Emanuel Olsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt Mars

4 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Tommy Carlsson 140911 Man 1967 Trollhättan 4:33 847,2 km 98,2 km
2. Emanuel Olsson 180326 Man 1968 Frändefors 4:39 220,8 km 65,6 km
3. Lasse Eklund 120627 Man 1967 Vänersborg 4:32 154,4 km 25,6 km
4. Lars Gustafsson 180324 Man 1973 Brålanda 5:34 128,0 km 10,6 km