Anders Karlsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt December

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Emil Trens 150108 Man 1983 Hedemora 4:18 1014,3 km 8,4 km
2. Rickard Westman 081001 Man 1972 Långshyttan 4:49 375,4 km 0,0 km