Per Berglund följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2022  Totalt Januari

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Eva Tegelberg 120702 Kvinna 1975 Täby 5:07 117,0 km 117,0 km
2. Per-Inge von Knorring 181105 Man 1968 täby 4:35 86,2 km 86,2 km