Alexandra Laul följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Juli

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Evald Ammerlind 080717 Man 1962 Skirknäs 4:39 1950,7 km 141,4 km