Kompisar Björn Widenberg

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt September

3 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Peder Gustafsson 070514 Man 1971 Stockholm 5:21 872,5 km 86,2 km
2. Björn Widenberg 070801 Man 1967 Linköping 5:53 439,7 km 84,4 km
3. Roger Andersson 070924 Man 1969 Södertälje 5:36 1269,7 km 0,0 km