Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Szalkai Anders
24 TIMMARS HERRAR M50
VarvDistansTidVarvtempoTempo
14 5,74 km 26:14 4:34 min/km 4:34 min/km
15 6,14 km 28:05 4:38 min/km 4:35 min/km
16 6,54 km 30:05 5:00 min/km 4:36 min/km
17 6,94 km 31:57 4:40 min/km 4:36 min/km
18 7,34 km 33:49 4:40 min/km 4:37 min/km
19 7,74 km 35:41 4:40 min/km 4:37 min/km
20 8,14 km 37:33 4:40 min/km 4:37 min/km
21 8,54 km 39:43 5:25 min/km 4:39 min/km
22 8,94 km 41:35 4:40 min/km 4:39 min/km
23 9,34 km 43:28 4:42 min/km 4:39 min/km
24 9,74 km 45:22 4:45 min/km 4:40 min/km
25 10,14 km 47:14 4:40 min/km 4:40 min/km
26 10,54 km 49:07 4:42 min/km 4:40 min/km
27 10,94 km 51:00 4:42 min/km 4:40 min/km
28 11,34 km 52:54 4:45 min/km 4:40 min/km
29 11,74 km 54:46 4:40 min/km 4:40 min/km
30 12,14 km 57:14 6:10 min/km 4:43 min/km
31 12,54 km 59:06 4:40 min/km 4:43 min/km
32 12,94 km 1:01:00 4:45 min/km 4:43 min/km
33 13,34 km 1:02:52 4:40 min/km 4:43 min/km
34 13,74 km 1:04:45 4:43 min/km 4:43 min/km
35 14,14 km 1:06:38 4:42 min/km 4:43 min/km
37 14,94 km 1:10:29 4:49 min/km 4:43 min/km
38 15,34 km 1:12:24 4:47 min/km 4:43 min/km
39 15,74 km 1:14:50 6:05 min/km 4:45 min/km
40 16,14 km 1:16:44 4:45 min/km 4:45 min/km
41 16,54 km 1:18:37 4:43 min/km 4:45 min/km
42 16,94 km 1:20:30 4:43 min/km 4:45 min/km
43 17,34 km 1:22:24 4:45 min/km 4:45 min/km
44 17,74 km 1:24:17 4:43 min/km 4:45 min/km
45 18,14 km 1:26:09 4:40 min/km 4:45 min/km
46 18,54 km 1:28:02 4:43 min/km 4:45 min/km
47 18,94 km 1:29:54 4:40 min/km 4:45 min/km
48 19,34 km 1:31:46 4:40 min/km 4:45 min/km
49 19,74 km 1:35:15 8:43 min/km 4:50 min/km
50 20,14 km 1:37:07 4:40 min/km 4:49 min/km
51 20,54 km 1:39:01 4:45 min/km 4:49 min/km
53 21,34 km 1:42:44 4:39 min/km 4:49 min/km
54 21,74 km 1:44:35 4:38 min/km 4:49 min/km
55 22,14 km 1:46:27 4:40 min/km 4:49 min/km
56 22,54 km 1:48:19 4:40 min/km 4:48 min/km
57 22,94 km 1:50:11 4:40 min/km 4:48 min/km
58 23,34 km 1:52:30 5:47 min/km 4:49 min/km
59 23,74 km 1:54:22 4:40 min/km 4:49 min/km
60 24,14 km 1:56:14 4:40 min/km 4:49 min/km
61 24,54 km 1:58:06 4:40 min/km 4:49 min/km
62 24,94 km 1:59:58 4:40 min/km 4:49 min/km
63 25,34 km 2:03:57 9:57 min/km 4:54 min/km
64 25,74 km 2:05:49 4:40 min/km 4:53 min/km
65 26,14 km 2:07:42 4:42 min/km 4:53 min/km
66 26,54 km 2:09:34 4:40 min/km 4:53 min/km
67 26,94 km 2:11:26 4:40 min/km 4:53 min/km
68 27,34 km 2:13:19 4:42 min/km 4:53 min/km
69 27,74 km 2:15:11 4:40 min/km 4:52 min/km
70 28,14 km 2:17:03 4:40 min/km 4:52 min/km
71 28,54 km 2:18:54 4:38 min/km 4:52 min/km
72 28,94 km 2:20:46 4:40 min/km 4:52 min/km
73 29,34 km 2:23:44 7:25 min/km 4:54 min/km
74 29,74 km 2:25:37 4:43 min/km 4:54 min/km
75 30,14 km 2:27:30 4:42 min/km 4:54 min/km
76 30,54 km 2:29:23 4:43 min/km 4:54 min/km
77 30,94 km 2:31:18 4:48 min/km 4:53 min/km
78 31,34 km 2:33:12 4:45 min/km 4:53 min/km
79 31,74 km 2:35:05 4:43 min/km 4:53 min/km
80 32,14 km 2:36:57 4:40 min/km 4:53 min/km
81 32,54 km 2:38:49 4:40 min/km 4:53 min/km
82 32,94 km 2:40:42 4:42 min/km 4:53 min/km
83 33,34 km 2:45:10 11:10 min/km 4:57 min/km
84 33,74 km 2:47:03 4:43 min/km 4:57 min/km
85 34,14 km 2:48:56 4:43 min/km 4:57 min/km
86 34,54 km 2:50:49 4:43 min/km 4:57 min/km
87 34,94 km 2:52:41 4:40 min/km 4:57 min/km
88 35,34 km 2:54:33 4:40 min/km 4:56 min/km
89 35,74 km 2:56:26 4:43 min/km 4:56 min/km
90 36,14 km 2:58:20 4:45 min/km 4:56 min/km
91 36,54 km 3:00:15 4:48 min/km 4:56 min/km
92 36,94 km 3:02:08 4:42 min/km 4:56 min/km
93 37,34 km 3:04:00 4:40 min/km 4:56 min/km
95 38,14 km 3:10:01 7:31 min/km 4:59 min/km
96 38,54 km 3:11:56 4:48 min/km 4:59 min/km
97 38,94 km 3:13:51 4:47 min/km 4:59 min/km
98 39,34 km 3:15:45 4:45 min/km 4:59 min/km
99 39,74 km 3:17:40 4:48 min/km 4:58 min/km
100 40,14 km 3:19:34 4:45 min/km 4:58 min/km
101 40,54 km 3:21:28 4:45 min/km 4:58 min/km
102 40,94 km 3:23:22 4:45 min/km 4:58 min/km
103 41,34 km 3:25:16 4:45 min/km 4:58 min/km
104 41,74 km 3:27:08 4:40 min/km 4:58 min/km
105 42,14 km 3:32:54 14:25 min/km 5:03 min/km
106 42,54 km 3:35:01 5:18 min/km 5:03 min/km
107 42,94 km 3:36:58 4:52 min/km 5:03 min/km
108 43,34 km 3:38:55 4:53 min/km 5:03 min/km
109 43,74 km 3:40:52 4:53 min/km 5:03 min/km
110 44,14 km 3:42:48 4:50 min/km 5:03 min/km
111 44,54 km 3:44:43 4:48 min/km 5:03 min/km
112 44,94 km 3:46:39 4:50 min/km 5:03 min/km
113 45,34 km 3:48:33 4:45 min/km 5:02 min/km
114 45,74 km 3:51:50 8:13 min/km 5:04 min/km
115 46,14 km 3:53:52 5:05 min/km 5:04 min/km
116 46,54 km 3:55:51 4:58 min/km 5:04 min/km
117 46,94 km 3:57:50 4:57 min/km 5:04 min/km
118 47,34 km 3:59:49 4:58 min/km 5:04 min/km
119 47,74 km 4:01:47 4:55 min/km 5:04 min/km
120 48,14 km 4:06:24 11:33 min/km 5:07 min/km
121 48,54 km 4:08:26 5:05 min/km 5:07 min/km
122 48,94 km 4:10:27 5:02 min/km 5:07 min/km
123 49,34 km 4:12:28 5:03 min/km 5:07 min/km
124 49,74 km 4:14:28 5:00 min/km 5:07 min/km
125 50,14 km 4:16:24 4:50 min/km 5:07 min/km
126 50,54 km 4:21:37 13:03 min/km 5:11 min/km
127 50,94 km 4:23:36 4:57 min/km 5:11 min/km
128 51,34 km 4:25:35 4:58 min/km 5:10 min/km
129 51,74 km 4:27:32 4:53 min/km 5:10 min/km
130 52,14 km 4:29:27 4:48 min/km 5:10 min/km
131 52,54 km 4:33:24 9:53 min/km 5:12 min/km
132 52,94 km 4:35:28 5:10 min/km 5:12 min/km
133 53,34 km 4:37:29 5:03 min/km 5:12 min/km
134 53,74 km 4:39:30 5:03 min/km 5:12 min/km
135 54,14 km 4:41:29 4:58 min/km 5:12 min/km
136 54,54 km 4:46:10 11:43 min/km 5:15 min/km
137 54,94 km 4:48:13 5:07 min/km 5:15 min/km
138 55,34 km 4:50:14 5:03 min/km 5:15 min/km
139 55,74 km 4:52:16 5:05 min/km 5:15 min/km
140 56,14 km 4:55:13 7:23 min/km 5:16 min/km
141 56,54 km 4:57:15 5:05 min/km 5:15 min/km
142 56,94 km 4:59:15 5:00 min/km 5:15 min/km
143 57,34 km 5:01:16 5:03 min/km 5:15 min/km
144 57,74 km 5:03:18 5:05 min/km 5:15 min/km
145 58,14 km 5:05:16 4:55 min/km 5:15 min/km
146 58,54 km 5:07:16 5:00 min/km 5:15 min/km
147 58,94 km 5:09:14 4:55 min/km 5:15 min/km
148 59,34 km 5:11:11 4:53 min/km 5:15 min/km
149 59,74 km 5:14:37 8:35 min/km 5:16 min/km
150 60,14 km 5:16:38 5:03 min/km 5:16 min/km
151 60,54 km 5:18:40 5:05 min/km 5:16 min/km
152 60,94 km 5:20:42 5:05 min/km 5:16 min/km
153 61,34 km 5:22:44 5:05 min/km 5:16 min/km
154 61,74 km 5:24:46 5:05 min/km 5:16 min/km
155 62,14 km 5:26:48 5:05 min/km 5:16 min/km
156 62,54 km 5:28:49 5:03 min/km 5:15 min/km
157 62,94 km 5:30:51 5:05 min/km 5:15 min/km
158 63,34 km 5:34:45 9:45 min/km 5:17 min/km
159 63,74 km 5:36:50 5:13 min/km 5:17 min/km
160 64,14 km 5:38:55 5:12 min/km 5:17 min/km
161 64,54 km 5:40:58 5:08 min/km 5:17 min/km
162 64,94 km 5:43:04 5:15 min/km 5:17 min/km
163 65,34 km 5:45:09 5:13 min/km 5:17 min/km
164 65,74 km 5:47:15 5:15 min/km 5:17 min/km
165 66,14 km 5:49:20 5:12 min/km 5:17 min/km
166 66,54 km 5:51:23 5:08 min/km 5:17 min/km
168 67,34 km 5:55:31 5:10 min/km 5:17 min/km
169 67,74 km 5:57:33 5:05 min/km 5:17 min/km
170 68,14 km 5:59:34 5:02 min/km 5:17 min/km
171 68,54 km 6:03:57 10:58 min/km 5:19 min/km
172 68,94 km 6:06:01 5:10 min/km 5:19 min/km
173 69,34 km 6:08:06 5:13 min/km 5:19 min/km
174 69,74 km 6:10:20 5:35 min/km 5:19 min/km
179 71,74 km 6:23:00 6:20 min/km 5:20 min/km
180 72,14 km 6:25:05 5:12 min/km 5:20 min/km
183 73,34 km 6:31:22 5:14 min/km 5:20 min/km
184 73,74 km 6:33:51 6:12 min/km 5:20 min/km
185 74,14 km 6:35:58 5:17 min/km 5:20 min/km
186 74,54 km 6:38:05 5:18 min/km 5:20 min/km
187 74,94 km 6:40:09 5:10 min/km 5:20 min/km
188 75,34 km 6:45:01 12:10 min/km 5:23 min/km
189 75,74 km 6:48:45 9:20 min/km 5:24 min/km
197 78,94 km 7:08:24 6:08 min/km 5:26 min/km
198 79,34 km 7:10:31 5:18 min/km 5:26 min/km
199 79,74 km 7:12:39 5:20 min/km 5:26 min/km
200 80,14 km 7:14:47 5:20 min/km 5:26 min/km
201 80,54 km 7:18:32 9:23 min/km 5:27 min/km
202 80,94 km 7:23:18 11:55 min/km 5:29 min/km
203 81,34 km 7:25:57 6:38 min/km 5:29 min/km
204 81,74 km 7:28:08 5:27 min/km 5:29 min/km
205 82,14 km 7:30:16 5:20 min/km 5:29 min/km
206 82,54 km 7:37:30 18:05 min/km 5:33 min/km
207 82,94 km 7:39:57 6:07 min/km 5:33 min/km
208 83,34 km 7:42:08 5:28 min/km 5:33 min/km
209 83,74 km 7:48:40 16:20 min/km 5:36 min/km
210 84,14 km 7:50:53 5:32 min/km 5:36 min/km
211 84,54 km 7:53:02 5:23 min/km 5:36 min/km
212 84,94 km 7:55:09 5:17 min/km 5:36 min/km
213 85,34 km 7:57:17 5:20 min/km 5:36 min/km
214 85,74 km 7:59:26 5:22 min/km 5:36 min/km
215 86,14 km 8:08:38 23:00 min/km 5:40 min/km
216 86,54 km 8:13:13 11:28 min/km 5:42 min/km
217 86,94 km 8:15:29 5:40 min/km 5:42 min/km
218 87,34 km 8:17:39 5:25 min/km 5:42 min/km
219 87,74 km 8:19:46 5:17 min/km 5:42 min/km
220 88,14 km 8:21:52 5:15 min/km 5:42 min/km
221 88,54 km 8:23:57 5:13 min/km 5:42 min/km
222 88,94 km 8:26:01 5:10 min/km 5:41 min/km
223 89,34 km 8:28:03 5:05 min/km 5:41 min/km
224 89,74 km 8:31:01 7:25 min/km 5:42 min/km
225 90,14 km 8:36:03 12:35 min/km 5:44 min/km
226 90,54 km 8:38:18 5:38 min/km 5:43 min/km
227 90,94 km 8:40:26 5:20 min/km 5:43 min/km
228 91,34 km 8:42:32 5:15 min/km 5:43 min/km
229 91,74 km 8:44:39 5:17 min/km 5:43 min/km
230 92,14 km 8:46:47 5:20 min/km 5:43 min/km
231 92,54 km 8:48:55 5:20 min/km 5:43 min/km
232 92,94 km 8:51:04 5:22 min/km 5:43 min/km
233 93,34 km 8:57:09 15:13 min/km 5:45 min/km
234 93,74 km 9:00:59 9:35 min/km 5:46 min/km
235 94,14 km 9:03:17 5:45 min/km 5:46 min/km
236 94,54 km 9:05:29 5:30 min/km 5:46 min/km
237 94,94 km 9:07:39 5:25 min/km 5:46 min/km
238 95,34 km 9:09:45 5:15 min/km 5:46 min/km
239 95,74 km 9:11:51 5:15 min/km 5:46 min/km
240 96,14 km 9:16:39 12:00 min/km 5:47 min/km
241 96,54 km 9:19:47 7:50 min/km 5:48 min/km
242 96,94 km 9:22:04 5:42 min/km 5:48 min/km
243 97,34 km 9:28:56 17:10 min/km 5:51 min/km
244 97,74 km 9:32:49 9:42 min/km 5:52 min/km
245 98,14 km 9:35:27 6:35 min/km 5:52 min/km
246 98,54 km 9:37:46 5:48 min/km 5:52 min/km
247 98,94 km 9:40:04 5:45 min/km 5:52 min/km
248 99,34 km 9:42:22 5:45 min/km 5:52 min/km
249 99,74 km 9:44:37 5:37 min/km 5:52 min/km
250 100,14 km 9:46:50 5:32 min/km 5:52 min/km
251 100,54 km 9:49:02 5:30 min/km 5:52 min/km
252 100,94 km 10:04:44 39:15 min/km 5:59 min/km
253 101,34 km 10:11:07 15:58 min/km 6:02 min/km
254 101,74 km 10:16:24 13:12 min/km 6:04 min/km
255 102,14 km 10:34:25 45:02 min/km 6:13 min/km
256 102,54 km 10:37:01 6:30 min/km 6:13 min/km
257 102,94 km 10:39:25 6:00 min/km 6:13 min/km
258 103,34 km 10:41:48 5:58 min/km 6:13 min/km
259 103,74 km 10:44:09 5:52 min/km 6:13 min/km
260 104,14 km 10:46:28 5:47 min/km 6:12 min/km
261 104,54 km 10:48:46 5:45 min/km 6:12 min/km
262 104,94 km 10:51:02 5:40 min/km 6:12 min/km
263 105,34 km 10:53:19 5:43 min/km 6:12 min/km
264 105,74 km 10:55:34 5:37 min/km 6:12 min/km
265 106,14 km 10:57:48 5:35 min/km 6:12 min/km
266 106,54 km 11:00:03 5:38 min/km 6:12 min/km
267 106,94 km 11:02:17 5:35 min/km 6:12 min/km
268 107,34 km 11:04:33 5:40 min/km 6:11 min/km
269 107,74 km 11:06:48 5:37 min/km 6:11 min/km
270 108,14 km 11:09:03 5:37 min/km 6:11 min/km
271 108,54 km 11:11:17 5:35 min/km 6:11 min/km
272 108,94 km 11:13:30 5:32 min/km 6:11 min/km
273 109,34 km 11:17:00 8:45 min/km 6:12 min/km
274 109,74 km 11:21:07 10:17 min/km 6:12 min/km
275 110,14 km 11:23:33 6:05 min/km 6:12 min/km
276 110,54 km 11:26:09 6:30 min/km 6:12 min/km
277 110,94 km 11:28:29 5:50 min/km 6:12 min/km
278 111,34 km 11:30:47 5:45 min/km 6:12 min/km
279 111,74 km 11:33:06 5:47 min/km 6:12 min/km
280 112,14 km 11:35:23 5:42 min/km 6:12 min/km
281 112,54 km 11:37:39 5:40 min/km 6:12 min/km
282 112,94 km 11:42:53 13:05 min/km 6:13 min/km
283 113,34 km 11:48:05 13:00 min/km 6:15 min/km
284 113,74 km 11:50:33 6:10 min/km 6:15 min/km
285 114,14 km 11:52:58 6:02 min/km 6:15 min/km
286 114,54 km 11:55:21 5:58 min/km 6:15 min/km
287 114,94 km 11:57:41 5:50 min/km 6:15 min/km
288 115,34 km 12:03:20 14:08 min/km 6:16 min/km
289 115,74 km 12:15:02 29:15 min/km 6:21 min/km
290 116,14 km 12:17:34 6:20 min/km 6:21 min/km
291 116,54 km 12:20:00 6:05 min/km 6:21 min/km
292 116,94 km 12:22:24 6:00 min/km 6:21 min/km
293 117,34 km 12:24:47 5:58 min/km 6:21 min/km
294 117,74 km 12:27:08 5:52 min/km 6:21 min/km
295 118,14 km 12:29:26 5:45 min/km 6:21 min/km
296 118,54 km 12:31:44 5:45 min/km 6:21 min/km
298 119,34 km 12:36:19 5:44 min/km 6:20 min/km
299 119,74 km 12:38:36 5:42 min/km 6:20 min/km
300 120,14 km 12:47:41 22:42 min/km 6:23 min/km
302 120,94 km 12:52:33 6:05 min/km 6:23 min/km
303 121,34 km 12:54:57 6:00 min/km 6:23 min/km
304 121,74 km 12:57:15 5:45 min/km 6:23 min/km
305 122,14 km 12:59:32 5:42 min/km 6:23 min/km
306 122,54 km 13:09:04 23:50 min/km 6:26 min/km
307 122,94 km 13:11:26 5:55 min/km 6:26 min/km
308 123,34 km 13:13:48 5:55 min/km 6:26 min/km
309 123,74 km 13:16:04 5:40 min/km 6:26 min/km
310 124,14 km 13:29:19 33:07 min/km 6:31 min/km
311 124,54 km 13:31:43 6:00 min/km 6:31 min/km
312 124,94 km 13:34:02 5:47 min/km 6:31 min/km
313 125,34 km 13:36:18 5:40 min/km 6:31 min/km
314 125,74 km 13:38:34 5:40 min/km 6:31 min/km
315 126,14 km 13:40:48 5:35 min/km 6:30 min/km
316 126,54 km 13:43:00 5:30 min/km 6:30 min/km
317 126,94 km 13:45:12 5:30 min/km 6:30 min/km
318 127,34 km 13:54:34 23:25 min/km 6:33 min/km
319 127,74 km 13:57:01 6:07 min/km 6:33 min/km
320 128,14 km 13:59:24 5:58 min/km 6:33 min/km
321 128,54 km 14:01:43 5:47 min/km 6:33 min/km
322 128,94 km 14:04:01 5:45 min/km 6:33 min/km
323 129,34 km 14:06:16 5:37 min/km 6:33 min/km
324 129,74 km 14:08:29 5:32 min/km 6:32 min/km
325 130,14 km 14:10:42 5:33 min/km 6:32 min/km
326 130,54 km 14:30:34 49:40 min/km 6:40 min/km
327 130,94 km 14:33:05 6:17 min/km 6:40 min/km
328 131,34 km 14:35:29 6:00 min/km 6:40 min/km
329 131,74 km 14:37:50 5:52 min/km 6:40 min/km
330 132,14 km 14:40:11 5:53 min/km 6:40 min/km
331 132,54 km 14:42:29 5:45 min/km 6:40 min/km
332 132,94 km 14:44:44 5:37 min/km 6:39 min/km
333 133,34 km 14:46:59 5:37 min/km 6:39 min/km
334 133,74 km 14:57:05 25:15 min/km 6:42 min/km
335 134,14 km 14:59:42 6:33 min/km 6:42 min/km
336 134,54 km 15:02:14 6:20 min/km 6:42 min/km
337 134,94 km 15:04:51 6:32 min/km 6:42 min/km
338 135,34 km 15:26:58 55:17 min/km 6:51 min/km
339 135,74 km 16:05:13 95:37 min/km 7:07 min/km
340 136,14 km 16:11:22 15:23 min/km 7:08 min/km
341 136,54 km 16:14:15 7:12 min/km 7:08 min/km
342 136,94 km 16:16:59 6:50 min/km 7:08 min/km
344 137,74 km 16:22:11 6:30 min/km 7:08 min/km
345 138,14 km 16:27:35 13:30 min/km 7:09 min/km
346 138,54 km 16:32:35 12:30 min/km 7:10 min/km
347 138,94 km 16:35:53 8:15 min/km 7:10 min/km
348 139,34 km 16:39:10 8:12 min/km 7:10 min/km
349 139,74 km 16:43:52 11:45 min/km 7:11 min/km
350 140,14 km 16:48:40 12:00 min/km 7:12 min/km
351 140,54 km 17:09:42 52:35 min/km 7:20 min/km
352 140,94 km 17:12:26 6:50 min/km 7:20 min/km
353 141,34 km 17:15:02 6:30 min/km 7:19 min/km
354 141,74 km 17:17:34 6:20 min/km 7:19 min/km
356 142,54 km 17:22:29 6:09 min/km 7:19 min/km
357 142,94 km 17:24:52 5:57 min/km 7:19 min/km
358 143,34 km 17:27:12 5:50 min/km 7:18 min/km
360 144,14 km 17:31:51 5:49 min/km 7:18 min/km
361 144,54 km 17:34:09 5:45 min/km 7:18 min/km
362 144,94 km 17:36:27 5:45 min/km 7:17 min/km
364 145,74 km 17:41:15 6:00 min/km 7:17 min/km
365 146,14 km 17:43:35 5:50 min/km 7:17 min/km
366 146,54 km 17:57:44 35:22 min/km 7:21 min/km
367 146,94 km 18:06:03 20:47 min/km 7:23 min/km
369 147,74 km 18:11:22 6:39 min/km 7:23 min/km
370 148,14 km 18:13:48 6:05 min/km 7:23 min/km
371 148,54 km 18:16:10 5:55 min/km 7:23 min/km
372 148,94 km 18:18:32 5:55 min/km 7:23 min/km
373 149,34 km 18:20:51 5:47 min/km 7:22 min/km
375 150,14 km 18:25:27 5:45 min/km 7:22 min/km
376 150,54 km 18:28:23 7:20 min/km 7:22 min/km
377 150,94 km 18:34:02 14:07 min/km 7:23 min/km
380 152,14 km 18:43:57 8:16 min/km 7:23 min/km
381 152,54 km 18:46:20 5:57 min/km 7:23 min/km
390 156,14 km 19:16:13 8:18 min/km 7:24 min/km
391 156,54 km 19:18:30 5:42 min/km 7:24 min/km
393 157,34 km 19:23:00 5:37 min/km 7:24 min/km
394 157,74 km 19:25:13 5:32 min/km 7:23 min/km
395 158,14 km 19:27:26 5:33 min/km 7:23 min/km
397 158,94 km 19:31:50 5:30 min/km 7:22 min/km
399 159,74 km 19:37:34 7:10 min/km 7:22 min/km
400 160,14 km 19:39:49 5:38 min/km 7:22 min/km
402 160,94 km 19:44:11 5:27 min/km 7:21 min/km
403 161,34 km 19:46:43 6:20 min/km 7:21 min/km
404 161,74 km 19:51:43 12:30 min/km 7:22 min/km
405 162,14 km 20:11:37 49:45 min/km 7:28 min/km
406 162,54 km 20:16:40 12:37 min/km 7:29 min/km
407 162,94 km 20:19:11 6:17 min/km 7:29 min/km
408 163,34 km 20:21:37 6:05 min/km 7:29 min/km
410 164,14 km 20:26:20 5:54 min/km 7:28 min/km
411 164,54 km 20:28:37 5:42 min/km 7:28 min/km
412 164,94 km 20:30:52 5:37 min/km 7:28 min/km
413 165,34 km 20:33:08 5:40 min/km 7:28 min/km
414 165,74 km 20:38:24 13:10 min/km 7:28 min/km
415 166,14 km 20:41:13 7:03 min/km 7:28 min/km
416 166,54 km 20:43:33 5:50 min/km 7:28 min/km
417 166,94 km 20:45:50 5:42 min/km 7:28 min/km
419 167,74 km 20:50:22 5:40 min/km 7:27 min/km
425 170,14 km 21:06:41 6:48 min/km 7:27 min/km
426 170,54 km 21:20:49 35:20 min/km 7:31 min/km
427 170,94 km 21:26:22 13:52 min/km 7:32 min/km
428 171,34 km 21:30:21 9:57 min/km 7:32 min/km
429 171,74 km 21:32:56 6:27 min/km 7:32 min/km
431 172,54 km 21:37:49 6:06 min/km 7:31 min/km
432 172,94 km 21:40:10 5:52 min/km 7:31 min/km
433 173,34 km 21:46:02 14:40 min/km 7:32 min/km
434 173,74 km 21:48:36 6:25 min/km 7:32 min/km
436 174,54 km 21:53:26 6:03 min/km 7:32 min/km
437 174,94 km 21:55:51 6:02 min/km 7:31 min/km
438 175,34 km 22:01:18 13:37 min/km 7:32 min/km
439 175,74 km 22:06:16 12:25 min/km 7:33 min/km
440 176,14 km 22:08:51 6:28 min/km 7:33 min/km
441 176,54 km 22:12:11 8:20 min/km 7:33 min/km
442 176,94 km 22:14:39 6:10 min/km 7:33 min/km
443 177,34 km 22:19:28 12:02 min/km 7:33 min/km
446 178,54 km 22:29:17 8:11 min/km 7:33 min/km
447 178,94 km 22:31:50 6:22 min/km 7:33 min/km
448 179,34 km 22:35:25 8:57 min/km 7:33 min/km
449 179,74 km 22:37:56 6:17 min/km 7:33 min/km
450 180,14 km 22:40:20 6:00 min/km 7:33 min/km
451 180,54 km 22:43:56 9:00 min/km 7:33 min/km
452 180,94 km 22:51:25 18:42 min/km 7:35 min/km
453 181,34 km 22:54:12 6:57 min/km 7:35 min/km
454 181,74 km 22:56:41 6:12 min/km 7:35 min/km
456 182,54 km 23:01:19 5:48 min/km 7:34 min/km
458 183,34 km 23:07:35 7:50 min/km 7:34 min/km
459 183,74 km 23:09:56 5:52 min/km 7:34 min/km
460 184,14 km 23:13:06 7:55 min/km 7:34 min/km
461 184,54 km 23:15:28 5:55 min/km 7:34 min/km
462 184,94 km 23:17:45 5:42 min/km 7:33 min/km
464 185,74 km 23:22:16 5:39 min/km 7:33 min/km
465 186,14 km 23:24:29 5:33 min/km 7:33 min/km
466 186,54 km 23:26:41 5:30 min/km 7:32 min/km
468 187,34 km 23:31:47 6:22 min/km 7:32 min/km
469 187,74 km 23:33:58 5:27 min/km 7:32 min/km
470 188,14 km 23:36:07 5:23 min/km 7:32 min/km
472 188,94 km 23:40:23 5:20 min/km 7:31 min/km
473 189,34 km 23:42:28 5:12 min/km 7:31 min/km
475 190,14 km 23:46:35 5:09 min/km 7:30 min/km
475 190,43 km 23:46:35 0:00 min/km 7:29 min/km