Grenspecifik träning? Foto: Robert Samsonowitz

Funktionell träning

TräningFunktionell träning är att träna enkelt, praktiskt och ändamålsenligt. Man kan även kalla det för det moderna, smarta och individuella sättet att träna. Funktionell träning handlar mycket om styrka men även om att träna balans, öka sin rörlighet, kondition och koordination för att klara sin vardag och/eller sport bättre.

Grundprincipen är att man vill förbättra sin funktion. Detta görs antingen genom generell funktionell träning där bålträning är den centrala basen, eller mer grenspecifik funktionell träning - som är mer individanpassad.

Funktionell träning används ofta vid sporter där man utför specifika rörelser för just den grenen. Det kan handla om allt från klättring till fotboll. Tanken är att träna upp den muskulatur som berörs vid sportens utförande för att uppnå bättre resultat och minimera skaderisken. Med detta i åtanke så kan funktionell träning för en person se väldigt annorlunda ut jämfört med en annan. En hockeyspelare som tränar funktionellt tränar inte på samma sätt som en golfspelare.

Även i vardagslivet kan man vara förtjänt av funktionell träning då man tränar i naturliga rörelser och bygger upp en funktionell styrka som man kan nyttja i sin vardag. Det kan röra sig om alltifrån att bära matkassar till att lyfta saker ifrån marken.

Rehabiliteringsträning är också en form av funktionell träning där man vill återfå en funktion som man tappat. Orsaken kan vara en skada - alltifrån en muskelbristning till något så allvarligt som en stroke. I det senare fallet kan funktionell träning vara att lära sig att sätta sig på en stol eller att kunna ta sig ur sängen.

Den centrala basen i generell funktionell träning går mestadels ut på att träningen ska utveckla ens bålstyrka. Ur bålen kommer 60% av ens styrka när man använder armar och ben och således blir ekvationen enkel. En stark bål gör att du kan få mer styrka och kraft i dina arm- och benrörelser.

Inom funktionell träning jobbar man ofta i stora rörelser där flera leder och muskelgrupper aktiveras. Detta för att aktivera bålen på "rätt" sätt. Utöver detta så utför man övningarna i olika plan för att ytterligare "stressa" bålen. Man utför alltså inte övningar i ett låst plan som när man exempelvis sitter i en styrkemaskin på ett gym. Rörelserna involverar istället flera plan så som framåt/bakåt (det sagitella planet, flexion/extension) samtidigt som man rör sig åt höger/vänster (det frontala planet, adduktion/abduktion) och kanske även roterar (det transversella planet, inåt- utåtrotation). Allt för att stärka ens bål.

Många gym och träningsanläggningar har hakat på trenden med funktionell träning och erbjuder ofta gruppass under denna träningsform. Det som seglat upp under de senaste åren och som också kan klassas som funktionell träning är kettlebells, TRX, olika former av militär- utomhusträning, BOSU mm.    

En kombination av generell funktionell träning där man tränar bålen och mer individanpassad funktionell träning med mer grenspecifika eller vardagsspecifika övningar torde vara bästa rekommendationen för att förbättra sin funktion på sikt. 

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.