Resultat-, känslo- och prestationmål Foto: Niklas Karlsson

Evas mentala resa - Mål & målbild

TräningUnder våren 2011 beslutade jag mig för att ta hjälp av en mental coach för att hitta balans mellan min fysiska och mentala kapacitet. Som första steg, benade vi upp mina mål i tre delar och fick mig att inse att det måste finnas en balans mellan de tre målen.

Resultatmål - inför framtiden att komma bland de 50 främsta damerna på Göteborgsvarvet, klara sub 1:30 på halvmaran och sub 40 på milen (ja, jag SKA klara detta någon gång!)

Prestationsmål - hela tiden lyckas utifrån min egen förmåga och försöka matcha mina tidigare resultat på samma tävling. Mer fokus på att slå mig själv.

Känslomål/processmål - att känna mig nöjd och försöka ha en god känsla under tävlingar.

Vi valde att främst fokusera på känslomålet för att släppa på de andra som varit tunga för mig att hantera. Tanken var även att spridningen av målen skulle göra att kraven lyftes bort en del.

Terje påpekade att jag under tävling skulle använda de framgångsfaktorer som jag hade på träning, då detta skulle kunna ge mig en lägre stressnivå. Han lade stor vikt vid att det inte handlade om att jag skulle lära mig nya saker. Jag ägde redan mina framgångsstrategier men behövde hjälp med att medvetandegöra och träna dessa för att sedan kunna använda dom vid rätt tillfälle.

Som läxa fick jag att hitta en målbild som jag skulle upprepa för mig själv för att på sikt kunna försätta mig i ett lugnare tillstånd. Tanken med upprepning var att befästa denna bild och kunna ta fram den när det behövdes för att hantera stress/nervositet och reglera min anspänningsnivå. Terje berättade även att man kan förstärka målbilden genom att använda sig av alla sina sinnen: hörsel, smak, lukt, känsel och syn.

Jag tränade på att programmera om och om igen för att befästa målbilden och att lära mig att plocka fram den. I början gjorde jag det själv hemma i en lugn miljö. När jag tränat ett tag börja jag testa att ta fram den när det krävdes som mest, när stressen på tävlingsdagen tog tag i mig.

Jag jobbade därefter vidare på att kunna använda en trigger som snabbt skulle kunna plocka fram min målbild. Jag valde ett ord som förmedlade en bra känsla och ledde mig rätt. För mig blev det ordet: STARK

Detta var min väg in i den mentala träningen. För en annan person kanske det skulle varit annorlunda. Man utgår från vissa grunder inom mental träning men bygger alltid vidare på med egna framgångslösningarna.

Terjes kommenterar:
Vi har här jobbat med att koppla målen till en konkret handlingsplan. Evas resultatmål var tydliga. Men hur skulle hon genom övriga mål, uppnå sina resultatmål?
Eftersom Eva springer resultatmässigt bra på träning utgick vi ifrån detta. Vi jobbade fram en målbild och även den mentala träningen var igång.

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.