Kompisar Robban Andersson

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt December

5 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Staffan Dahlgren 080111 Man 1971 Nykvarn 3:38 2777,0 km 44,8 km
2. Per Eriksson 090320 Man 1968 Halmstad 4:36 1576,7 km 30,7 km
3. Mats Boman 100225 Man 1967 Halmstad 4:13 1626,6 km 8,0 km
4. Jesper Ejresund 091011 Man 1970 Halmstad 4:15 1146,5 km 0,0 km
5. Kjell Ömmersjö 100208 Man 1971 Alingsås 5:28 0,0 km 0,0 km