2:29:13 5:18 min/km 5:14 min/km
72 28,94 km 2:32:22 7:53 min/km 5:16 min/km
73 29,34 km 2:34:27 5:12 min/km 5:16 min/km
74 29,74 km 2:36:34 5:18 min/km 5:16 min/km
75 30,14 km 2:38:39 5:12 min/km 5:16 min/km
76 30,54 km 2:40:45 5:15 min/km 5:16 min/km
77 30,94 km 2:42:49 5:10 min/km 5:16 min/km
78 31,34 km 2:44:54 5:12 min/km 5:16 min/km
79 31,74 km 2:46:59 5:13 min/km 5:16 min/km
80 32,14 km 2:49:07 5:20 min/km 5:16 min/km
81 32,54 km 2:51:13 5:15 min/km 5:16 min/km
82 32,94 km 2:53:17 5:10 min/km 5:16 min/km
83 33,34 km 2:55:20 5:08 min/km 5:16 min/km
84 33,74 km 2:57:23 5:08 min/km 5:15 min/km
85 34,14 km 2:59:27 5:10 min/km 5:15 min/km
86 34,54 km 3:02:18 7:08 min/km 5:17 min/km
87 34,94 km 3:04:21 5:07 min/km 5:17 min/km
88 35,34 km 3:06:23 5:05 min/km 5:16 min/km
89 35,74 km 3:08:28 5:13 min/km 5:16 min/km
90 36,14 km 3:10:32 5:10 min/km 5:16 min/km
91 36,54 km 3:12:37 5:13 min/km 5:16 min/km
92 36,94 km 3:14:42 5:12 min/km 5:16 min/km
93 37,34 km 3:16:47 5:13 min/km 5:16 min/km
94 37,74 km 3:18:51 5:10 min/km 5:16 min/km
95 38,14 km 3:20:55 5:10 min/km 5:16 min/km
96 38,54 km 3:23:03 5:20 min/km 5:16 min/km
97 38,94 km 3:25:15 5:30 min/km 5:16 min/km
98 39,34 km 3:27:22 5:18 min/km 5:16 min/km
99 39,74 km 3:29:29 5:18 min/km 5:16 min/km
100 40,14 km 3:31:33 5:10 min/km 5:16 min/km
101 40,54 km 3:33:45 5:30 min/km 5:16 min/km
102 40,94 km 3:35:50 5:12 min/km 5:16 min/km
103 41,34 km 3:37:56 5:15 min/km 5:16 min/km
104 41,74 km 3:40:04 5:20 min/km 5:16 min/km
105 42,14 km 3:42:10 5:15 min/km 5:16 min/km
106 42,54 km 3:44:16 5:15 min/km 5:16 min/km
107 42,94 km 3:46:21 5:12 min/km 5:16 min/km
108 43,34 km 3:48:26 5:13 min/km 5:16 min/km
109 43,74 km 3:50:32 5:15 min/km 5:16 min/km
110 44,14 km 3:52:39 5:18 min/km 5:16 min/km
111 44,54 km 3:54:47 5:20 min/km 5:16 min/km
112 44,94 km 3:56:52 5:12 min/km 5:16 min/km
113 45,34 km 3:58:55 5:08 min/km 5:16 min/km
114 45,74 km 4:01:02 5:18 min/km 5:16 min/km
115 46,14 km 4:03:08 5:15 min/km 5:16 min/km
116 46,54 km 4:05:13 5:13 min/km 5:16 min/km
117 46,94 km 4:07:17 5:10 min/km 5:16 min/km
118 47,34 km 4:09:21 5:10 min/km 5:16 min/km
119 47,74 km 4:11:26 5:13 min/km 5:16 min/km
120 48,14 km 4:13:32 5:15 min/km 5:16 min/km
121 48,54 km 4:15:36 5:10 min/km 5:16 min/km
122 48,94 km 4:17:39 5:07 min/km 5:16 min/km
123 49,34 km 4:19:41 5:05 min/km 5:16 min/km
124 49,74 km 4:21:43 5:05 min/km 5:16 min/km
125 50,14 km 4:23:47 5:10 min/km 5:16 min/km
126 50,54 km 4:25:48 5:03 min/km 5:16 min/km
127 50,94 km 4:27:51 5:07 min/km 5:16 min/km
128 51,34 km 4:29:55 5:10 min/km 5:15 min/km
129 51,74 km 4:32:00 5:13 min/km 5:15 min/km
130 52,14 km 4:34:05 5:13 min/km 5:15 min/km
131 52,54 km 4:36:09 5:10 min/km 5:15 min/km
132 52,94 km 4:38:16 5:17 min/km 5:15 min/km
133 53,34 km 4:40:21 5:13 min/km 5:15 min/km
134 53,74 km 4:42:27 5:15 min/km 5:15 min/km
135 54,14 km 4:44:30 5:08 min/km 5:15 min/km
136 54,54 km 4:46:38 5:20 min/km 5:15 min/km
137 54,94 km 4:48:42 5:10 min/km 5:15 min/km
138 55,34 km 4:50:47 5:13 min/km 5:15 min/km
139 55,74 km 4:52:49 5:05 min/km 5:15 min/km
140 56,14 km 4:54:52 5:08 min/km 5:15 min/km
141 56,54 km 4:56:57 5:13 min/km 5:15 min/km
142 56,94 km 4:59:01 5:10 min/km 5:15 min/km
143 57,34 km 5:01:06 5:13 min/km 5:15 min/km
144 57,74 km 5:03:14 5:20 min/km 5:15 min/km
145 58,14 km 5:05:16 5:05 min/km 5:15 min/km
146 58,54 km 5:07:16 5:00 min/km 5:15 min/km
147 58,94 km 5:09:51 6:27 min/km 5:15 min/km
148 59,34 km 5:11:56 5:13 min/km 5:15 min/km
149 59,74 km 5:14:00 5:10 min/km 5:15 min/km
150 60,14 km 5:16:06 5:15 min/km 5:15 min/km
151 60,54 km 5:18:10 5:10 min/km 5:15 min/km
152 60,94 km 5:20:15 5:12 min/km 5:15 min/km
153 61,34 km 5:22:21 5:15 min/km 5:15 min/km
154 61,74 km 5:24:28 5:18 min/km 5:15 min/km
155 62,14 km 5:27:03 6:28 min/km 5:16 min/km
156 62,54 km 5:29:06 5:08 min/km 5:16 min/km
157 62,94 km 5:31:13 5:17 min/km 5:16 min/km
158 63,34 km 5:33:19 5:15 min/km 5:16 min/km
159 63,74 km 5:35:24 5:13 min/km 5:16 min/km
160 64,14 km 5:37:32 5:20 min/km 5:16 min/km
161 64,54 km 5:39:47 5:38 min/km 5:16 min/km
162 64,94 km 5:41:53 5:15 min/km 5:16 min/km
163 65,34 km 5:44:37 6:50 min/km 5:16 min/km
164 65,74 km 5:46:46 5:22 min/km 5:17 min/km
165 66,14 km 5:48:56 5:25 min/km 5:17 min/km
166 66,54 km 5:51:06 5:25 min/km 5:17 min/km
168 67,34 km 5:55:26 5:25 min/km 5:17 min/km
169 67,74 km 5:57:33 5:17 min/km 5:17 min/km
170 68,14 km 5:59:41 5:20 min/km 5:17 min/km
171 68,54 km 6:01:50 5:23 min/km 5:17 min/km
172 68,94 km 6:03:58 5:20 min/km 5:17 min/km
173 69,34 km 6:06:05 5:18 min/km 5:17 min/km
174 69,74 km 6:08:11 5:15 min/km 5:17 min/km
175 70,14 km 6:10:21 5:25 min/km 5:17 min/km
181 72,54 km 6:22:58 5:15 min/km 5:17 min/km
182 72,94 km 6:25:04 5:15 min/km 5:17 min/km
186 74,54 km 6:33:25 5:13 min/km 5:17 min/km
187 74,94 km 6:35:34 5:22 min/km 5:17 min/km
188 75,34 km 6:37:45 5:28 min/km 5:17 min/km
189 75,74 km 6:39:56 5:27 min/km 5:17 min/km
192 76,94 km 6:46:31 5:29 min/km 5:17 min/km
193 77,34 km 6:48:52 5:53 min/km 5:17 min/km
202 80,94 km 7:08:38 5:29 min/km 5:18 min/km
203 81,34 km 7:10:49 5:28 min/km 5:18 min/km
204 81,74 km 7:13:00 5:27 min/km 5:18 min/km
205 82,14 km 7:15:07 5:17 min/km 5:18 min/km
206 82,54 km 7:17:15 5:20 min/km 5:18 min/km
207 82,94 km 7:19:24 5:22 min/km 5:18 min/km
208 83,34 km 7:21:34 5:25 min/km 5:18 min/km
209 83,74 km 7:23:43 5:22 min/km 5:18 min/km
210 84,14 km 7:25:54 5:27 min/km 5:18 min/km
211 84,54 km 7:28:08 5:35 min/km 5:18 min/km
212 84,94 km 7:30:38 6:15 min/km 5:18 min/km
213 85,34 km 7:32:46 5:20 min/km 5:18 min/km
214 85,74 km 7:34:56 5:25 min/km 5:18 min/km
215 86,14 km 7:37:09 5:32 min/km 5:18 min/km
216 86,54 km 7:39:19 5:25 min/km 5:18 min/km
217 86,94 km 7:41:31 5:30 min/km 5:19 min/km
218 87,34 km 7:43:43 5:30 min/km 5:19 min/km
219 87,74 km 7:45:55 5:30 min/km 5:19 min/km
220 88,14 km 7:48:06 5:27 min/km 5:19 min/km
221 88,54 km 7:50:19 5:33 min/km 5:19 min/km
222 88,94 km 7:52:34 5:37 min/km 5:19 min/km
223 89,34 km 7:54:48 5:35 min/km 5:19 min/km
224 89,74 km 7:56:58 5:25 min/km 5:19 min/km
225 90,14 km 7:59:12 5:35 min/km 5:19 min/km
226 90,54 km 8:01:26 5:35 min/km 5:19 min/km
227 90,94 km 8:03:41 5:37 min/km 5:19 min/km
228 91,34 km 8:05:54 5:33 min/km 5:19 min/km
229 91,74 km 8:08:37 6:47 min/km 5:20 min/km
230 92,14 km 8:10:48 5:27 min/km 5:20 min/km
231 92,54 km 8:13:00 5:30 min/km 5:20 min/km
232 92,94 km 8:15:09 5:22 min/km 5:20 min/km
233 93,34 km 8:17:19 5:25 min/km 5:20 min/km
234 93,74 km 8:19:31 5:30 min/km 5:20 min/km
235 94,14 km 8:21:42 5:27 min/km 5:20 min/km
236 94,54 km 8:23:54 5:30 min/km 5:20 min/km
237 94,94 km 8:26:05 5:27 min/km 5:20 min/km
238 95,34 km 8:28:28 5:58 min/km 5:20 min/km
239 95,74 km 8:31:31 7:37 min/km 5:21 min/km
240 96,14 km 8:33:46 5:37 min/km 5:21 min/km
241 96,54 km 8:35:59 5:33 min/km 5:21 min/km
242 96,94 km 8:38:11 5:30 min/km 5:21 min/km
243 97,34 km 8:40:25 5:35 min/km 5:21 min/km
244 97,74 km 8:42:39 5:35 min/km 5:21 min/km
245 98,14 km 8:44:55 5:40 min/km 5:21 min/km
246 98,54 km 8:47:09 5:35 min/km 5:21 min/km
247 98,94 km 8:49:23 5:35 min/km 5:21 min/km
248 99,34 km 8:51:39 5:40 min/km 5:21 min/km
249 99,74 km 8:54:35 7:20 min/km 5:22 min/km
250 100,14 km 8:56:49 5:35 min/km 5:22 min/km
251 100,54 km 8:59:04 5:38 min/km 5:22 min/km
252 100,94 km 9:01:20 5:40 min/km 5:22 min/km
253 101,34 km 9:03:46 6:05 min/km 5:22 min/km
254 101,74 km 9:06:01 5:37 min/km 5:22 min/km
255 102,14 km 9:08:12 5:27 min/km 5:22 min/km
256 102,54 km 9:10:22 5:25 min/km 5:22 min/km
257 102,94 km 9:12:33 5:27 min/km 5:22 min/km
258 103,34 km 9:14:47 5:35 min/km 5:22 min/km
259 103,74 km 9:16:59 5:30 min/km 5:22 min/km
260 104,14 km 9:19:14 5:37 min/km 5:22 min/km
262 104,94 km 9:23:42 5:35 min/km 5:22 min/km
264 105,74 km 9:28:23 5:51 min/km 5:23 min/km
265 106,14 km 9:30:38 5:37 min/km 5:23 min/km
266 106,54 km 9:32:50 5:30 min/km 5:23 min/km
267 106,94 km 9:35:05 5:37 min/km 5:23 min/km
268 107,34 km 9:37:20 5:38 min/km 5:23 min/km
269 107,74 km 9:39:35 5:37 min/km 5:23 min/km
270 108,14 km 9:41:49 5:35 min/km 5:23 min/km
271 108,54 km 9:44:06 5:43 min/km 5:23 min/km
272 108,94 km 9:46:22 5:40 min/km 5:23 min/km
273 109,34 km 9:48:59 6:33 min/km 5:23 min/km
274 109,74 km 9:51:15 5:40 min/km 5:23 min/km
275 110,14 km 9:53:28 5:32 min/km 5:23 min/km
276 110,54 km 9:55:42 5:35 min/km 5:23 min/km
277 110,94 km 9:58:07 6:02 min/km 5:23 min/km
278 111,34 km 10:00:24 5:43 min/km 5:24 min/km
279 111,74 km 10:03:22 7:25 min/km 5:24 min/km
280 112,14 km 10:05:32 5:25 min/km 5:24 min/km
281 112,54 km 10:07:46 5:35 min/km 5:24 min/km
282 112,94 km 10:10:00 5:35 min/km 5:24 min/km
283 113,34 km 10:12:19 5:48 min/km 5:24 min/km
284 113,74 km 10:14:27 5:20 min/km 5:24 min/km
285 114,14 km 10:16:37 5:25 min/km 5:24 min/km
286 114,54 km 10:18:53 5:40 min/km 5:24 min/km
287 114,94 km 10:21:07 5:35 min/km 5:24 min/km
288 115,34 km 10:23:21 5:35 min/km 5:24 min/km
289 115,74 km 10:25:35 5:35 min/km 5:24 min/km
290 116,14 km 10:27:48 5:32 min/km 5:24 min/km
291 116,54 km 10:30:03 5:38 min/km 5:24 min/km
292 116,94 km 10:32:18 5:37 min/km 5:24 min/km
293 117,34 km 10:35:14 7:20 min/km 5:25 min/km
294 117,74 km 10:37:52 6:35 min/km 5:25 min/km
295 118,14 km 10:40:05 5:32 min/km 5:25 min/km
296 118,54 km 10:42:21 5:40 min/km 5:25 min/km
297 118,94 km 10:44:36 5:37 min/km 5:25 min/km
298 119,34 km 10:46:54 5:45 min/km 5:25 min/km
299 119,74 km 10:49:14 5:50 min/km 5:25 min/km
300 120,14 km 10:51:29 5:37 min/km 5:25 min/km
301 120,54 km 10:53:47 5:45 min/km 5:25 min/km
302 120,94 km 10:56:31 6:50 min/km 5:26 min/km
303 121,34 km 10:58:49 5:45 min/km 5:26 min/km
304 121,74 km 11:01:04 5:37 min/km 5:26 min/km
305 122,14 km 11:03:21 5:42 min/km 5:26 min/km
306 122,54 km 11:06:21 7:30 min/km 5:26 min/km
307 122,94 km 11:08:51 6:15 min/km 5:26 min/km
308 123,34 km 11:11:27 6:30 min/km 5:27 min/km
309 123,74 km 11:13:42 5:37 min/km 5:27 min/km
310 124,14 km 11:15:58 5:40 min/km 5:27 min/km
311 124,54 km 11:18:15 5:43 min/km 5:27 min/km
312 124,94 km 11:20:33 5:45 min/km 5:27 min/km
313 125,34 km 11:24:20 9:28 min/km 5:28 min/km
314 125,74 km 11:26:36 5:40 min/km 5:28 min/km
315 126,14 km 11:28:53 5:42 min/km 5:28 min/km
317 126,94 km 11:33:23 5:38 min/km 5:28 min/km
318 127,34 km 11:35:41 5:45 min/km 5:28 min/km
319 127,74 km 11:37:56 5:37 min/km 5:28 min/km
320 128,14 km 11:40:11 5:38 min/km 5:28 min/km
321 128,54 km 11:42:26 5:37 min/km 5:28 min/km
322 128,94 km 11:44:39 5:32 min/km 5:28 min/km
323 129,34 km 11:46:53 5:35 min/km 5:28 min/km
324 129,74 km 11:49:07 5:35 min/km 5:28 min/km
325 130,14 km 11:51:21 5:35 min/km 5:28 min/km
326 130,54 km 11:55:38 10:42 min/km 5:29 min/km
327 130,94 km 11:57:59 5:52 min/km 5:29 min/km
328 131,34 km 12:00:20 5:52 min/km 5:29 min/km
329 131,74 km 12:02:46 6:05 min/km 5:29 min/km
330 132,14 km 12:05:09 5:58 min/km 5:29 min/km
331 132,54 km 12:07:41 6:20 min/km 5:29 min/km
332 132,94 km 12:10:03 5:55 min/km 5:30 min/km
333 133,34 km 12:12:24 5:52 min/km 5:30 min/km
334 133,74 km 12:14:49 6:02 min/km 5:30 min/km
335 134,14 km 12:17:10 5:53 min/km 5:30 min/km
336 134,54 km 12:27:42 26:20 min/km 5:33 min/km
337 134,94 km 12:31:28 9:25 min/km 5:34 min/km
339 135,74 km 12:36:46 6:37 min/km 5:35 min/km
340 136,14 km 12:39:09 5:58 min/km 5:35 min/km
341 136,54 km 12:41:33 6:00 min/km 5:35 min/km
342 136,94 km 12:43:59 6:05 min/km 5:35 min/km
343 137,34 km 12:46:22 5:57 min/km 5:35 min/km
344 137,74 km 12:48:46 6:00 min/km 5:35 min/km
345 138,14 km 12:51:14 6:10 min/km 5:35 min/km
346 138,54 km 12:53:41 6:07 min/km 5:35 min/km
347 138,94 km 12:56:10 6:12 min/km 5:35 min/km
348 139,34 km 12:58:52 6:45 min/km 5:35 min/km
349 139,74 km 13:01:17 6:02 min/km 5:35 min/km
350 140,14 km 13:03:50 6:23 min/km 5:36 min/km
351 140,54 km 13:06:17 6:07 min/km 5:36 min/km
352 140,94 km 13:08:41 6:00 min/km 5:36 min/km
353 141,34 km 13:11:35 7:15 min/km 5:36 min/km
354 141,74 km 13:14:27 7:10 min/km 5:36 min/km
355 142,14 km 13:16:48 5:53 min/km 5:36 min/km
356 142,54 km 13:19:11 5:57 min/km 5:36 min/km
357 142,94 km 13:21:35 6:00 min/km 5:36 min/km
358 143,34 km 13:24:00 6:02 min/km 5:37 min/km
359 143,74 km 13:26:25 6:02 min/km 5:37 min/km
360 144,14 km 13:28:53 6:10 min/km 5:37 min/km
361 144,54 km 13:31:19 6:05 min/km 5:37 min/km
362 144,94 km 13:33:43 6:00 min/km 5:37 min/km
363 145,34 km 13:36:09 6:05 min/km 5:37 min/km
364 145,74 km 13:38:35 6:05 min/km 5:37 min/km
365 146,14 km 13:41:04 6:13 min/km 5:37 min/km
366 146,54 km 13:43:30 6:05 min/km 5:37 min/km
367 146,94 km 13:45:57 6:07 min/km 5:37 min/km
368 147,34 km 13:48:26 6:12 min/km 5:37 min/km
369 147,74 km 13:53:06 11:40 min/km 5:38 min/km
370 148,14 km 13:56:25 8:18 min/km 5:39 min/km
371 148,54 km 14:00:06 9:12 min/km 5:39 min/km
372 148,94 km 14:03:15 7:52 min/km 5:40 min/km
373 149,34 km 14:06:24 7:52 min/km 5:40 min/km
374 149,74 km 14:09:01 6:32 min/km 5:40 min/km
375 150,14 km 14:11:52 7:08 min/km 5:40 min/km
376 150,54 km 14:14:33 6:42 min/km 5:41 min/km
377 150,94 km 14:17:28 7:17 min/km 5:41 min/km
378 151,34 km 14:20:18 7:05 min/km 5:41 min/km
379 151,74 km 14:42:09 54:37 min/km 5:49 min/km
380 152,14 km 14:47:12 12:38 min/km 5:50 min/km
381 152,54 km 14:52:34 13:25 min/km 5:51 min/km
382 152,94 km 14:58:15 14:12 min/km 5:52 min/km
383 153,34 km 15:35:54 94:07 min/km 6:06 min/km
384 153,74 km 15:43:17 18:27 min/km 6:08 min/km