Anita Jönsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt December

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Anita Jönsson 090821 Kvinna 1963 Färjestaden 4:46 2220,9 km 33,6 km
2. Åsa Jönsson 110814 Kvinna 1991 färjestaden 5:27 614,0 km 4,0 km