Haga parkrun

  1. Löpning
  2. 5 km
  3. 18 december 2021
  4. parkrun
  5. www.parkrun.se/haga
  6. 20% asfalt, 80% grus
  7. Hagaparken, Solna, Stockholm, Sverige
  8. Deri Thomas, Stockholm
  9. Totalt har 2 medlemmar registrerat resultat för Haga parkrun.

Medlemmars resultat

  Namn   Tid  Snitt
1 Patrik Jennings 17:15 3:27