Björn Karlsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2023  Totalt Oktober

4 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Maria 081112 Kvinna 1977 Hässleholm 4:08 2018,0 km 0,0 km
2. Daniel Cefalk 070104 Man 1977 Vinslöv 3:58 1836,3 km 0,0 km
3. Anders Nauclér 110627 Man 1978 Dalby - 0,0 km 0,0 km
4. UltraMagnus 140107 Man 1974 Vinslöv - 0,0 km 0,0 km