Isabellah når ett av sina mål Foto: DECA Text & Bild

Att sätta mål

TräningAlla vi människor sätter upp mål, både kort – och långsiktiga, med varje vaken dag. Mål sätts omedvetet och automatiskt, något som är helt naturligt för oss.

Men vi gör det inte tydligt, medvetet eller konkret speciellt ofta. Vi kanske ännu mer sällan gör upp en handlingsplan för hur vi skall nå våra mål, att sätta mål och veta dess kraft och värde är något som mer eller mindre alltid görs inom idrotten. Det som missas många gånger är att göra en så kallad handlingsplan, en konkret träningsplanering.      

Handlingsplanen är helt beroende på hur målet ser ut. När jag arbetar med olika idrottare och lag ber jag alla att noga tänka igenom vilka krav de ställer på sig själv och andra när de sätter sina mål. Att säga "vi skall vinna serien" skapar med detsamma en viss kravbild på hur förberedelserna skall genomföras. Närvaro på träningar, förberedelser med vila, vätska och kost. Vilken skicklighet äger vi/jag idag, vilket engagemang skall eftersträvas på varje träning osv.

När en löpare säger att jag skall springa en viss sträcka på en viss tid måste individen tänka på att det är träningen som gör resultatet, förberedelsen. Väldigt lite avgörs på "tävlingsdagen". Inom idrotten sätts 3 typer av mål:

1) Resultatmål - lätta att definiera. Det är en fråga om de mål som kan mätas och jämföras med andra idrottares prestationer, som ex att vinna SM – guld.

2) Prestationsmål – fokuserar på att göra en god prestation utifrån egen förmåga och egna tidigare prestationer. Målet att slå sitt eget personliga rekord eller förbättra träffprocenten, innebär fokus mer på tävling med sig själv än tävling mot andra.  

3) Processmål – (vilket ibland nämns som känslomål) fokuserar på processen, rörelsen och de mått och steg som idrottaren bör ta för att, över tid, främja prestationen. Det kan ex vara en tennisspelare som fokuserar på känslan i rörelsen när hon/han skall serva.

För att ni skall känna värdet och syftet med en konkret målsättning är det mycket viktigt att ni gör en handlingsplan grundligt. En handlingsplan skall i relation till målet skapa en process med en gång, det vill säga, ni skall exakt veta vad ni skall göra i nästa "steg" som tar er mot ert mål. Viktigt i detta är i att ni har god kunskap om er själva och hur er vardag och vilka resurser ni har till ert förfogande. Med tid, träningsmiljö, material m.m.

Att tänka på:
• Prioritera era mål (Vardag/idrott/arbetsliv etc.) och sätt upp tidsramar.
• Inventera era resurser och förmågor "idag", vilket är mitt utgångsläge?
• Integrera mål och process i vardag - har jag tid och utrymme för detta mål?
• Konkretisera handlingsplanen/träningsplaneringen.
• Sätt upp delmål - se det som checkpoints - så att ni är på rätt väg mot det stora målet.
• Utvärdera, omvärdera, sätt nya mål (inget är skrivet i sten)

Lycka till och glöm inte: Ibland är resan målet! 

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.