Anna Malmström följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt Oktober

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Anders Malmström 110312 Man 1975 Alingsås 4:13 780,2 km 22,0 km
2. Dísa Ástriðardóttir Åhman 100125 Kvinna 1983 Alingsås 4:49 1007,5 km 4,3 km