Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Byhlinder Sofia
6 TIMMARS KVINNOR LÖRDAG K35
VarvDistansTidVarvtempoTempo
13 5,40 km 26:10 4:51 min/km 4:51 min/km
14 5,80 km 28:03 4:42 min/km 4:50 min/km
15 6,20 km 29:57 4:45 min/km 4:50 min/km
16 6,60 km 31:53 4:50 min/km 4:50 min/km
17 7,00 km 33:49 4:50 min/km 4:50 min/km
18 7,40 km 35:42 4:43 min/km 4:50 min/km
19 7,80 km 37:33 4:37 min/km 4:49 min/km
20 8,20 km 39:28 4:47 min/km 4:49 min/km
21 8,60 km 41:26 4:55 min/km 4:49 min/km
22 9,00 km 43:24 4:55 min/km 4:49 min/km
23 9,40 km 45:21 4:52 min/km 4:50 min/km
24 9,80 km 47:16 4:47 min/km 4:50 min/km
25 10,20 km 49:12 4:50 min/km 4:50 min/km
26 10,60 km 51:07 4:47 min/km 4:49 min/km
27 11,00 km 53:02 4:48 min/km 4:49 min/km
28 11,40 km 54:58 4:50 min/km 4:49 min/km
29 11,80 km 56:55 4:52 min/km 4:50 min/km
30 12,20 km 58:53 4:55 min/km 4:50 min/km
31 12,60 km 1:00:50 4:52 min/km 4:50 min/km
32 13,00 km 1:02:49 4:58 min/km 4:50 min/km
33 13,40 km 1:04:46 4:52 min/km 4:50 min/km
34 13,80 km 1:06:40 4:45 min/km 4:50 min/km
35 14,20 km 1:08:37 4:52 min/km 4:50 min/km
36 14,60 km 1:10:33 4:50 min/km 4:50 min/km
37 15,00 km 1:12:28 4:48 min/km 4:50 min/km
38 15,40 km 1:14:25 4:52 min/km 4:50 min/km
39 15,80 km 1:16:23 4:55 min/km 4:50 min/km
40 16,20 km 1:18:16 4:42 min/km 4:50 min/km
41 16,60 km 1:20:11 4:48 min/km 4:50 min/km
42 17,00 km 1:22:05 4:45 min/km 4:50 min/km
43 17,40 km 1:24:00 4:48 min/km 4:50 min/km
44 17,80 km 1:25:55 4:47 min/km 4:50 min/km
45 18,20 km 1:27:51 4:50 min/km 4:50 min/km
46 18,60 km 1:29:46 4:48 min/km 4:50 min/km
47 19,00 km 1:31:41 4:47 min/km 4:50 min/km
48 19,40 km 1:33:35 4:45 min/km 4:50 min/km
49 19,80 km 1:35:31 4:50 min/km 4:50 min/km
50 20,20 km 1:37:24 4:43 min/km 4:49 min/km
51 20,60 km 1:39:18 4:45 min/km 4:49 min/km
53 21,40 km 1:43:12 4:52 min/km 4:49 min/km
54 21,80 km 1:45:10 4:55 min/km 4:50 min/km
55 22,20 km 1:47:08 4:55 min/km 4:50 min/km
56 22,60 km 1:49:05 4:53 min/km 4:50 min/km
57 23,00 km 1:51:48 6:47 min/km 4:52 min/km
58 23,40 km 1:53:46 4:55 min/km 4:52 min/km
59 23,80 km 1:55:44 4:55 min/km 4:52 min/km
60 24,20 km 1:57:41 4:53 min/km 4:52 min/km
61 24,60 km 1:59:36 4:48 min/km 4:52 min/km
62 25,00 km 2:01:30 4:45 min/km 4:52 min/km
63 25,40 km 2:03:25 4:48 min/km 4:52 min/km
64 25,80 km 2:05:17 4:40 min/km 4:51 min/km
65 26,20 km 2:07:12 4:48 min/km 4:51 min/km
66 26,60 km 2:09:05 4:43 min/km 4:51 min/km
67 27,00 km 2:11:01 4:50 min/km 4:51 min/km
68 27,40 km 2:12:56 4:48 min/km 4:51 min/km
69 27,80 km 2:14:48 4:40 min/km 4:51 min/km
70 28,20 km 2:16:43 4:48 min/km 4:51 min/km
71 28,60 km 2:18:39 4:50 min/km 4:51 min/km
73 29,40 km 2:22:35 4:55 min/km 4:51 min/km
74 29,80 km 2:24:34 4:57 min/km 4:51 min/km
75 30,20 km 2:26:33 4:58 min/km 4:51 min/km
76 30,60 km 2:28:32 4:58 min/km 4:51 min/km
77 31,00 km 2:30:32 5:00 min/km 4:51 min/km
78 31,40 km 2:32:31 4:58 min/km 4:51 min/km
79 31,80 km 2:34:30 4:57 min/km 4:52 min/km
80 32,20 km 2:36:30 5:00 min/km 4:52 min/km
81 32,60 km 2:38:31 5:03 min/km 4:52 min/km
82 33,00 km 2:40:31 5:00 min/km 4:52 min/km
83 33,40 km 2:42:31 5:00 min/km 4:52 min/km
84 33,80 km 2:44:32 5:03 min/km 4:52 min/km
85 34,20 km 2:46:32 5:00 min/km 4:52 min/km
86 34,60 km 2:48:31 4:58 min/km 4:52 min/km
87 35,00 km 2:51:20 7:03 min/km 4:54 min/km
88 35,40 km 2:53:22 5:05 min/km 4:54 min/km
89 35,80 km 2:55:22 5:00 min/km 4:54 min/km
90 36,20 km 2:57:20 4:55 min/km 4:54 min/km
91 36,60 km 2:59:19 4:58 min/km 4:54 min/km
92 37,00 km 3:01:18 4:58 min/km 4:54 min/km
93 37,40 km 3:03:15 4:52 min/km 4:54 min/km
94 37,80 km 3:05:08 4:43 min/km 4:54 min/km
95 38,20 km 3:07:06 4:55 min/km 4:54 min/km
96 38,60 km 3:09:03 4:53 min/km 4:54 min/km
97 39,00 km 3:10:58 4:48 min/km 4:54 min/km
98 39,40 km 3:12:52 4:45 min/km 4:54 min/km
99 39,80 km 3:14:47 4:48 min/km 4:54 min/km
100 40,20 km 3:16:43 4:50 min/km 4:54 min/km
101 40,60 km 3:18:41 4:55 min/km 4:54 min/km
102 41,00 km 3:20:40 4:58 min/km 4:54 min/km
103 41,40 km 3:22:41 5:02 min/km 4:54 min/km
104 41,80 km 3:24:39 4:55 min/km 4:54 min/km
105 42,20 km 3:26:39 5:00 min/km 4:54 min/km
106 42,60 km 3:28:39 5:00 min/km 4:54 min/km
107 43,00 km 3:30:47 5:20 min/km 4:54 min/km
108 43,40 km 3:32:48 5:02 min/km 4:54 min/km
109 43,80 km 3:34:46 4:55 min/km 4:54 min/km
110 44,20 km 3:36:43 4:53 min/km 4:54 min/km
111 44,60 km 3:38:37 4:45 min/km 4:54 min/km
112 45,00 km 3:40:32 4:48 min/km 4:54 min/km
113 45,40 km 3:42:25 4:42 min/km 4:54 min/km
114 45,80 km 3:44:18 4:43 min/km 4:54 min/km
115 46,20 km 3:46:10 4:40 min/km 4:54 min/km
116 46,60 km 3:48:02 4:40 min/km 4:54 min/km
117 47,00 km 3:49:57 4:48 min/km 4:54 min/km
118 47,40 km 3:51:54 4:52 min/km 4:54 min/km
119 47,80 km 3:53:48 4:45 min/km 4:54 min/km
120 48,20 km 3:55:41 4:43 min/km 4:53 min/km
121 48,60 km 3:57:34 4:43 min/km 4:53 min/km
122 49,00 km 3:59:27 4:43 min/km 4:53 min/km
123 49,40 km 4:01:15 4:30 min/km 4:53 min/km
124 49,80 km 4:03:04 4:33 min/km 4:53 min/km
125 50,20 km 4:04:55 4:38 min/km 4:53 min/km
126 50,60 km 4:06:45 4:35 min/km 4:53 min/km
127 51,00 km 4:08:33 4:30 min/km 4:52 min/km
128 51,40 km 4:10:22 4:32 min/km 4:52 min/km
129 51,80 km 4:12:12 4:35 min/km 4:52 min/km
130 52,20 km 4:14:03 4:38 min/km 4:52 min/km
131 52,60 km 4:15:54 4:38 min/km 4:52 min/km
132 53,00 km 4:17:48 4:45 min/km 4:52 min/km
133 53,40 km 4:19:42 4:45 min/km 4:52 min/km
134 53,80 km 4:21:38 4:50 min/km 4:52 min/km
135 54,20 km 4:23:37 4:58 min/km 4:52 min/km
136 54,60 km 4:25:35 4:55 min/km 4:52 min/km
137 55,00 km 4:27:32 4:53 min/km 4:52 min/km
138 55,40 km 4:29:27 4:47 min/km 4:52 min/km
139 55,80 km 4:32:20 7:13 min/km 4:53 min/km
140 56,20 km 4:34:18 4:55 min/km 4:53 min/km
141 56,60 km 4:36:17 4:58 min/km 4:53 min/km
142 57,00 km 4:38:13 4:50 min/km 4:53 min/km
143 57,40 km 4:40:09 4:50 min/km 4:53 min/km
144 57,80 km 4:42:09 5:00 min/km 4:53 min/km
145 58,20 km 4:44:12 5:08 min/km 4:53 min/km
146 58,60 km 4:46:13 5:03 min/km 4:53 min/km
147 59,00 km 4:48:18 5:13 min/km 4:53 min/km
148 59,40 km 4:50:58 6:40 min/km 4:54 min/km
149 59,80 km 4:54:17 8:18 min/km 4:55 min/km
150 60,20 km 4:56:24 5:18 min/km 4:55 min/km
151 60,60 km 4:58:32 5:20 min/km 4:56 min/km
152 61,00 km 5:00:35 5:08 min/km 4:56 min/km
153 61,40 km 5:02:45 5:25 min/km 4:56 min/km
154 61,80 km 5:05:13 6:10 min/km 4:56 min/km
155 62,20 km 5:10:23 12:55 min/km 4:59 min/km
156 62,60 km 5:12:32 5:23 min/km 5:00 min/km
157 63,00 km 5:14:40 5:20 min/km 5:00 min/km
158 63,40 km 5:20:03 13:27 min/km 5:03 min/km
159 63,80 km 5:22:59 7:20 min/km 5:04 min/km
160 64,20 km 5:25:15 5:40 min/km 5:04 min/km
161 64,60 km 5:28:54 9:07 min/km 5:06 min/km
162 65,00 km 5:31:09 5:37 min/km 5:06 min/km
163 65,40 km 5:33:20 5:28 min/km 5:06 min/km
164 65,80 km 5:36:14 7:15 min/km 5:07 min/km
165 66,20 km 5:38:35 5:53 min/km 5:07 min/km
166 66,60 km 5:42:53 10:45 min/km 5:09 min/km
167 67,00 km 5:45:18 6:02 min/km 5:09 min/km
168 67,40 km 5:47:40 5:55 min/km 5:10 min/km
169 67,80 km 5:50:05 6:02 min/km 5:10 min/km
170 68,20 km 5:53:08 7:38 min/km 5:11 min/km
171 68,60 km 5:55:37 6:12 min/km 5:11 min/km
172 69,00 km 5:58:01 6:00 min/km 5:11 min/km
172 69,35 km 5:58:01 0:00 min/km 5:10 min/km