Camilla Bruman följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2022  Totalt Januari

5 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Veronica Olofsson 200411 Kvinna 1975 Ånge 4:36 235,4 km 235,4 km
2. Hans Persson 180201 Man 1966 Bräcke 4:58 22,2 km 22,2 km
3. Frida 180821 1995 Bräcke 5:02 0,0 km 0,0 km
4. Jonas Jonsson 200102 Man 1996 Södertälje 5:29 0,0 km 0,0 km
5. Amanda Bruman 150201 Kvinna 1993 Bräcke 5:45 0,0 km 0,0 km