Uddloppet Halvmaraton - 21,098 km - Löpning - Karlshamn, Karlshamn, Blekinge, Sverige

Uddloppet Halvmaraton

  1. Klassisk naturskön, lätt kuperad bansträckning längs havet och skogen öster om Karlshamn. Start och mål inne på Vägga idrottsplats. 4km loppet går ett varv på cykelvägen förbi Kollevik. 10km och Halvmaraton är kontrollmätta vändbanor, delvis på svagt trafikerad väg ut mot Vettekulla. Halvmaraton går två varv med varvning inne på Vägga IP. Barnloppet går som ett 400m lopp på löparbanorna.

  2. Löpning
  3. 21,098 km
  4. 2 april 2023
  5. IF Udd
  6. uddloppet.ifudd.se
  7. 100% asfalt
  8. Karlshamn, Karlshamn, Blekinge, Sverige
  9. Håkan Malmros, Karlshamn
  10. Totalt har 2 medlemmar Uddloppet Halvmaraton under sina planerade tävlingar.

Träningsprogram

Nu har vi träningsprogram med smarta funktioner i Jogg-appen.
Du väljer själv din nivå och vilket datum du vill träna mot.
Vi bockar sedan av dina genomförda pass mot dagboken.

Välj ditt träningsprogram här!

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2023  Mars
1. Martin Hallberg 4:26 505,2 km 169,2 km
2. Johan Ohlsson 4:27 307,7 km 100,6 km