Svenskbyvägen

  1. 1,56 km
  2. 100% asfalt
  3. Sundby
  4. Göran Bergström
  5. Gång 15 min till Bromma blomsterhandel. Löp till Svenskbyvägen tar cirka 13 min. Gång hem.

Träningspass på rundan

Datum Distans Tid Tempo Puls
2022-09-23 1,56 km 13:35 8:42 min/km 126
2022-09-20 1,56 km 13:38 8:44 min/km 122