Skövde Ultrafestival 2021 med SM i 24-timmars löpning

Äntligen har 24 timmarslöpningen uppnått SM status och första mästerskapet avgörs under Ultrafestivalen på Södermalms IP i Skövde.
Under helgen avgörs även lopp på 6 och 12 timmar.

Visar mellantider för Agnezon Lars
6 TIMMARS MÄN LÖRDAG M70
VarvDistansTidVarvtempoTempo
9 3,80 km 23:56 6:18 min/km 6:18 min/km
10 4,20 km 26:28 6:20 min/km 6:19 min/km
11 4,60 km 29:13 6:53 min/km 6:22 min/km
12 5,00 km 31:50 6:32 min/km 6:22 min/km
13 5,40 km 34:25 6:28 min/km 6:23 min/km
14 5,80 km 37:08 6:47 min/km 6:24 min/km
15 6,20 km 39:51 6:47 min/km 6:26 min/km
16 6,60 km 42:34 6:48 min/km 6:27 min/km
17 7,00 km 45:09 6:27 min/km 6:27 min/km
18 7,40 km 47:55 6:55 min/km 6:29 min/km
19 7,80 km 50:36 6:42 min/km 6:29 min/km
20 8,20 km 53:13 6:32 min/km 6:30 min/km
21 8,60 km 55:57 6:50 min/km 6:31 min/km
22 9,00 km 58:45 7:00 min/km 6:32 min/km
23 9,40 km 1:01:30 6:52 min/km 6:33 min/km
24 9,80 km 1:04:23 7:12 min/km 6:34 min/km
25 10,20 km 1:07:20 7:22 min/km 6:36 min/km
26 10,60 km 1:10:20 7:30 min/km 6:38 min/km
27 11,00 km 1:13:14 7:15 min/km 6:40 min/km
28 11,40 km 1:16:02 7:00 min/km 6:40 min/km
29 11,80 km 1:19:08 7:45 min/km 6:43 min/km
30 12,20 km 1:22:10 7:35 min/km 6:44 min/km
31 12,60 km 1:25:12 7:35 min/km 6:46 min/km
32 13,00 km 1:28:04 7:10 min/km 6:47 min/km
33 13,40 km 1:31:06 7:35 min/km 6:48 min/km
34 13,80 km 1:34:15 7:52 min/km 6:50 min/km
35 14,20 km 1:37:21 7:45 min/km 6:51 min/km
37 15,00 km 1:43:15 7:23 min/km 6:53 min/km
38 15,40 km 1:46:20 7:42 min/km 6:54 min/km
39 15,80 km 1:49:21 7:32 min/km 6:55 min/km
40 16,20 km 1:52:35 8:05 min/km 6:57 min/km
41 16,60 km 1:56:18 9:18 min/km 7:00 min/km
42 17,00 km 1:59:26 7:50 min/km 7:02 min/km
43 17,40 km 2:02:48 8:25 min/km 7:04 min/km
44 17,80 km 2:06:42 9:45 min/km 7:07 min/km
45 18,20 km 2:10:01 8:18 min/km 7:09 min/km
46 18,60 km 2:13:14 8:03 min/km 7:10 min/km
47 19,00 km 2:17:34 10:50 min/km 7:15 min/km
48 19,40 km 2:20:46 8:00 min/km 7:15 min/km
49 19,80 km 2:23:46 7:30 min/km 7:16 min/km
50 20,20 km 2:26:53 7:48 min/km 7:16 min/km
51 20,60 km 2:31:14 10:53 min/km 7:21 min/km
52 21,00 km 2:34:16 7:35 min/km 7:21 min/km
53 21,40 km 2:37:27 7:58 min/km 7:22 min/km
54 21,80 km 2:40:40 8:02 min/km 7:22 min/km
55 22,20 km 2:44:55 10:38 min/km 7:26 min/km
56 22,60 km 2:48:05 7:55 min/km 7:26 min/km
57 23,00 km 2:51:46 9:12 min/km 7:28 min/km
58 23,40 km 2:56:11 11:03 min/km 7:32 min/km
59 23,80 km 2:59:52 9:12 min/km 7:34 min/km
60 24,20 km 3:04:15 10:58 min/km 7:37 min/km
61 24,60 km 3:07:48 8:53 min/km 7:38 min/km
62 25,00 km 3:11:43 9:47 min/km 7:40 min/km
63 25,40 km 3:15:04 8:23 min/km 7:41 min/km
64 25,80 km 3:18:27 8:27 min/km 7:42 min/km
65 26,20 km 3:23:33 12:45 min/km 7:46 min/km
66 26,60 km 3:26:41 7:50 min/km 7:46 min/km
67 27,00 km 3:29:36 7:17 min/km 7:46 min/km
68 27,40 km 3:32:33 7:23 min/km 7:46 min/km
69 27,80 km 3:35:41 7:50 min/km 7:46 min/km
70 28,20 km 3:39:01 8:20 min/km 7:46 min/km
71 28,60 km 3:42:25 8:30 min/km 7:47 min/km
72 29,00 km 3:46:53 11:10 min/km 7:49 min/km
73 29,40 km 3:50:15 8:25 min/km 7:50 min/km
74 29,80 km 3:53:55 9:10 min/km 7:51 min/km
75 30,20 km 3:58:14 10:48 min/km 7:53 min/km
76 30,60 km 4:02:43 11:13 min/km 7:56 min/km
77 31,00 km 4:05:45 7:35 min/km 7:56 min/km
78 31,40 km 4:09:09 8:30 min/km 7:56 min/km
79 31,80 km 4:12:06 7:22 min/km 7:56 min/km
80 32,20 km 4:15:22 8:10 min/km 7:56 min/km
81 32,60 km 4:19:00 9:05 min/km 7:57 min/km
82 33,00 km 4:22:27 8:38 min/km 7:57 min/km
83 33,40 km 4:25:24 7:22 min/km 7:57 min/km
84 33,80 km 4:28:43 8:18 min/km 7:57 min/km
85 34,20 km 4:32:03 8:20 min/km 7:57 min/km
86 34,60 km 4:35:24 8:23 min/km 7:58 min/km
87 35,00 km 4:38:44 8:20 min/km 7:58 min/km
88 35,40 km 4:42:05 8:22 min/km 7:58 min/km
89 35,80 km 4:45:58 9:43 min/km 7:59 min/km
90 36,20 km 4:49:21 8:28 min/km 8:00 min/km
91 36,60 km 4:53:39 10:45 min/km 8:01 min/km
92 37,00 km 4:57:17 9:05 min/km 8:02 min/km
93 37,40 km 5:00:30 8:02 min/km 8:02 min/km
94 37,80 km 5:03:41 7:58 min/km 8:02 min/km
95 38,20 km 5:06:48 7:48 min/km 8:02 min/km
96 38,60 km 5:10:23 8:58 min/km 8:03 min/km
97 39,00 km 5:13:34 7:58 min/km 8:02 min/km
98 39,40 km 5:16:38 7:40 min/km 8:02 min/km
99 39,80 km 5:19:54 8:10 min/km 8:02 min/km
100 40,20 km 5:23:19 8:33 min/km 8:03 min/km
101 40,60 km 5:26:32 8:03 min/km 8:03 min/km
102 41,00 km 5:29:57 8:33 min/km 8:03 min/km
103 41,40 km 5:33:24 8:37 min/km 8:03 min/km
104 41,80 km 5:36:50 8:35 min/km 8:04 min/km
105 42,20 km 5:40:09 8:18 min/km 8:04 min/km
106 42,60 km 5:45:31 13:25 min/km 8:07 min/km