Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Sterneland Jerker
24 TIMMARS HERRAR M50
VarvDistansTidVarvtempoTempo
9 3,74 km 23:49 6:23 min/km 6:23 min/km
10 4,14 km 26:35 6:55 min/km 6:26 min/km
11 4,54 km 29:06 6:17 min/km 6:25 min/km
12 4,94 km 31:52 6:55 min/km 6:27 min/km
13 5,34 km 34:26 6:25 min/km 6:27 min/km
14 5,74 km 37:12 6:55 min/km 6:29 min/km
15 6,14 km 39:47 6:28 min/km 6:29 min/km
16 6,54 km 42:31 6:50 min/km 6:30 min/km
17 6,94 km 45:00 6:13 min/km 6:29 min/km
18 7,34 km 47:46 6:55 min/km 6:31 min/km
19 7,74 km 50:18 6:20 min/km 6:30 min/km
20 8,14 km 53:03 6:53 min/km 6:31 min/km
21 8,54 km 55:38 6:27 min/km 6:31 min/km
22 8,94 km 58:29 7:07 min/km 6:33 min/km
23 9,34 km 1:01:08 6:37 min/km 6:33 min/km
24 9,74 km 1:03:57 7:03 min/km 6:34 min/km
25 10,14 km 1:06:32 6:27 min/km 6:34 min/km
26 10,54 km 1:09:21 7:02 min/km 6:35 min/km
27 10,94 km 1:11:58 6:32 min/km 6:35 min/km
28 11,34 km 1:14:46 7:00 min/km 6:36 min/km
29 11,74 km 1:17:23 6:33 min/km 6:36 min/km
30 12,14 km 1:20:09 6:55 min/km 6:36 min/km
31 12,54 km 1:22:43 6:25 min/km 6:36 min/km
32 12,94 km 1:26:02 8:17 min/km 6:39 min/km
33 13,34 km 1:28:32 6:15 min/km 6:38 min/km
34 13,74 km 1:31:20 7:00 min/km 6:39 min/km
35 14,14 km 1:33:57 6:32 min/km 6:39 min/km
36 14,54 km 1:36:42 6:52 min/km 6:39 min/km
37 14,94 km 1:39:15 6:22 min/km 6:39 min/km
38 15,34 km 1:42:08 7:12 min/km 6:40 min/km
39 15,74 km 1:44:48 6:40 min/km 6:40 min/km
40 16,14 km 1:47:33 6:52 min/km 6:40 min/km
41 16,54 km 1:50:11 6:35 min/km 6:40 min/km
42 16,94 km 1:53:04 7:13 min/km 6:41 min/km
43 17,34 km 1:55:39 6:27 min/km 6:40 min/km
44 17,74 km 1:58:25 6:55 min/km 6:41 min/km
45 18,14 km 2:01:07 6:45 min/km 6:41 min/km
46 18,54 km 2:03:59 7:10 min/km 6:41 min/km
47 18,94 km 2:06:34 6:28 min/km 6:41 min/km
48 19,34 km 2:09:19 6:52 min/km 6:41 min/km
49 19,74 km 2:11:53 6:25 min/km 6:41 min/km
50 20,14 km 2:14:38 6:52 min/km 6:41 min/km
51 20,54 km 2:17:13 6:28 min/km 6:41 min/km
52 20,94 km 2:20:05 7:10 min/km 6:41 min/km
53 21,34 km 2:22:32 6:07 min/km 6:41 min/km
54 21,74 km 2:25:18 6:55 min/km 6:41 min/km
55 22,14 km 2:27:50 6:20 min/km 6:41 min/km
56 22,54 km 2:30:35 6:53 min/km 6:41 min/km
57 22,94 km 2:33:04 6:13 min/km 6:40 min/km
58 23,34 km 2:35:56 7:10 min/km 6:41 min/km
59 23,74 km 2:38:29 6:23 min/km 6:41 min/km
60 24,14 km 2:41:11 6:45 min/km 6:41 min/km
61 24,54 km 2:43:44 6:23 min/km 6:40 min/km
62 24,94 km 2:46:35 7:08 min/km 6:41 min/km
63 25,34 km 2:49:08 6:22 min/km 6:41 min/km
64 25,74 km 2:51:55 6:58 min/km 6:41 min/km
65 26,14 km 2:54:30 6:27 min/km 6:41 min/km
66 26,54 km 2:57:24 7:15 min/km 6:41 min/km
67 26,94 km 2:59:57 6:23 min/km 6:41 min/km
68 27,34 km 3:02:49 7:10 min/km 6:41 min/km
69 27,74 km 3:05:22 6:23 min/km 6:41 min/km
70 28,14 km 3:08:12 7:05 min/km 6:41 min/km
71 28,54 km 3:10:44 6:20 min/km 6:41 min/km
72 28,94 km 3:13:41 7:23 min/km 6:42 min/km
73 29,34 km 3:16:21 6:40 min/km 6:42 min/km
74 29,74 km 3:19:11 7:05 min/km 6:42 min/km
75 30,14 km 3:21:49 6:35 min/km 6:42 min/km
76 30,54 km 3:24:50 7:33 min/km 6:42 min/km
77 30,94 km 3:27:23 6:23 min/km 6:42 min/km
78 31,34 km 3:30:14 7:07 min/km 6:43 min/km
79 31,74 km 3:32:48 6:25 min/km 6:42 min/km
80 32,14 km 3:35:44 7:20 min/km 6:43 min/km
81 32,54 km 3:38:18 6:25 min/km 6:43 min/km
82 32,94 km 3:41:10 7:10 min/km 6:43 min/km
83 33,34 km 3:43:49 6:38 min/km 6:43 min/km
84 33,74 km 3:46:47 7:25 min/km 6:43 min/km
85 34,14 km 3:49:23 6:30 min/km 6:43 min/km
86 34,54 km 3:52:18 7:18 min/km 6:44 min/km
87 34,94 km 3:54:55 6:32 min/km 6:43 min/km
88 35,34 km 3:57:59 7:40 min/km 6:44 min/km
89 35,74 km 4:00:38 6:38 min/km 6:44 min/km
90 36,14 km 4:03:34 7:20 min/km 6:44 min/km
91 36,54 km 4:06:08 6:25 min/km 6:44 min/km
92 36,94 km 4:13:10 17:35 min/km 6:51 min/km
93 37,34 km 4:15:38 6:10 min/km 6:51 min/km
94 37,74 km 4:18:28 7:05 min/km 6:51 min/km
95 38,14 km 4:21:01 6:23 min/km 6:51 min/km
96 38,54 km 4:23:52 7:08 min/km 6:51 min/km
97 38,94 km 4:26:37 6:52 min/km 6:51 min/km
98 39,34 km 4:29:29 7:10 min/km 6:51 min/km
99 39,74 km 4:32:08 6:38 min/km 6:51 min/km
100 40,14 km 4:34:56 7:00 min/km 6:51 min/km
101 40,54 km 4:37:30 6:25 min/km 6:51 min/km
102 40,94 km 4:40:26 7:20 min/km 6:51 min/km
103 41,34 km 4:42:58 6:20 min/km 6:51 min/km
104 41,74 km 4:45:49 7:08 min/km 6:51 min/km
105 42,14 km 4:48:22 6:23 min/km 6:51 min/km
106 42,54 km 4:51:21 7:28 min/km 6:51 min/km
107 42,94 km 4:54:13 7:10 min/km 6:51 min/km
108 43,34 km 4:57:15 7:35 min/km 6:52 min/km
109 43,74 km 4:59:54 6:38 min/km 6:51 min/km
110 44,14 km 5:02:50 7:20 min/km 6:52 min/km
111 44,54 km 5:05:31 6:43 min/km 6:52 min/km
112 44,94 km 5:08:31 7:30 min/km 6:52 min/km
113 45,34 km 5:11:10 6:38 min/km 6:52 min/km
114 45,74 km 5:14:09 7:28 min/km 6:52 min/km
115 46,14 km 5:16:53 6:50 min/km 6:52 min/km
116 46,54 km 5:19:44 7:08 min/km 6:52 min/km
117 46,94 km 5:22:20 6:30 min/km 6:52 min/km
118 47,34 km 5:25:14 7:15 min/km 6:52 min/km
119 47,74 km 5:27:48 6:25 min/km 6:52 min/km
120 48,14 km 5:30:46 7:25 min/km 6:52 min/km
121 48,54 km 5:33:21 6:28 min/km 6:52 min/km
122 48,94 km 5:36:22 7:32 min/km 6:52 min/km
123 49,34 km 5:38:54 6:20 min/km 6:52 min/km
124 49,74 km 5:41:50 7:20 min/km 6:52 min/km
125 50,14 km 5:44:23 6:23 min/km 6:52 min/km
126 50,54 km 5:47:15 7:10 min/km 6:52 min/km
127 50,94 km 5:49:51 6:30 min/km 6:52 min/km
129 51,74 km 5:55:25 6:58 min/km 6:52 min/km
130 52,14 km 5:58:22 7:23 min/km 6:52 min/km
131 52,54 km 6:00:53 6:18 min/km 6:52 min/km
132 52,94 km 6:03:51 7:25 min/km 6:52 min/km
133 53,34 km 6:06:26 6:28 min/km 6:52 min/km
134 53,74 km 6:09:26 7:30 min/km 6:53 min/km
138 55,34 km 6:21:39 7:38 min/km 6:54 min/km
139 55,74 km 6:25:48 10:23 min/km 6:55 min/km
141 56,54 km 6:31:20 6:55 min/km 6:55 min/km
142 56,94 km 6:34:15 7:17 min/km 6:55 min/km
143 57,34 km 6:37:06 7:08 min/km 6:56 min/km
144 57,74 km 6:39:49 6:48 min/km 6:56 min/km
146 58,54 km 6:45:36 7:14 min/km 6:56 min/km
147 58,94 km 6:48:42 7:45 min/km 6:56 min/km
153 61,34 km 7:08:41 8:20 min/km 6:59 min/km
154 61,74 km 7:11:41 7:30 min/km 7:00 min/km
155 62,14 km 7:14:30 7:03 min/km 7:00 min/km
156 62,54 km 7:17:42 8:00 min/km 7:00 min/km
157 62,94 km 7:20:50 7:50 min/km 7:00 min/km
158 63,34 km 7:23:46 7:20 min/km 7:00 min/km
159 63,74 km 7:26:54 7:50 min/km 7:01 min/km
160 64,14 km 7:29:49 7:17 min/km 7:01 min/km
161 64,54 km 7:32:41 7:10 min/km 7:01 min/km
162 64,94 km 7:35:51 7:55 min/km 7:01 min/km
163 65,34 km 7:38:42 7:08 min/km 7:01 min/km
164 65,74 km 7:41:55 8:02 min/km 7:02 min/km
165 66,14 km 7:44:52 7:22 min/km 7:02 min/km
166 66,54 km 7:47:38 6:55 min/km 7:02 min/km
167 66,94 km 7:50:43 7:42 min/km 7:02 min/km
168 67,34 km 7:53:56 8:03 min/km 7:02 min/km
169 67,74 km 7:56:52 7:20 min/km 7:02 min/km
170 68,14 km 7:59:49 7:22 min/km 7:03 min/km
171 68,54 km 8:03:02 8:03 min/km 7:03 min/km
172 68,94 km 8:05:56 7:15 min/km 7:03 min/km
173 69,34 km 8:08:47 7:08 min/km 7:03 min/km
174 69,74 km 8:12:05 8:15 min/km 7:03 min/km
175 70,14 km 8:15:10 7:42 min/km 7:04 min/km
176 70,54 km 8:18:09 7:28 min/km 7:04 min/km
177 70,94 km 8:21:34 8:32 min/km 7:04 min/km
178 71,34 km 8:29:10 19:00 min/km 7:08 min/km
179 71,74 km 8:32:03 7:12 min/km 7:08 min/km
180 72,14 km 8:35:20 8:12 min/km 7:09 min/km
181 72,54 km 8:38:19 7:28 min/km 7:09 min/km
182 72,94 km 8:41:16 7:22 min/km 7:09 min/km
183 73,34 km 8:44:35 8:18 min/km 7:09 min/km
184 73,74 km 8:47:40 7:42 min/km 7:09 min/km
185 74,14 km 8:50:39 7:27 min/km 7:09 min/km
186 74,54 km 8:54:02 8:28 min/km 7:10 min/km
187 74,94 km 8:57:09 7:47 min/km 7:10 min/km
188 75,34 km 9:00:04 7:18 min/km 7:10 min/km
189 75,74 km 9:03:24 8:20 min/km 7:11 min/km
190 76,14 km 9:06:30 7:45 min/km 7:11 min/km
191 76,54 km 9:09:26 7:20 min/km 7:11 min/km
192 76,94 km 9:12:52 8:35 min/km 7:11 min/km
193 77,34 km 9:15:59 7:48 min/km 7:11 min/km
194 77,74 km 9:18:53 7:15 min/km 7:11 min/km
195 78,14 km 9:23:46 12:12 min/km 7:13 min/km
196 78,54 km 9:27:05 8:18 min/km 7:13 min/km
197 78,94 km 9:30:08 7:37 min/km 7:13 min/km
198 79,34 km 9:33:13 7:43 min/km 7:14 min/km
199 79,74 km 9:36:31 8:15 min/km 7:14 min/km
200 80,14 km 9:39:33 7:35 min/km 7:14 min/km
201 80,54 km 9:43:02 8:43 min/km 7:14 min/km
202 80,94 km 9:48:14 13:00 min/km 7:16 min/km
203 81,34 km 9:53:26 13:00 min/km 7:18 min/km
204 81,74 km 9:58:08 11:45 min/km 7:19 min/km
205 82,14 km 10:02:57 12:02 min/km 7:20 min/km
206 82,54 km 10:05:50 7:13 min/km 7:20 min/km
207 82,94 km 10:10:21 11:17 min/km 7:22 min/km
208 83,34 km 10:14:05 9:20 min/km 7:22 min/km
209 83,74 km 10:19:07 12:35 min/km 7:24 min/km
210 84,14 km 10:23:40 11:22 min/km 7:25 min/km
211 84,54 km 10:29:39 14:58 min/km 7:27 min/km
212 84,94 km 10:33:01 8:25 min/km 7:27 min/km
213 85,34 km 10:36:10 7:53 min/km 7:27 min/km
214 85,74 km 10:39:12 7:35 min/km 7:27 min/km
215 86,14 km 10:42:23 7:57 min/km 7:27 min/km
216 86,54 km 10:45:19 7:20 min/km 7:27 min/km
217 86,94 km 10:50:28 12:52 min/km 7:29 min/km
218 87,34 km 10:59:04 21:30 min/km 7:33 min/km
219 87,74 km 11:01:44 6:40 min/km 7:33 min/km
220 88,14 km 11:04:51 7:47 min/km 7:33 min/km
221 88,54 km 11:07:43 7:10 min/km 7:33 min/km
222 88,94 km 11:09:57 5:35 min/km 7:32 min/km
223 89,34 km 11:13:01 7:40 min/km 7:32 min/km
224 89,74 km 11:15:57 7:20 min/km 7:32 min/km
225 90,14 km 11:18:41 6:50 min/km 7:32 min/km
226 90,54 km 11:22:02 8:23 min/km 7:32 min/km
227 90,94 km 11:25:24 8:25 min/km 7:32 min/km
228 91,34 km 11:28:33 7:53 min/km 7:32 min/km
229 91,74 km 11:32:02 8:42 min/km 7:33 min/km
230 92,14 km 11:35:10 7:50 min/km 7:33 min/km
231 92,54 km 11:38:12 7:35 min/km 7:33 min/km
232 92,94 km 11:41:29 8:12 min/km 7:33 min/km
233 93,34 km 11:44:50 8:23 min/km 7:33 min/km
234 93,74 km 11:48:40 9:35 min/km 7:34 min/km
235 94,14 km 11:52:29 9:32 min/km 7:34 min/km
236 94,54 km 11:55:23 7:15 min/km 7:34 min/km
237 94,94 km 11:58:07 6:50 min/km 7:34 min/km
238 95,34 km 12:01:15 7:50 min/km 7:34 min/km
239 95,74 km 12:04:15 7:30 min/km 7:34 min/km
240 96,14 km 12:07:40 8:32 min/km 7:34 min/km
241 96,54 km 12:10:58 8:15 min/km 7:34 min/km
242 96,94 km 12:14:16 8:15 min/km 7:34 min/km
243 97,34 km 12:17:44 8:40 min/km 7:35 min/km
244 97,74 km 12:21:25 9:12 min/km 7:35 min/km
245 98,14 km 12:24:33 7:50 min/km 7:35 min/km
246 98,54 km 12:27:34 7:33 min/km 7:35 min/km
247 98,94 km 12:30:39 7:42 min/km 7:35 min/km
249 99,74 km 12:36:43 7:35 min/km 7:35 min/km
250 100,14 km 12:39:39 7:20 min/km 7:35 min/km
251 100,54 km 12:42:29 7:05 min/km 7:35 min/km