Henrik Wik följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2023  Totalt November

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Ingmar Juselius 100902 Man 1959 Jakobstad, Finland 4:31 2686,7 km 0,0 km