Jogg - Träningsdagbok & community

Skövde Ultrafestival 2022

Äntligen är det dags för Skövde Ultrafestiva 2022 på Södermalms IP.
Under lördag och söndag avgörs lopp över 6, 12 och 24 timmar.

Visar mellantider för Ringstrand Marcus
24 TIMMARS HERRAR Msen
VarvDistansTidVarvtempoTempo
2 0,94 km 6:09 6:35 min/km 6:35 min/km
3 1,34 km 8:49 6:40 min/km 6:36 min/km
4 1,74 km 11:33 6:50 min/km 6:39 min/km
6 2,54 km 17:02 6:51 min/km 6:43 min/km
9 3,74 km 25:17 6:53 min/km 6:46 min/km
10 4,14 km 28:03 6:55 min/km 6:47 min/km
34 13,74 km 1:31:59 6:40 min/km 6:42 min/km
35 14,14 km 1:34:39 6:40 min/km 6:42 min/km
54 21,74 km 2:25:57 6:45 min/km 6:43 min/km
56 22,54 km 2:31:21 6:45 min/km 6:43 min/km
58 23,34 km 2:36:37 6:35 min/km 6:43 min/km
60 24,14 km 2:42:08 6:54 min/km 6:43 min/km
61 24,54 km 2:44:45 6:33 min/km 6:43 min/km
63 25,34 km 2:50:32 7:14 min/km 6:44 min/km
65 26,14 km 2:55:50 6:37 min/km 6:44 min/km
66 26,54 km 2:58:27 6:33 min/km 6:44 min/km
69 27,74 km 3:07:36 7:38 min/km 6:46 min/km
70 28,14 km 3:10:18 6:45 min/km 6:46 min/km
72 28,94 km 3:15:39 6:41 min/km 6:46 min/km
74 29,74 km 3:20:58 6:39 min/km 6:46 min/km
75 30,14 km 3:23:39 6:42 min/km 6:45 min/km
78 31,34 km 3:31:35 6:37 min/km 6:45 min/km
80 32,14 km 3:36:53 6:38 min/km 6:45 min/km
81 32,54 km 3:39:36 6:48 min/km 6:45 min/km
83 33,34 km 3:44:46 6:27 min/km 6:45 min/km
86 34,54 km 3:52:44 6:38 min/km 6:44 min/km
87 34,94 km 3:55:23 6:37 min/km 6:44 min/km
89 35,74 km 4:01:43 7:55 min/km 6:46 min/km
91 36,54 km 4:07:11 6:50 min/km 6:46 min/km
92 36,94 km 4:09:51 6:40 min/km 6:46 min/km
94 37,74 km 4:15:15 6:45 min/km 6:46 min/km
96 38,54 km 4:20:35 6:40 min/km 6:46 min/km
98 39,34 km 4:26:00 6:46 min/km 6:46 min/km
100 40,14 km 4:31:21 6:41 min/km 6:46 min/km
102 40,94 km 4:36:44 6:44 min/km 6:46 min/km
103 41,34 km 4:39:23 6:38 min/km 6:46 min/km
105 42,14 km 4:44:46 6:44 min/km 6:46 min/km
108 43,34 km 4:52:54 6:47 min/km 6:46 min/km
109 43,74 km 4:55:40 6:55 min/km 6:46 min/km
111 44,54 km 5:02:08 8:05 min/km 6:47 min/km
113 45,34 km 5:07:43 6:59 min/km 6:47 min/km
114 45,74 km 5:10:26 6:48 min/km 6:47 min/km
116 46,54 km 5:16:23 7:26 min/km 6:48 min/km
117 46,94 km 5:20:48 11:02 min/km 6:50 min/km
119 47,74 km 5:26:13 6:46 min/km 6:50 min/km
121 48,54 km 5:31:42 6:51 min/km 6:50 min/km
123 49,34 km 5:37:05 6:44 min/km 6:50 min/km
124 49,74 km 5:39:47 6:45 min/km 6:50 min/km
126 50,54 km 5:45:18 6:54 min/km 6:50 min/km
128 51,34 km 5:50:46 6:50 min/km 6:50 min/km
130 52,14 km 5:56:13 6:49 min/km 6:50 min/km
132 52,94 km 6:01:36 6:44 min/km 6:50 min/km
139 55,74 km 6:21:59 7:17 min/km 6:51 min/km
140 56,14 km 6:24:43 6:50 min/km 6:51 min/km
142 56,94 km 6:30:23 7:05 min/km 6:51 min/km
143 57,34 km 6:33:15 7:10 min/km 6:52 min/km
146 58,54 km 6:41:20 6:44 min/km 6:51 min/km
148 59,34 km 6:46:39 6:39 min/km 6:51 min/km
149 59,74 km 6:49:19 6:40 min/km 6:51 min/km
152 60,94 km 6:57:20 6:41 min/km 6:51 min/km
153 61,34 km 7:00:13 7:13 min/km 6:51 min/km
154 61,74 km 7:04:22 10:23 min/km 6:52 min/km
156 62,54 km 7:09:44 6:43 min/km 6:52 min/km
159 63,74 km 7:17:55 6:49 min/km 6:52 min/km
160 64,14 km 7:20:35 6:40 min/km 6:52 min/km
162 64,94 km 7:25:59 6:45 min/km 6:52 min/km
164 65,74 km 7:31:30 6:54 min/km 6:52 min/km
165 66,14 km 7:34:10 6:40 min/km 6:52 min/km
168 67,34 km 7:42:25 6:53 min/km 6:52 min/km
170 68,14 km 7:47:44 6:39 min/km 6:52 min/km
171 68,54 km 7:50:25 6:43 min/km 6:52 min/km
173 69,34 km 7:55:47 6:43 min/km 6:52 min/km
174 69,74 km 7:58:39 7:10 min/km 6:52 min/km
176 70,54 km 8:05:24 8:26 min/km 6:53 min/km
178 71,34 km 8:10:53 6:51 min/km 6:53 min/km
179 71,74 km 8:13:41 7:00 min/km 6:53 min/km
181 72,54 km 8:19:11 6:53 min/km 6:53 min/km
184 73,74 km 8:27:27 6:53 min/km 6:53 min/km
185 74,14 km 8:30:20 7:12 min/km 6:53 min/km
187 74,94 km 8:35:45 6:46 min/km 6:53 min/km
189 75,74 km 8:42:08 7:59 min/km 6:54 min/km
190 76,14 km 8:44:52 6:50 min/km 6:54 min/km
192 76,94 km 8:50:16 6:45 min/km 6:54 min/km
194 77,74 km 8:55:46 6:53 min/km 6:54 min/km
195 78,14 km 8:58:39 7:12 min/km 6:54 min/km
197 78,94 km 9:05:20 8:21 min/km 6:55 min/km
199 79,74 km 9:11:09 7:16 min/km 6:55 min/km
200 80,14 km 9:13:57 7:00 min/km 6:55 min/km
202 80,94 km 9:19:37 7:05 min/km 6:55 min/km
204 81,74 km 9:25:06 6:51 min/km 6:55 min/km
206 82,54 km 9:30:37 6:54 min/km 6:55 min/km
208 83,34 km 9:36:08 6:54 min/km 6:55 min/km
210 84,14 km 9:41:25 6:36 min/km 6:55 min/km
211 84,54 km 9:44:09 6:50 min/km 6:55 min/km
213 85,34 km 9:49:32 6:44 min/km 6:55 min/km
216 86,54 km 9:57:40 6:47 min/km 6:54 min/km
217 86,94 km 10:00:24 6:50 min/km 6:54 min/km
218 87,34 km 10:03:23 7:28 min/km 6:55 min/km
220 88,14 km 10:12:47 11:45 min/km 6:57 min/km
222 88,94 km 10:15:33 3:28 min/km 6:55 min/km
224 89,74 km 10:21:24 7:19 min/km 6:55 min/km
226 90,54 km 10:27:07 7:09 min/km 6:56 min/km
254 101,74 km 11:51:48 7:34 min/km 7:00 min/km
255 102,14 km 11:54:55 7:47 min/km 7:00 min/km
256 102,54 km 11:59:29 11:25 min/km 7:01 min/km
258 103,34 km 12:05:20 7:19 min/km 7:01 min/km
259 103,74 km 12:08:16 7:20 min/km 7:01 min/km
262 104,94 km 12:16:46 7:05 min/km 7:01 min/km
264 105,74 km 12:22:27 7:06 min/km 7:01 min/km
265 106,14 km 12:25:16 7:02 min/km 7:01 min/km
266 106,54 km 12:28:14 7:25 min/km 7:01 min/km
268 107,34 km 12:35:44 9:23 min/km 7:02 min/km
269 107,74 km 12:38:41 7:22 min/km 7:03 min/km
271 108,54 km 12:44:47 7:38 min/km 7:03 min/km
273 109,34 km 12:52:39 9:50 min/km 7:04 min/km
274 109,74 km 12:55:37 7:25 min/km 7:04 min/km
275 110,14 km 13:00:50 13:02 min/km 7:05 min/km
277 110,94 km 13:07:06 7:50 min/km 7:06 min/km
278 111,34 km 13:10:11 7:43 min/km 7:06 min/km
280 112,14 km 13:16:15 7:35 min/km 7:06 min/km
282 112,94 km 13:22:16 7:31 min/km 7:06 min/km
283 113,34 km 13:25:15 7:28 min/km 7:06 min/km
284 113,74 km 13:30:26 12:57 min/km 7:08 min/km
286 114,54 km 13:36:57 8:09 min/km 7:08 min/km
287 114,94 km 13:39:56 7:27 min/km 7:08 min/km
289 115,74 km 13:45:56 7:30 min/km 7:08 min/km
291 116,54 km 13:51:54 7:28 min/km 7:08 min/km
292 116,94 km 13:54:53 7:27 min/km 7:08 min/km
293 117,34 km 13:57:50 7:23 min/km 7:08 min/km
295 118,14 km 14:06:48 11:12 min/km 7:10 min/km
296 118,54 km 14:09:55 7:48 min/km 7:10 min/km
298 119,34 km 14:16:05 7:43 min/km 7:10 min/km
300 120,14 km 14:22:17 7:45 min/km 7:11 min/km
301 120,54 km 14:25:13 7:20 min/km 7:11 min/km
302 120,94 km 14:28:12 7:27 min/km 7:11 min/km
303 121,34 km 14:33:07 12:18 min/km 7:12 min/km
305 122,14 km 14:39:45 8:17 min/km 7:12 min/km
307 122,94 km 14:46:09 8:00 min/km 7:12 min/km
308 123,34 km 14:49:17 7:50 min/km 7:13 min/km
310 124,14 km 14:55:25 7:40 min/km 7:13 min/km
311 124,54 km 15:01:05 14:10 min/km 7:14 min/km
312 124,94 km 15:04:39 8:55 min/km 7:14 min/km
314 125,74 km 15:10:55 7:50 min/km 7:15 min/km
316 126,54 km 15:17:03 7:40 min/km 7:15 min/km
317 126,94 km 15:20:09 7:45 min/km 7:15 min/km
318 127,34 km 15:23:22 8:03 min/km 7:15 min/km
320 128,14 km 15:29:33 7:44 min/km 7:15 min/km
321 128,54 km 15:34:55 13:25 min/km 7:16 min/km
322 128,94 km 15:38:20 8:32 min/km 7:17 min/km
324 129,74 km 15:44:47 8:04 min/km 7:17 min/km
325 130,14 km 15:47:52 7:43 min/km 7:17 min/km
327 130,94 km 15:54:10 7:52 min/km 7:17 min/km
328 131,34 km 15:57:19 7:52 min/km 7:17 min/km
329 131,74 km 16:05:18 19:57 min/km 7:20 min/km
330 132,14 km 16:08:41 8:28 min/km 7:20 min/km
332 132,94 km 16:15:00 7:54 min/km 7:20 min/km
333 133,34 km 16:18:07 7:47 min/km 7:20 min/km
335 134,14 km 16:24:28 7:56 min/km 7:20 min/km
336 134,54 km 16:27:37 7:52 min/km 7:20 min/km
337 134,94 km 16:32:46 12:52 min/km 7:21 min/km
339 135,74 km 16:39:33 8:29 min/km 7:22 min/km
341 136,54 km 16:46:43 8:58 min/km 7:22 min/km
342 136,94 km 17:09:08 56:02 min/km 7:31 min/km
344 137,74 km 17:17:01 9:51 min/km 7:32 min/km
345 138,14 km 17:20:19 8:15 min/km 7:32 min/km
346 138,54 km 17:25:23 12:40 min/km 7:33 min/km
348 139,34 km 17:31:47 8:00 min/km 7:33 min/km
350 140,14 km 17:40:04 10:21 min/km 7:34 min/km
351 140,54 km 17:43:22 8:15 min/km 7:34 min/km
352 140,94 km 17:47:53 11:17 min/km 7:35 min/km
354 141,74 km 17:54:45 8:35 min/km 7:35 min/km
355 142,14 km 17:59:07 10:55 min/km 7:36 min/km
356 142,54 km 18:03:11 10:10 min/km 7:36 min/km
357 142,94 km 18:07:24 10:32 min/km 7:36 min/km
359 143,74 km 18:15:56 10:40 min/km 7:37 min/km
360 144,14 km 18:20:35 11:38 min/km 7:38 min/km
361 144,54 km 18:28:50 20:37 min/km 7:40 min/km
362 144,94 km 18:32:58 10:20 min/km 7:41 min/km
364 145,74 km 18:41:24 10:32 min/km 7:42 min/km
365 146,14 km 19:07:02 64:05 min/km 7:51 min/km
366 146,54 km 19:15:15 20:32 min/km 7:53 min/km
367 146,94 km 19:21:49 16:25 min/km 7:54 min/km